نتیجه جستجو

فلسفی

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:لیا اوپی

ناشر:پارسه

افزودن به سبد خرید
آزادی (یک کودک و یک کشور در پایان تاریخ )
قیمت:

185,000تومان

نویسنده:پیر سورلین

ناشر:نشر گمان

افزودن به سبد خرید
از رویا که حرف مزنیم
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:سلیمان بشیر دیاکن

ناشر:قصیده سرا

افزودن به سبد خرید
اسلام و جامعه باز
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:فرانک ویلچک

ناشر:مازیار

افزودن به سبد خرید
اصول بنیادین (ده راهنما به واقعیت )
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:اریک نلسون

ناشر:طرح نو

افزودن به سبد خرید
الهیات لیبرالیسم (فلسفه سیاسی و عدالت خداوند)
قیمت:

220,000تومان

نویسنده:دیویدهاروی

ناشر:ثالث

افزودن به سبد خرید
امپریالیسم نوین
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:برتراندراسل

ناشر:جامی

افزودن به سبد خرید
امیدهای نو
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:جوزف سیلک

ناشر:نشر علم

افزودن به سبد خرید
بازگشت به ماه (خیزش غول آسای بعدی برای بشریت )
قیمت:

295,000تومان

نویسنده:آنسگارآلن

ناشر:مازیار

افزودن به سبد خرید
بد بینی
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:فیونا سان کوئیست ، مل سان کوئیست

ناشر:نشر نو

افزودن به سبد خرید
پنجه مخملی ها (همه چیز درباره گربه سانان جهان )
قیمت:

300,000تومان

نویسنده:جوزف ای اوسینسکی

ناشر:طرح نو

افزودن به سبد خرید
تئوری های توطئه
قیمت:

190,000تومان

نویسنده:ای .سی .گریلینگ

ناشر:مازیار

افزودن به سبد خرید
تاریخ فلسفه
قیمت:

390,000تومان

نویسنده:سوزان ماری مکالا

ناشر:انتشارات نگاه

افزودن به سبد خرید
توان عمل (آرنت بادلوز و گواتری )
قیمت:

165,000تومان

نویسنده:میچیو کاکو

ناشر:آذر میدخت

افزودن به سبد خرید
جهان های موازی ( جهان هولوگرافیگ  سفری به آفرینش ابعاد بالاتر و آینده کیهان )
قیمت:

390,000تومان

نویسنده:مایکل پترسون

ناشر:فرمهر

افزودن به سبد خرید
خدا و شر
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:برنارد رجینستر

ناشر:شب خیز

افزودن به سبد خرید
خواست نیستی ( جستاری درباره ی تبار شناسی اخلاق نیچه )
قیمت:

225,000تومان

نویسنده:راینرزیتلمن

ناشر:نشر علم

افزودن به سبد خرید
در دفاع از کاپیتالیسم افشای اسطوره ها
قیمت:

295,000تومان

نویسنده:هاناآرنت

ناشر:نشر علم

افزودن به سبد خرید
درباب خشونت
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:پاول برونو

ناشر:طرح نو

افزودن به سبد خرید
دیدگاه کانت در باب نبوغ (خاستگاه و کارکرد نبوغ در نقد سوم )
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:تیم کرین

ناشر:نشر نو

افزودن به سبد خرید
ذهن مکانیکی
قیمت:

250,000تومان

نویسنده:کلر کارلایل

ناشر:نشر ني

افزودن به سبد خرید
راهنمای خواننده ترس ولرزکیرکگور
قیمت:

170,000تومان

نویسنده:لوک پرسهاوس

ناشر:نشر نی

افزودن به سبد خرید
راهنمای خواننده جمهوری افلاطون
قیمت:

180,000تومان

نویسنده:ارنستو گراسی

ناشر:انتشارات نگاه

افزودن به سبد خرید
سخن پردازی در مقام فلسفه (سنت انسان باوری )
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:احسان شریعتی

ناشر:نشر نی

افزودن به سبد خرید
سنجش پیامدهای هستی شناسی هایدگر
قیمت:

260,000تومان