نتیجه جستجو

شعر

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:علم بیگی خمسه

ناشر:چاپ و نشر نظر

افزودن به سبد خرید
برف و  لک لک
قیمت:

290,000تومان

نویسنده:ویسواواشیمبورسکا

ناشر:مرکز

افزودن به سبد خرید
آدم ها روی پل
قیمت:

55,800تومان

نویسنده:علیرضا آذر

ناشر:نیماژ

افزودن به سبد خرید
آریان  پازل شعرامروز
قیمت:

69,000تومان

نویسنده:فاضل نظری

ناشر:سوره مهر

افزودن به سبد خرید
آن ها
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:احمد شاملو

ناشر:انتشارات نگاه

افزودن به سبد خرید
آیدا در آینه شاملو
قیمت:

70,000تومان

نویسنده: ه .ا .سایه ابتهاج

ناشر:چشمه

افزودن به سبد خرید
آینه در آینه برگزیده شعر
قیمت:

98,000تومان

نویسنده:محمد کاظم کهدویی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آیینه تعلیم ( ادبیات تعلیمی منظوم ) گزیده هایی از متون منظوم پارسی
قیمت:

18,000تومان

نویسنده:محمدرضا شفیعی کدکنی

ناشر:انتشارات سخن

افزودن به سبد خرید
ادوار شعر فارسی ( از مشروطیت تا سقوط سلطنت )
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:آدونیس

ناشر:ثالث

افزودن به سبد خرید
از آستین  شعر
قیمت:

380,000تومان

نویسنده:حسن گل محمدی

ناشر:جامي

افزودن به سبد خرید
از شعر چیرگی تا عرفان حلاج 3جلدی  نقدو بررسی کرونولوژیکی اشعار  دکتر شفیعی کدکنی
قیمت:

900,000تومان

نویسنده:گیتی خوشدل

ناشر:پیکان

افزودن به سبد خرید
ازجاده تونیززمان عبورخواهدکرد
قیمت:

5,500تومان

نویسنده:عطار نیشابوری

ناشر:انتشارات سخن

افزودن به سبد خرید
اسرار نامه نیشابوری
قیمت:

550,000تومان

نویسنده:علیرضا آذر

ناشر:نیماژ

افزودن به سبد خرید
اسمش همین است پازل شعر امروز22
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:بیزن الهی

ناشر:بیدگل

افزودن به سبد خرید
اشراقهااوراق مصورآرتوررمبو
قیمت:

170,000تومان

نویسنده:فاضل نظری

ناشر:سوره مهر

افزودن به سبد خرید
اقلیت
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:سارا شیرازی - فرزانه اصفهانی

ناشر:بدیهه

افزودن به سبد خرید
اندیشه های زرین حلاج
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:بهاالدین خرمشاهی

ناشر:انتشارات نگاه

افزودن به سبد خرید
انسانم آرزوست برگزیده و شرح غزلیات مولانا
قیمت:

365,000تومان

نویسنده:فاضل نظری

ناشر:سوره مهر

افزودن به سبد خرید
اکنون
قیمت:

115,000تومان

نویسنده:محمدرضا شفیعی کدکنی

ناشر:سخن

افزودن به سبد خرید
این کیمیای هستی ( درباره حافظ ) سه جلدی درس گفتارهای دانشگاه تهران
قیمت:

650,000تومان

نویسنده:گیتی خوشدل

ناشر:پیکان

افزودن به سبد خرید
باتوبازی می کردم ای آسمان
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:سیداحمد بهشتی شیرازی

ناشر:روزنه

افزودن به سبد خرید
باغ اسرار خدا (شرح رباعیات مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی)
قیمت:

350,000تومان

نویسنده: ه .ا .سایه هوشنگ ابتهاج

ناشر:نشر کارنامه

افزودن به سبد خرید
بانگ نی   کارنامه شعر معاصر ایران و جهان 7
قیمت:

245,000تومان

نویسنده: ه .ا .سایه هوشنگ ابتهاج

ناشر:نشر کارنامه

افزودن به سبد خرید
بانگ نی (جیبی)
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:علی قاضی نظام

ناشر:360 (سیصد و شصت)

افزودن به سبد خرید
بایکوت (باجعبه )
قیمت:

250,000تومان