نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:فرانک سیف الدینی

ناشر:آییژ

افزودن به سبد خرید
فرهنگ واژگان برنامه ریزی شهری منطقه
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:رسول درسخوان-داریوش ظفری-محمدحسین حسینی

ناشر:فروزش

افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر مبانی نظری شهرسازی
قیمت:

9,500تومان

نویسنده:محمد عظیمی آقداش

ناشر:نوآور

افزودن به سبد خرید
حقوق قوانین مقررات و آیین نامه های مربوط به شهرسازی کشور ویژه آزمون نظام مهندسی رشته شهرسازی
قیمت:

26,000تومان

نویسنده:کرامت الله زیاری

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
برنامه ریزی کاربری اراضی شهری
قیمت:

98,000تومان

نویسنده:هلموت ولمن

ناشر:دانشگاه هنر

افزودن به سبد خرید
مجموعه مقاله های مدیریت شهری وانتخاب شهردار
قیمت:

11,000تومان

نویسنده:کامیلوزیته

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
ساخت شهر بر اساس مبانی هنری
قیمت:

48,000تومان

نویسنده:محمدرضاپورمحمدی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
426 برنامه ریزی مسکن
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:ادموندبیکن

ناشر:شهیدی

افزودن به سبد خرید
طراحی شهرها ( تحول شکل شهر از آتن باستانی تا برازیلیای مدرن )
قیمت:

18,500تومان

نویسنده:جان رنای شورت-یونگ هیون کیم

ناشر:جهاددانشگاهی

افزودن به سبد خرید
جهانی شدن و شهر
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:متیو کارمونا-تیم هیت-تنراک واستیون تیسدل

ناشر:دانشگاه هنر

افزودن به سبد خرید
مکان های عمومی فضا های شهری ابعاد گوناگون طراحی شهری
قیمت:

22,000تومان

نویسنده:احمدپوراحمد-علی شماعی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا
قیمت:

12,500تومان

نویسنده:محمد تقی رضویان

ناشر:پیوند نو

افزودن به سبد خرید
مدیریت عمران شهری
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:حسین فرهادی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
964انگلیسی برای دانشجویان رشته شهرسازی
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:کرامت الله زیاری

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
358 برنامه ریزی شهرهای جدید
قیمت:

116,000تومان

نویسنده:محمد عظیمی آقداش

ناشر:نوآور

افزودن به سبد خرید
تشریح کامل و تفصیلی سوالات آزمون های نظام مهندسی شهرسازی باتوضیحات جامع و اطلاعات تکمیلی
قیمت:

670,000تومان

نویسنده:دکترمحمد منصورفلامکی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
نوسازی و بهسازی شهری 961
قیمت:

7,000تومان

نویسنده:محمد مهدی عزیزی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
تراکم درشهرسازی اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری    تهران
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:محسن حبیبی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
از شار تا شهر ( تحلیلی تاریخی از مفهوم شهر وسیمای کالبدی آن تفکر و تاثر)
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:غلامحسین ایران منش

ناشر:نوآور

افزودن به سبد خرید
برنامه ریزی و شهرسازی
قیمت:

6,000تومان

نویسنده:مسعودداوری نژاد-محمدرضامبهوت

ناشر:طحان

افزودن به سبد خرید
شناخت فضای شهری
قیمت:

13,800تومان

نویسنده:سید محمدرضاموسویان

ناشر:آذرخش

افزودن به سبد خرید
اصول و مبانی در طراحی معماری و شهرسازی موسویان
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:محسن حبیبی - ملیحه مقصودی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
مرمت شهری تعاریف نظریه ها تجارت منشورها و قطعنامه های جهانی روش ها و اقدامات شهری
قیمت:

160,000تومان

نویسنده:عابدین درکوش

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
درآمدی به اقتصاد شهری   مرکزنشر دانشگاهی
قیمت:

13,000تومان

نویسنده:دکتر جهانشاه پاکزاد

ناشر:انتشارات شهیدی

افزودن به سبد خرید
مقالاتی درباب طراحی شهری کتاب اول مجموعه کتابهای طراحی و برنامه ریزی پاکزاد
قیمت:

6,500تومان

نویسنده:دکتر محمدحسین پاپلی-حسین رجبی سناجردی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
725 نظریه های شهر و پیرامون
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:فرانک سیف الدینی

ناشر:آییژ

افزودن به سبد خرید
فرهنگ شهر سازی
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:زهرااهری

ناشر:دانشگاه هنر

افزودن به سبد خرید
مکتب اصفهان در شهرسازی زبانشناسی عناصر و فضاهای شهری واژگان و قواعد دستوری
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:مظفر صرافی - محمد شالی - علی محمد نژاد - محمد اسکندری ثانی - زهرا خدا بخشی - منصور سلیمانی

ناشر:نشر علم

افزودن به سبد خرید
پایداری شهر ایرانی ( کند و کاو در چالش ها و نقش برنامه ریز توسعه شهری )
قیمت:

325,000تومان

نویسنده:سولیوان

ناشر:نور علم

افزودن به سبد خرید
مباحثی در اقتصاد شهری جلد 1
قیمت:

17,000تومان

نویسنده:مهدیه نورانی_معصومه نورانی

ناشر:عصرکنکاش

افزودن به سبد خرید
مجموعه سوالات ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای (سراسری از سال80تا سال جاری)دوره 2 جلدی
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:پانته آ علی پور_مهرناز عطاران

ناشر:عصرکنکاش

افزودن به سبد خرید
183 کارشناسی ارشد طراحی شهری (کنکاش) آزمونهای سراسری1380تا سال جاری
قیمت:

32,000تومان

نویسنده:اسماعیل علی اکبری

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
ساختار شناسی بردارهای شهر نشینی در ایران
قیمت:

12,500تومان

نویسنده:محمدحسین ایران نژاد پاریزی-مهدیه تجملیان

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
بوستان ها و فضای سبز شهری
قیمت:

13,500تومان

نویسنده:نوربرت اپنهام

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
مدلهای کاربردی در تحلیل مسایل شهری و منطقه ای
قیمت:

24,000تومان

نویسنده:زهره فنی

ناشر:آذرخش

افزودن به سبد خرید
شهر های کوچک رویکردی دیگر در توسعه منطقه ای
قیمت:

6,000تومان

نویسنده:ناصرفکوهی

ناشر:نشر نی

افزودن به سبد خرید
انسان شناسی شهری
قیمت:

170,000تومان

نویسنده:اسماعیل شیعه

ناشر:دانشگاه علم وصنعت ایران

افزودن به سبد خرید
کارگاه برنامه ریزی شهری
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:ام ال-داوان

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
اولویت های توسعه روستایی
قیمت:

14,000تومان

نویسنده:یعقوب زنگنه

ناشر:آذرخش

افزودن به سبد خرید
درآمدی بر اقتصاد شهری
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:هانیه شاه محمدیان

ناشر:عصرکنکاش

افزودن به سبد خرید
ارشد زبان تخصصی شهرسازی ( ویژه آزمون طراحی شهری و برنامه ریزی شهری)
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:محسن شکری

ناشر:عصرکنکاش

افزودن به سبد خرید
اسکیس در طراحی شهری
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:زهراعباسی-مهدیه نورانی

ناشر:عصرکنکاش

افزودن به سبد خرید
242 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای ومدیریت شهری آزمون تحلیلی تشریحی
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:سیاوش مهدی زاده

ناشر:عصرکنکاش

افزودن به سبد خرید
217 کارشناسی ارشد بانک سوالات شهر سازی
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:نواب میرزایی - حسین مبینی

ناشر:عصرکنکاش

افزودن به سبد خرید
231 ارشد تاریخ شهر و شهرسازی (طراحی شهری و برنامه ریزی شهری)
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:علیرضا عندلیب

ناشر:آذرخش

افزودن به سبد خرید
اصول نوسازی شهری رویکردی نوبه بافت های فرسوده
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:احسان دانش فر-رضانصیری

ناشر:لوتس

افزودن به سبد خرید
اسکیس و کروکی استخوان بندی شهرها
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:باب ایوانس-مارکوجوز-سوزان ساندبک-تئوبالد

ناشر:پرهام نقش

افزودن به سبد خرید
اداره شهرهای پایدار
قیمت:

7,000تومان

نویسنده:سینارزاقی اصل

ناشر:تربیت دبیر شهید رجایی

افزودن به سبد خرید
چیستی و مرز طراحی شهری
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:فرامرزعظیمی-علی رضائیان-اسماعیل قادری

ناشر:آذرخش

افزودن به سبد خرید
مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:کوین لینچ

ناشر:آرمانشهر

افزودن به سبد خرید
مدیریت حس منطقه
قیمت:

10,500تومان