نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:جمشید اسکندری

ناشر:کتاب فرشید

افزودن به سبد خرید
حسابداری شرکت ها (جلداول1)
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:جمشید اسکندری

ناشر:کتاب فرشید

افزودن به سبد خرید
حسابداری مالی (کاردانی پیوسته حسابداری)
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:جمشید اسکندری

ناشر:کتاب فرشید

افزودن به سبد خرید
حسابداری پیشرفته 1
قیمت:

160,000تومان

نویسنده:جمشید اسکندری

ناشر:کتاب فرشید

افزودن به سبد خرید
حسابداری پیشرفته 2
قیمت:

160,000تومان

نویسنده:جمشید اسکندری

ناشر:کتاب فرشید

افزودن به سبد خرید
مباحث جاری حسابداری
قیمت:

80,000تومان

نویسنده:جمشید اسکندری

ناشر:کتاب فرشید

افزودن به سبد خرید
حسابداری شرکتها ( 2 )
قیمت:

80,000تومان

نویسنده:جمشید اسکندری

ناشر:کتاب فرشید

افزودن به سبد خرید
حسابداری میانه 2  بر اساس استانداردهای حسابداری ایران
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:جمشید اسکندری

ناشر:کتاب فرشید

افزودن به سبد خرید
اصول حسابداری 2
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:جمشید اسکندری

ناشر:کتاب فرشید

افزودن به سبد خرید
حسابرسی 1 (بر اساس استانداردهای حسابرسی ایران)
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:جمشید اسکندری

ناشر:کتاب فرشید

افزودن به سبد خرید
حسابرسی 2 بر اساس استانداردهای حسابرسی ایران
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:جمشید اسکندری

ناشر:کتاب فرشید

افزودن به سبد خرید
حسابداری صنعتی 3
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:جمشید اسکندری

ناشر:کتاب فرشید

افزودن به سبد خرید
حسابداری مالیاتی ویرایش جدید
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:جمشید اسکندری

ناشر:کتاب فرشید

افزودن به سبد خرید
مدیریت مالی 2
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:علیرضا خانی

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
ارشد و دکتری حسابرسی ( میکرو طبقه بندی شده ) 1401-1391
قیمت:

260,000تومان

نویسنده:علیرضا خانی

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
حسابرسی(کاردانی به کارشناسی خلاصه درس نکات مهم به همراه سوالات و پاسخ های تشریحی کنکورسراسری و آزاد 75-91)
قیمت:

53,000تومان

نویسنده:شهرام روزبهانی

ناشر:فرازاندیش سبز

افزودن به سبد خرید
حسابداری صنعتی (مقدماتی-درجه2) بر اساس استاندارد مهارت 10/12/2/3-1 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
قیمت:

38,000تومان

نویسنده:شهرام روزبهانی

ناشر:فرازاندیش سبز

افزودن به سبد خرید
حسابداری حقوق و دستمزد روزبهانی
قیمت:

190,000تومان

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
دکتری دولتی مجموعه مالی
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:رضا نظری

ناشر:سازمان حسابرسی

افزودن به سبد خرید
حسابداری شرکتهای سهامی(حسابداری مالی-سطح میانی 12)نشریه ی 94 سازمان حسابرسی
قیمت:

5,500تومان

نویسنده:سازمان حسابرسی

ناشر:سازمان حسابرسی

افزودن به سبد خرید
دستورالعمل حسابرسی طرح های عمرانی (جلددوم2)(نشریه ی115سازمان حسابرسی)
قیمت:

3,000تومان

نویسنده:حسین نامی

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
ارشد دکتری ریاضیات عمومی (ویژه ی رشته های مدیریت اقتصاد و حسابداری آزمون های سراسری 90-1400)
قیمت:

285,000تومان

نویسنده:رضا شباهنگ

ناشر:سازمان حسابرسی

افزودن به سبد خرید
نشریه شماره 92 سازمان حسابرسی(مدیریت مالی -جلداول1)
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:رضا شباهنگ

ناشر:سازمان حسابرسی

افزودن به سبد خرید
تئوری حسابداری (جلداول1)نشریه ی157سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی
قیمت:

7,500تومان

نویسنده:رضا شباهنگ

ناشر:سازمان حسابرسی

افزودن به سبد خرید
حسابداری پیشرفته(جلداول1)صورتهای مالی تلفیقی - نشریه ی120 سازمان حسابرسی
قیمت:

6,000تومان

نویسنده:حسن همتی

ناشر:ترمه

افزودن به سبد خرید
حسابداری مالی پیشرفته (صورتهای مالی تلفیقی -جلددوم2)
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:داوود اقوامی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1074انگلیسی برای دانشجویان رشته حسابداری2
قیمت:

116,000تومان

نویسنده:جعفر باباجانی

ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی

افزودن به سبد خرید
حسابداری و کنترلهای مالی دولتی
قیمت:

230,000تومان

نویسنده:جعفر باباجانی

ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی

افزودن به سبد خرید
حسابداری پیشرفته بخش عمومی با رویکرد گزارشگری مالی چند سطحی ویرایش دوم
قیمت:

300,000تومان

نویسنده:جعفر باباجانی

ناشر:دانشگاه علامه طباطبائی

افزودن به سبد خرید
بررسی تطبیقی مبانی قانونی نظارت مالی و حسابرسی مستقل در بخش عمومی
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:جعفر باباجانی

ناشر:دانشگاه علامه طباطبائی

افزودن به سبد خرید
مبانی حسابداری بخش عمومی
قیمت:

230,000تومان

نویسنده:وحید بدیعی - سعید مشایخی فرد

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
ارشد حسابداری مالی ( میکرو طبقه بندی شده آزمون سراسری و آزاد91-99)
قیمت:

435,000تومان

نویسنده:صابر جلیلی

ناشر:صانعی

افزودن به سبد خرید
اصول و مبانی حسابداری جلد اول
قیمت:

125,000تومان

نویسنده:محسن دستگیر - علی سعیدی

ناشر:ترمه

افزودن به سبد خرید
سیستم های اطلاعاتی حسابداری
قیمت:

98,000تومان

نویسنده:جمشیداسکندری-فاطمه حداد پور

ناشر:کتاب فرشید

افزودن به سبد خرید
حل تشریحی مسائل حسابداری صنعتی3
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:جمشیداسکندری-فاطمه حداد پور

ناشر:کتاب فرشید

افزودن به سبد خرید
حل تشریحی مسائل حسابداری صنعتی 1.
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:جمشیداسکندری-فاطمه حداد پور

ناشر:کتاب فرشید

افزودن به سبد خرید
حل مسائل حسابداری صنعتی 2اسکندری
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:محمدمهدی متدین

ناشر:آها

افزودن به سبد خرید
تحلیل هزینه و منفعت
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:احمد آخوندی

ناشر:سخنوران

افزودن به سبد خرید
پرسش های چهار گزینه ای قوانین و مقررات مالیاتی ( با رویکرد آزمون جامعه مشاوران رسمی مالیاتی 97
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:محمدرضانیک بخت-زهرادیانتی دیلمی

ناشر:مهربان نشر

افزودن به سبد خرید
حسابداری مدیریت
قیمت:

220,000تومان

نویسنده:احمد آخوندی

ناشر:سخنوران

افزودن به سبد خرید
راهنمای کاربردی قانون مالیات بر ارزش افزوده 1398 ( حسابرسی و حسابداری مالیاتی جلد 2 دوم )
قیمت:

75,000تومان

نویسنده:مصطفی گودرزی -حبیب الله تیموری

ناشر:سازمان حسابرسی

افزودن به سبد خرید
نشریه 84 سازمان حسابرسی(حسابداری دارایی های نامشهود و مخارج انتقالی به دوره های آتی)حسابداری مالی سطح میانی
قیمت:

1,500تومان

نویسنده:یونس بادآور نهندی

ناشر:سازمان حسابرسی

افزودن به سبد خرید
نشریه 194 سازمان حسابرسی(راهنمای بکارگیری استاندارد های حسابداری20و23 سرمایه گذاری در واحد تجاری وابسته -مشارکت خاص)
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:ناصرآریا

ناشر:سازمان حسابرسی

افزودن به سبد خرید
حسابرسی شبکه های کامپیوتری(نشریه ی152سازمان حسابرسی)
قیمت:

4,200تومان

نویسنده:عزیزعالی ور

ناشر:سازمان حسابرسی

افزودن به سبد خرید
حسابداری صنعتی جلد دوم  نشریه 177  هزینه یابی ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:حسن همتی - هدی همتی

ناشر:مهربان نشر

افزودن به سبد خرید
حسابداری میانه 2
قیمت:

64,000تومان

نویسنده:حسن همتی - هدی همتی

ناشر:مهربان نشر

افزودن به سبد خرید
حسابداری شرکتها 1
قیمت:

35,000تومان

نویسنده:حسن همتی - هدی همتی

ناشر:آوا قلم

افزودن به سبد خرید
اصول حسابداری 1 (جلد اول1) مطابق با استانداردهای حسابداری ایران
قیمت:

260,000تومان