نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:اسکوگ-هالر-نیمن

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
اصول تجزیه دستگاهی ( جلد اول 1 )
قیمت:

280,000تومان

نویسنده:بهزاد خدا کرمی

ناشر:آزاده راهیان ارشد

افزودن به سبد خرید
ارشد مکانیک سیالات (خلاصه مطالب درسی نکات ویژه کنکوری سراسری و آزاد)
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:پاتریشیاآماتیس-مارتین سیلبربرگ

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
تشریح کامل مسائل اصول شیمی عمومی سیلبربرگ جلددوم ویرایش دوم
قیمت:

27,000تومان

نویسنده:شیوامسعودی-نادرزبرجد

ناشر:جهان جام جم

افزودن به سبد خرید
شیمی آلی با نگرش فضایی
قیمت:

17,500تومان

نویسنده:بهزاد خداکرمی

ناشر:آزاده راهیان ارشد

افزودن به سبد خرید
ارشد انتقال جرم (ویژه رشته های مهندسی شیمی بیوتکنولوژی پلیمر مهندسی فرآوری )
قیمت:

37,000تومان

نویسنده:سوزان مک موری

ناشر:نوپردازان انتشارات

افزودن به سبد خرید
راهنما و حل مسائل شیمی آلی (جلددوم2)ویرایش هفتم
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:جرج ام کارنیاداکیس-علی بسکوک-نارایان آرآلورو

ناشر:دانشگاه صنعتی اصفهان

افزودن به سبد خرید
جریان شاره ها در مقیاس میکروو نانو مبانی و شبیه سازی
قیمت:

18,000تومان

نویسنده:هیمل بلاو-جیمز ریگز

ناشر:اندیشه های گهربار

افزودن به سبد خرید
اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی (ویرایش هشتم به همراهCD) دو جلدی
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:مک موری

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
راهنماو حل مسائل شیمی آلی 1 ویرایش هفتم مک موری
قیمت:

250,000تومان

نویسنده:بهزاد خدا کرمی

ناشر:آزاده راهیان ارشد

افزودن به سبد خرید
ارشد سینتیک و طراحی راکتور های شیمیایی (ویژه رشته های مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی )
قیمت:

185,000تومان

نویسنده:حمیده محمدعلیها-زینب حاجی لری

ناشر:دانشگاهی کیان

افزودن به سبد خرید
تشریح کامل مسایل طراحی راکتورهای شیمیایی1مهندسی واکنش های شیمیایی
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:اسکات فوگلر

ناشر:نشرکتاب دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
طراحی راکتورهای شیمیایی (ویراست سوم)
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:ایرا لوین لواین

ناشر:فاطمی

افزودن به سبد خرید
شیمی فیزیک (جلداول1-ترمودینامیک-ویرایش ششم)
قیمت:

185,000تومان

نویسنده:ایرا لوین لواین

ناشر:فاطمی

افزودن به سبد خرید
شیمی فیزیک لواین جلددوم2(ترمودینامیک محلولها وسینتیک شیمیایی)ویرایش ششم
قیمت:

160,000تومان

نویسنده:حسین آقابزرگ-حمیدرضا آقابزرگ

ناشر:جهاددانشگاهی واحدتربیت معلم

افزودن به سبد خرید
مبانی شیمی معدنی ج(جلداول1)
قیمت:

200,000تومان

نویسنده:نصرت الله غیاثی -کاظم میر جلیلی- مهشید روشنی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی شیمی 249
قیمت:

11,000تومان

نویسنده:علیرضارضایی راد-عباس یوسفی بیدختی

ناشر:آزاده

افزودن به سبد خرید
کنکورک ارشدشیمی معدنی خلاصه مطالب درسی سراسری آزاد
قیمت:

11,000تومان

نویسنده:جان مک موری

ناشر:نوپردازان انتشارات

افزودن به سبد خرید
شیمی آلی (جلداول1)ویرایش هفتم
قیمت:

280,000تومان

نویسنده:سوزان مک موری

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
راهنماوحل المسائل مبانی شیمی آلی(ویرایش ششم)
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:مک موری

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
راهنما و حل مسائل شیمی آلی جلد سوم 3 مک موری
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:جان مک موری

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
شیمی آلی (جلدسوم3)ویرایش هفتم7
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:تورنتون موریسون - نیلسون بوید

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
راهنمای شیمی آلی 1(ویرایش ششم)
قیمت:

80,000تومان

نویسنده:تورنتون موریسون - نیلسون بوید

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
راهنمای شیمی آلی 2
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:تورنتون موریسون - نیلسون بوید

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
راهنمای شیمی آلی 3
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:جی ام اسمیت-سی ون نس

ناشر:جهاددانشگاهی واحدصنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
ترمودینامیک مهندسی شیمی جلد 1(سیستم متریک و مهندسی) ویراست هفتم 7
قیمت:

35,000تومان

نویسنده:اسمیت - ون نس

ناشر:جهاددانشگاهی واحدصنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
ترمودینامیک مهندسی شیمی جلد 2(سیستم متریک و مهندسی)ویراست 7هفتم
قیمت:

13,000تومان

نویسنده:تورنتون موریسون - نیلسون بوید

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
شیمی آلی 1 ویرایش ششم
قیمت:

180,000تومان

نویسنده:چارلز مورتیمر

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
شیمی عمومی 2  ویرایش ششم
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:چارلز مورتیمر

ناشر:نشر علوم دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
شیمی عمومی 1 (ویراست ششم - با تجدیدنظر و اصلاحات)
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:ابوالقاسم مقیمی- اکبر میرزایی

ناشر:دانشگاه امام حسین

افزودن به سبد خرید
زبان تخصصی شیمی (Scientific English for Chemistry Students)
قیمت:

125,000تومان

نویسنده:مرتضی صفری فرد

ناشر:پارسه

افزودن به سبد خرید
طرح90%مکانیک سیالات رشته مهندسی شیمی
قیمت:

10,500تومان

نویسنده:دیوید هیمل بلاو

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی
قیمت:

298,000تومان

نویسنده:رابرت تریبال

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
انتقال جرم
قیمت:

99,000تومان

نویسنده:دانیل سی هریس

ناشر:دانشگاه صنعتی اصفهان

افزودن به سبد خرید
شیمی تجزیه کمی جلد دوم
قیمت:

26,000تومان

نویسنده:پریچهر منتظررحمتی

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
راهنمای اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی
قیمت:

105,000تومان

نویسنده:جوزف وانگ

ناشر:دانشگاه تبریز

افزودن به سبد خرید
الکترو شیمی تجزیه
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:چارلز مورتیمر

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
شیمی عمومی ( جلد اول 1 )
قیمت:

33,000تومان

نویسنده:داگلاس ای اسکوگ اف-جیمز هالر-تیموتی ای نیمن

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
اصول تجزیه دستگاهی (جلددوم2)
قیمت:

240,000تومان

نویسنده:منوچهر نیک آذر-ریاض خراط

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی (جلداول1-مدل سازی ریاضی وروشهای تحلیلی)
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:چارلز مورتیمر

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
شیمی عمومی (جلددوم2)
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:وحیدحدادی اصل

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
تکنولوژی پلیمرها جلد اول1 ( ویرایش چهارم )
قیمت:

390,000تومان

نویسنده:منوچهر نیک آذر

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
مبانی کنترل فرآیند در مهندسی شیمی
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:آیرالوین

ناشر:آینده دانش

افزودن به سبد خرید
تشریح مسائل شیمی فیزیک جلداول ترمودینامیک ویراست ششم
قیمت:

22,000تومان

نویسنده:علیرضافرومدی-آذرتحقیقی

ناشر:اطمینان

افزودن به سبد خرید
مروری جامع بر شیمی دارویی براساس کتابهای شیمی دارویی فوی 2013 کاتزونگ 2015 ترور 2016
قیمت:

243,000تومان

نویسنده:جان مک موری-اریک سیمانک

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
مبانی شیمی آلی (ویرایش ششم)
قیمت:

350,000تومان

نویسنده:مرتضی صفری فرد

ناشر:پارسه

افزودن به سبد خرید
طرح90 % انتقال حرارت رشته مهندسی شیمی
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:وارن مک کیب-جولیان اسمیت-پیتر هریوت

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
عملیات واحد مهندسی شیمی (جلداول1)
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:مک کیب -اسمیت -هریوت

ناشر:نشرکتاب دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
عملیات واحد مهندسی شیمی 1 (ویرایش ششم2001)
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:مک کیب -اسمیت -هریوت

ناشر:نشرکتاب دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
عملیات واحد مهندسی شیمی 2(ویرایش ششم2001)
قیمت:

170,000تومان