نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:اسکوگ-هالر-نیمن

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
اصول تجزیه دستگاهی ( جلد اول 1 )
قیمت:

295,000تومان

نویسنده:بهزاد خدا کرمی

ناشر:آزاده راهیان ارشد

افزودن به سبد خرید
ارشد مکانیک سیالات (خلاصه مطالب درسی نکات ویژه کنکوری سراسری و آزاد)
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:شیوامسعودی-نادرزبرجد

ناشر:جهان جام جم

افزودن به سبد خرید
شیمی آلی با نگرش فضایی
قیمت:

17,500تومان

نویسنده:بهزاد خداکرمی

ناشر:آزاده راهیان ارشد

افزودن به سبد خرید
ارشد انتقال جرم (ویژه رشته های مهندسی شیمی بیوتکنولوژی پلیمر مهندسی فرآوری )
قیمت:

37,000تومان

نویسنده:سوزان مک موری

ناشر:نوپردازان انتشارات

افزودن به سبد خرید
راهنما و حل مسائل شیمی آلی (جلددوم2)ویرایش هفتم
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:بهزاد خدا کرمی

ناشر:آزاده راهیان ارشد

افزودن به سبد خرید
ارشد سینتیک و طراحی راکتور های شیمیایی (ویژه رشته های مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی )
قیمت:

185,000تومان

نویسنده:حمیده محمدعلیها-زینب حاجی لری

ناشر:دانشگاهی کیان

افزودن به سبد خرید
تشریح کامل مسایل طراحی راکتورهای شیمیایی1مهندسی واکنش های شیمیایی
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:ایرا لوین لواین

ناشر:فاطمی

افزودن به سبد خرید
شیمی فیزیک (جلداول1-ترمودینامیک-ویرایش ششم)
قیمت:

295,000تومان

نویسنده:ایرا لوین لواین

ناشر:فاطمی

افزودن به سبد خرید
شیمی فیزیک لواین جلددوم2(ترمودینامیک محلولها وسینتیک شیمیایی)ویرایش ششم
قیمت:

160,000تومان

نویسنده:نصرت الله غیاثی -کاظم میر جلیلی- مهشید روشنی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی شیمی 249
قیمت:

11,000تومان

نویسنده:مک موری

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
راهنماو حل مسائل شیمی آلی 1 ویرایش هفتم مک موری
قیمت:

250,000تومان

نویسنده:جان مک موری

ناشر:نوپردازان انتشارات

افزودن به سبد خرید
شیمی آلی (جلداول1)ویرایش هفتم
قیمت:

280,000تومان

نویسنده:سوزان مک موری

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
راهنماوحل المسائل مبانی شیمی آلی(ویرایش ششم)
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:علیرضارضایی راد-عباس یوسفی بیدختی

ناشر:آزاده

افزودن به سبد خرید
کنکورک ارشدشیمی معدنی خلاصه مطالب درسی سراسری آزاد
قیمت:

11,000تومان

نویسنده:مک موری

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
راهنما و حل مسائل شیمی آلی جلد سوم 3 مک موری
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:جان مک موری

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
شیمی آلی (جلدسوم3)ویرایش هفتم7
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:تورنتون موریسون - نیلسون بوید

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
راهنمای شیمی آلی 1(ویرایش ششم)
قیمت:

80,000تومان

نویسنده:تورنتون موریسون - نیلسون بوید

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
راهنمای شیمی آلی 3
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:تورنتون موریسون - نیلسون بوید

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
شیمی آلی 1 ویرایش ششم
قیمت:

180,000تومان

نویسنده:دیوید هیمل بلاو

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی
قیمت:

298,000تومان

نویسنده:رابرت تریبال

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
انتقال جرم
قیمت:

398,000تومان

نویسنده:چارلز مورتیمر

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
شیمی عمومی جلد اول 1
قیمت:

33,000تومان

نویسنده:اسکوگ وست هالر

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
مبانی شیمی تجزیه (جلددوم2) ویراست هشتم
قیمت:

490,000تومان

نویسنده:دانیل سی هریس

ناشر:دانشگاه صنعتی اصفهان

افزودن به سبد خرید
شیمی تجزیه کمی جلد دوم
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:پریچهر منتظررحمتی

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
راهنمای اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی
قیمت:

105,000تومان

نویسنده:چارلز مورتیمر

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
شیمی عمومی 2 ویرایش ششم
قیمت:

210,000تومان

نویسنده:چارلز مورتیمر

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
شیمی عمومی 1 ویراست ششم - با تجدیدنظر و اصلاحات
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:ابوالقاسم مقیمی- اکبر میرزایی

ناشر:دانشگاه امام حسین

افزودن به سبد خرید
زبان تخصصی شیمی (Scientific English for Chemistry Students)
قیمت:

125,000تومان

نویسنده:اوکتاولونسپیل لوین اشپیت

ناشر:جهاددانشگاهی واحدصنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
طراحی راکتورهای شیمیایی
قیمت:

390,000تومان

نویسنده:جمشیدمفیدی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
الکتروشیمی صنعتی
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:داگلاس ای اسکوگ اف-جیمز هالر-تیموتی ای نیمن

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
اصول تجزیه دستگاهی (جلددوم2)
قیمت:

240,000تومان

نویسنده:دونالدارکاگ ناور-لاول بی کاپل

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
کنترل فرآیندها
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:برایان کلارک

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
ژئوشیمی آب زیرزمینی و ایزوتوپ ها
قیمت:

344,000تومان

نویسنده:منوچهر نیک آذر-ریاض خراط

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی (جلداول1-مدل سازی ریاضی وروشهای تحلیلی)
قیمت:

180,000تومان

نویسنده:وحیدحدادی اصل

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
تکنولوژی پلیمرها جلد اول1 ( ویرایش چهارم )
قیمت:

390,000تومان

نویسنده:منوچهر نیک آذر

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
مبانی کنترل فرآیند در مهندسی شیمی
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:علیرضافرومدی-آذرتحقیقی

ناشر:اطمینان

افزودن به سبد خرید
مروری جامع بر شیمی دارویی براساس کتابهای شیمی دارویی فوی 2013 کاتزونگ 2015 ترور 2016
قیمت:

243,000تومان

نویسنده:جان مک موری-اریک سیمانک

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
مبانی شیمی آلی (ویرایش ششم)
قیمت:

350,000تومان

نویسنده:آیرالوین

ناشر:آینده دانش

افزودن به سبد خرید
تشریح مسائل شیمی فیزیک جلداول ترمودینامیک ویراست ششم
قیمت:

22,000تومان

نویسنده:مک کیب -اسمیت -هریوت

ناشر:نشرکتاب دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
عملیات واحد مهندسی شیمی 1 (ویرایش ششم2001) ترمودینامیک
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:مک کیب -اسمیت -هریوت

ناشر:نشرکتاب دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
عملیات واحد مهندسی شیمی 2(ویرایش ششم2001) ترمو دینامیک
قیمت:

170,000تومان

نویسنده:کاظم میرجلیلی - مهشید روشنی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
انگلیسی برای دانشجویان شیمی 434
قیمت:

28,000تومان

نویسنده:رضا کیاکجوری

ناشر:نشر جهش

افزودن به سبد خرید
ارشد شیمی آلی 2
قیمت:

32,000تومان

نویسنده:علیرضا علی آبادی - آرام فرجی - جواد رضایی بیستونی - زمان حسنوند - فریبرز مشرفی

ناشر:اطمینان

افزودن به سبد خرید
درسنامه جامع شیمی دارویی جلد 3 سوم
قیمت:

80,000تومان

نویسنده:چارلز مورتیمر

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
شیمی عمومی (جلددوم2)
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:ملکولم پ استیونز

ناشر:دانشگاه تربیت معلم

افزودن به سبد خرید
شیمی پلیمر (باتجدیدنظرکلی)جلددوم2
قیمت:

5,500تومان

نویسنده:اسکوگ-وست-هولر

ناشر:علمی و فنی

افزودن به سبد خرید
مبانی شیمی تجزیه(جلددوم2-ویرایش هفتم)
قیمت:

180,000تومان

نویسنده:اسکوگ-وست-هولر

ناشر:علمی و فنی

افزودن به سبد خرید
مبانی شیمی تجزیه (جلداول1-ویرایش هفتم)
قیمت:

250,000تومان

نویسنده:ناصرمحمدی

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
شیمی فیزیک پلیمرها
قیمت:

85,000تومان