نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:غلامرضا موسوی

ناشر:حفیظ

افزودن به سبد خرید
مهندسی آب برنامه ریزی طراحی وبهره برداری ج 1موسوی حفیظ
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:مجیدمروتی-الهام صالحی

ناشر:دانشگاه آزاداسلامی اردکان

افزودن به سبد خرید
کالبد شناسی حیوانات اهلی
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:امین علیزاده

ناشر:آستان قدس رضوی

افزودن به سبد خرید
رابطه آب و خاک و گیاه
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:سرداربنده-فتحی فر

ناشر:نوین پژوهش

افزودن به سبد خرید
کنکورجامع مهندسی تولیدات گیاهی  ک به ک نوین پژوهش
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:عزیز جنگجو

ناشر:پردازش

افزودن به سبد خرید
سوالهای ک ارشد مهندسی کشاورزی1(علوم وصنایع غذایی)پردازش
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:طلعت حبیبی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
جانور شناسی عمومی 1
قیمت:

64,000تومان

نویسنده:بهروزعزبدفتری-زاریک ملکونیان-ابراهیم جدیری سلیمی-مسعودرحیم پور-جونمازی یغمایی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
10انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی1
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:محمد فارسی- عبدالرضا باقری

ناشر:جهاددانشگاهی مشهد

افزودن به سبد خرید
اصول اصلاح نباتات
قیمت:

220,000تومان

نویسنده:احمدقهرمان

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
گیاه شناسی پایه 2 جلدی تشریح و ریخت شناسی اندام های رویشی و عمل آنها در گروههای بزرگ جهان گیاهی
قیمت:

400,000تومان

نویسنده:محمدرضا خواجه پور

ناشر:دانشگاه صنعتی اصفهان

افزودن به سبد خرید
اصول و مبانی زراعت (نگارش سوم)
قیمت:

250,000تومان

نویسنده:مرتضی بیطرف ثانی - مهدی خجسته کی - ویدا ندافی سیچانی زهرا معزالدینی محمد ایرانمنش

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
شبیه سازی و آنالیز داده های ژنومی ( با رویکرد ژنتیک و اصلاح نژاد )
قیمت:

47,000تومان

نویسنده:حبیب الله ثابتی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
جنگلها ، درختان و درختچه های ایران
قیمت:

39,500تومان

نویسنده:محمد حسن امتحانی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
نخل پاه کوتاه در ایران
قیمت:

4,350تومان

نویسنده:سیدعلی محمدمیرمحمدی میبدی

ناشر:جهاد دانشگاهی اصفهان

افزودن به سبد خرید
روش تحقیق در علوم زیستی با تاکید بر کشاورزی
قیمت:

11,500تومان

نویسنده:محمدعلی قربانی-داود فرسادی-حسن جهانگیری-جعفرچابک پور-پیمان فتحی

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
نرم افزار های مهندسی آب با CD
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:منیژه کرمی

ناشر:دانشگاه شاهد

افزودن به سبد خرید
جانور شناسی بی مهرگان ج 1
قیمت:

59,000تومان

نویسنده:مهدی شکوهمند

ناشر:نوربخش

افزودن به سبد خرید
پرورش بلدرچین
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:علی اکبر صفری سنجابی

ناشر:دانشگاه بوعلی سینا

افزودن به سبد خرید
بیولوژی و بیوشیمی خاک
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:هادی کریمی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
مرتع داری
قیمت:

9,500تومان

نویسنده:مسعود هاشمی

ناشر:فرهنگ جامع

افزودن به سبد خرید
کاسکو جلد9 درمان افسردگی با کاسکو کودک بالدار
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:مسعود هاشمی

ناشر:فرهنگ جامع

افزودن به سبد خرید
آموزش سخن گویی ‏نمایش ها و مهارت ها به کاسکو7
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:اسکندر زند - پرویز شیمی

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
علف کشها و علفهای هرز مهم ایران
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:رسول جلیلی مرندی

ناشر:جهاد دانشگاهی آذر بایجان غربی

افزودن به سبد خرید
فیزیولوژی بعد از برداشت جابه جایی ونگهداری میوه سبزی گیاهان زینتی
قیمت:

28,500تومان

نویسنده:فرهادتوحیدی

ناشر:واژه

افزودن به سبد خرید
راهنمای انگلیسی کشاورزی 2
قیمت:

4,000تومان

نویسنده:مسعود هاشمی

ناشر:فرهنگ جامع

افزودن به سبد خرید
مرغ عشق استرالیایی راهنمای نگهداری نژادها بیماری ها تولید مثل تغذیه
قیمت:

9,500تومان

نویسنده:ترایگوجدرم-متیوبارانسکی

ناشر:دانشگاه صنعتی اصفهان

افزودن به سبد خرید
مبانی اصلاح نژاد در آبزی پروری
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:مهدی کاظمی-منظر طالبی فر-ایمان عابدین-علی صفاریان

ناشر:آییژ

افزودن به سبد خرید
زعفران آشنایی مدیریت زراعی و تولید ترکیبات شیمیایی مصارف
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:یحیی ابراهیم نژاد-پژمان عطریان

ناشر:آییژ

افزودن به سبد خرید
پرورش شتر مرغ
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:فضائلی نژاد

ناشر:کتاب آوا

افزودن به سبد خرید
تشریح و فیزیولوژی تولید مثل دام  آوا
قیمت:

7,500تومان

نویسنده:اسماعیل پیش بین

ناشر:آییژ

افزودن به سبد خرید
پزشک گلهای خانگی(درمان 240 گیاه مریض برگی گلدار نخلی پیازی گوشتی کاکتوس سرخسی بالکنی)
قیمت:

170,000تومان

نویسنده:جمال محمود

ناشر:پردازش

افزودن به سبد خرید
مجموعه سوالات ارشدمهندسی کشاورزی باغبانی ج3
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:علی محمدمیرمحمدی میبدی-

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
کاربرد جهش در اصلاح گیاهان زراعی
قیمت:

13,000تومان

نویسنده:رسول پایان

ناشر:آییژ

افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر تکنولوژی فرآورده های غلات
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:جری ال هولچک-پایپر-هربل

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
اصول و روشهای مرتع داری
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:ادوارد جی برن سون

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
سلامت ماهیان
قیمت:

18,000تومان

نویسنده:حسین نامی

ناشر:مدرسان

افزودن به سبد خرید
دکتری مجموعه سوالات مجموعه علوم دامی3مدرسان کد2426اصلاح نژاددام
قیمت:

30,000تومان

نویسنده:حسین نامی

ناشر:مدرسان

افزودن به سبد خرید
دکتری مجموعه سوالات مجموعه علوم دامی1مدرسان کد2424فیزیولوژی دام
قیمت:

30,000تومان

نویسنده:نعمت اله اکبری- مصطفی شریف

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
اقتصاد کشاورزی
قیمت:

134,000تومان

نویسنده:ساراخیامی

ناشر:مدرسان

افزودن به سبد خرید
ارشد فرسایش و حفاظت خاک
قیمت:

15,500تومان

نویسنده:حسین نامی

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
دکتری_مجموعه سوالات علوم دامی 2 (تغذیه دام) مدرسان شریف
قیمت:

30,000تومان

نویسنده:محبت علی نادری

ناشر:آزاده پیما

افزودن به سبد خرید
بلوط های ایران
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:ورا اپلیارد

ناشر:کاکتوس

افزودن به سبد خرید
راهنمای جامع نگهداری مرغ عشق 1 (ابتیاع اسکان و تغذیه مراقبتهای بهداشتی درک رفتار مرغ عشق)
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:ساسان صادقی خامنه تبریزی

ناشر:آییژ

افزودن به سبد خرید
آفات و بیماری های مهم درختان میوه
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:شهرام کتوک-عبدالغفار تخله-عبدالله سمیعی-شهریار کتوک

ناشر:آییژ

افزودن به سبد خرید
راهنمای تغذیه علوفه در گاوهای شیری
قیمت:

28,000تومان

نویسنده:آندریاس وینارویچ-گئورگی هویتسی-توماس ماتپولسن

ناشر:آییژ

افزودن به سبد خرید
راهنمای تصویری پرورش قزل آلا
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:لینکلن تایز - ادوراردو زایگر - ماکس مولر - آنگوس مورفی

ناشر:جهاددانشگاهی مشهد

افزودن به سبد خرید
فیزیولوژی و نمو گیاهی جلد دوم ویراست ششم 2015
قیمت:

78,000تومان

نویسنده:لینکلن تایز - ادوراردو زایگر - ماکس مولر - آنگوس مورفی

ناشر:جهاددانشگاهی مشهد

افزودن به سبد خرید
فیزیولوژی و نمو گیاهی جلد اول ویراست ششم 2015
قیمت:

195,000تومان

نویسنده:محمودملکی-فوادفاتحی-اکبرشعبانی

ناشر:دیباگران

افزودن به سبد خرید
ارشد ژنتیک کشاورزی
قیمت:

17,800تومان

نویسنده:مسعود هاشمی

ناشر:فرهنگ جامع

افزودن به سبد خرید
مرغ مینا (انتخاب گونه ها جایگاه)
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:دادود منصوری راد

ناشر:دانشگاه بوعلی سینا

افزودن به سبد خرید
تراکتورها و ماشینهای کشاورزی جلد اول
قیمت:

29,500تومان