نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:رضوانه حسینی-مایساظفررزاق نیا

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
دکتری دانشگاه آزاد معماری
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:حسین زمرشیدی

ناشر:آزاده

افزودن به سبد خرید
تعمیر و نگهداری ساختمان زمرشیدی
قیمت:

99,000تومان

نویسنده:سیاوش کباری

ناشر:دانش وفن

افزودن به سبد خرید
مصالح شناسی
قیمت:

180,000تومان

نویسنده:مهناز رئیس زاده - حسین مفید - حسین لرزاده

ناشر:مولی

افزودن به سبد خرید
احیای هنرهای از یاد رفته مبانی معماری سنتی در ایران به روایت استادحسین لرزاده
قیمت:

480,000تومان

نویسنده:مهدی پرنا

ناشر:آزاده

افزودن به سبد خرید
کارشناسی ارشد معماری (درک عمومی معماری نظر )کتاب هفتم
قیمت:

23,000تومان

نویسنده:مهدی پرنا

ناشر:آزاده

افزودن به سبد خرید
ارشد بانک سوالات مهندسی معماری (کتاب پانزدهم)
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:مهدی پرنا

ناشر:آزاده

افزودن به سبد خرید
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معماری 13 ( دانش فنی معماری 1-مباحث مربوط به سازه در معماری)
قیمت:

21,000تومان

نویسنده:محمودگلابچی-امیرفرجی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
مدیریت استراتژیک پروژه گلابچی
قیمت:

320,000تومان

نویسنده:مهدی آتشی-سیما نبی زاده-نیماطالبیان

ناشر:کتابکده کسری

افزودن به سبد خرید
مجموعه کتب عملکردهای معماری کتاب دهم خانه
قیمت:

350,000تومان

نویسنده:محمود گلابچی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
استاتیک کاربردی به انضمام معرفی آثار بر جسته معماری جهان
قیمت:

260,000تومان

نویسنده:احمداصغرجدی-علی اصغرشهاب

ناشر:دانشگاه شهید بهشتی

افزودن به سبد خرید
بومی سازی استانداردهای پناهگاه جمعی و خانوادگی درایران
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:لینداگروت-دیویدوانگ

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
روش های تحقیق در معماری  تهران
قیمت:

190,000تومان

نویسنده:مهدی پرنا

ناشر:آزاده

افزودن به سبد خرید
ارشد زبان تخصصی معماری (کتاب چهارم4)
قیمت:

16,000تومان

نویسنده:اکبرزرگر

ناشر:دانشگاه شهید بهشتی

افزودن به سبد خرید
درآمدی بر شناخت معماری روستایی ایران
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:سام فروتنی

ناشر:روزنه

افزودن به سبد خرید
مصالح و ساختمان
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:ممدوح فایک

ناشر:کلهر انتشارات

افزودن به سبد خرید
راندو
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:محمد عظیمی آقداش

ناشر:نوآور

افزودن به سبد خرید
نظام فنی واجرایی کشور ویژه آزمون های نظام مهندسی معماری اجرا
قیمت:

155,000تومان

نویسنده:ویتوریومانیاگولامیونیانی

ناشر:دانشگاه شهید بهشتی

افزودن به سبد خرید
معماری و شهرسازی در قرن بیستم اعتضادی
قیمت:

13,000تومان

نویسنده:سیدابوالقاسم سیدصدر

ناشر:سیمای دانش

افزودن به سبد خرید
از طراحی تا معماری
قیمت:

14,000تومان

نویسنده:غلامحسین معماریان

ناشر:گلجام

افزودن به سبد خرید
سیری در مبانی نظری معماری
قیمت:

220,000تومان

نویسنده:محمد عظیمی آقداش

ناشر:نوآور

افزودن به سبد خرید
ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین ویژه آزمون نظام مهندسی معماری طراحی
قیمت:

166,000تومان

نویسنده:حسن رستگارپور

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
705 انگلیسی برای دانشجویان معماری
قیمت:

118,000تومان

نویسنده:رضا شاطریان

ناشر:سیمای دانش

افزودن به سبد خرید
طراحی داخلی منازل مسکونی
قیمت:

350,000تومان

نویسنده:محمدرضاافضلی

ناشر:دانشیارانتشارات

افزودن به سبد خرید
واژه نامه مهندسی عمران و معماری
قیمت:

18,900تومان

نویسنده:حسین فرهادی-پروانه توکلی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
922انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:ایوان مارگولیوس

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
معمار+مهندسی =ساختار
قیمت:

4,500تومان

نویسنده:ارنست وپیترنویفرت

ناشر:آزاده

افزودن به سبد خرید
اطلاعات معماری نویفرت 2020 ویرایش چهارم
قیمت:

380,000تومان

نویسنده:وحیدقبادیان

ناشر:پژوهشهای فرهنگی

افزودن به سبد خرید
مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب ( فرهنگ و معماری 18 ) (ویرایش جدید)
قیمت:

54,000تومان

نویسنده:سیاوش کباری

ناشر:دانش وفن

افزودن به سبد خرید
دیتیلهای ساختمانی شامل 1300 دیتیل
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:احمدحامی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
مصالح ساختمان  حامی
قیمت:

160,000تومان

نویسنده:سیاوش کباری

ناشر:دانش وفن

افزودن به سبد خرید
اجزاء ساختمان و ساختمان
قیمت:

75,000تومان

نویسنده:فرانسیس دی کی چینگ

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
معماری فرم، فضا و نظم
قیمت:

270,000تومان

نویسنده:محمودگلابچی-سیدضیاء حسینی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
مبانی مدیریت پروژه
قیمت:

260,000تومان

نویسنده:ماریوسالوادوری

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
سازه در معماری
قیمت:

98,000تومان

نویسنده:یورگ کورت گروتر

ناشر:دانشگاه شهید بهشتی

افزودن به سبد خرید
زیبایی شناسی در معماری ویراست دوم
قیمت:

235,000تومان

نویسنده:رابرت گیل

ناشر:آزاده

افزودن به سبد خرید
راندو و طراحی با قلم و مرکب
قیمت:

180,000تومان

نویسنده:مارتین پاولی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
سیستم های ساختمانی آینده نگاهی به معماری فردا
قیمت:

48,000تومان

نویسنده:مهدی دریانی

ناشر:نوآور

افزودن به سبد خرید
مبانی طراحی معماری ( ویژه آزمونهای نظام مهندسی آزمون معماری طراحی )
قیمت:

392,000تومان

نویسنده:حسین زمرشیدی

ناشر:آزاده

افزودن به سبد خرید
رسم فنی و نقشه کشی جامع عمران
قیمت:

298,000تومان

نویسنده:محمدکریم پیرنیا-غلامحسین معماریان

ناشر:گلجام

افزودن به سبد خرید
سبک شناسی معماری ایرانی
قیمت:

295,000تومان

نویسنده:فولر مور

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
درک رفتار سازه ها
قیمت:

280,000تومان

نویسنده:دونالدواتسون-کنت لبز

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
طراحی اقلیمی اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان
قیمت:

170,000تومان

نویسنده:جان لنگ

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
آفرینش نظریه معماری ( نقش علوم رفتاری در طراحی محیط )تهران
قیمت:

290,000تومان

نویسنده:آرتورامیدآذری-وحیدقبادیان

ناشر:اشراقی

افزودن به سبد خرید
معمارانه آرتور 3 راهنمای جامع فرایند طراحی موضوعات پایه با رویکرد کنکور اسکیس ارشد
قیمت:

400,000تومان

نویسنده:جلیل شاهی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
اجزاء ساختمان
قیمت:

43,000تومان

نویسنده:محمدحسن خادم زاده - زهیر متکی

ناشر:سازمان میراث فرهنگی

افزودن به سبد خرید
محلات تاریخی شهر یزد
قیمت:

700,000تومان

نویسنده:علیرضا مشبکی

ناشر:اول و آخر

افزودن به سبد خرید
آشنایی با اصول معماری آسمان خراشها
قیمت:

12,800تومان

نویسنده:محمد ابراهیم زارعی

ناشر:نشر فن آوران

افزودن به سبد خرید
آشنایی با معماری جهان
قیمت:

200,000تومان

نویسنده:دیوید ویلیس

ناشر:بیهق کتاب

افزودن به سبد خرید
همنشینی رنگها در خانه  1000 ترکیب حرفه ای برای فضاهای داخلی یک خانه
قیمت:

75,000تومان

نویسنده:فرید و فرشاد پوینده

ناشر:وارش

افزودن به سبد خرید
اسکچینگ 1 (اصول اسکیس تکنیک های راندو در طراحی صنعتی)
قیمت:

390,000تومان