نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:مایر دگانی

ناشر:موسسه گیتاشناسی

افزودن به سبد خرید
نجوم به زبان ساده (ویراست سوم)
قیمت:

195,000تومان

نویسنده:جورج آرفکن - وبر

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
تشریح کامل مسایل روشهای ریاضی در فیزیک (ویرایش پنجم)
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:حمیدتیموری

ناشر:آمود

افزودن به سبد خرید
تشریح مسایل فیزیک جدید  همدان
قیمت:

6,000تومان

نویسنده:ج ویلسون -ج ف ب هاوکز

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
لیزر اصول و کاربردها
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:حسن شادکام انوار-محمدرضا شادکام انور

ناشر:کانون گسترش علوم پایه (کاگو)

افزودن به سبد خرید
30آزمون فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر

ناشر:صفار

افزودن به سبد خرید
راهنمای حل مسائل مبانی فیزیک ( جلد اول 1- مکانیک و گرما - ویرایش نهم سال2011)
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:دیوید جی گریفیث

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
آشنایی با الکترودینامیک (با تجدیدنظر کامل در ترجمه و ویرایش)
قیمت:

350,000تومان

نویسنده:فریزر

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
فیزیک قطعات نیمه رسانا دانشگاه یزد
قیمت:

1,100تومان

نویسنده:امیرهوشنگ رمضانی-حسین میقانی-حمیدخوارزمی

ناشر:کانون گسترش علوم پایه (کاگو)

افزودن به سبد خرید
فیزیک پایه مکانیک (برای رشته های فنی و مهندسی) گسترش علوم پایه
قیمت:

18,000تومان

نویسنده:والترمی یرهوف

ناشر:دانشگاه فردوسی مشهد

افزودن به سبد خرید
مبانی فیزیک هسته ای
قیمت:

17,000تومان

نویسنده:محمود قرآن نویس - حسین جوادی

ناشر:ققنوس

افزودن به سبد خرید
فیزیک پیش دانشگاهی
قیمت:

7,200تومان

نویسنده:فرانک ج بلت

ناشر:فاطمی

افزودن به سبد خرید
فیزیک پایه جلددوم 2 (سیالات،حرارت و امواج)
قیمت:

115,000تومان

نویسنده:فرانک ج بلت

ناشر:فاطمی

افزودن به سبد خرید
فیزیک پایه جلدسوم 3(الکتریسیته-مغناطیس-الکترومغناطیس)
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:زهرا نعیمی-نرگس فتحعلیان

ناشر:آراکس

افزودن به سبد خرید
خودآموز و حل تشریحی مسائل مکانیک کوانتومی پیشرفته ی ساکورایی(به همراه حل مسائل اندازه گیری در مکانیک کوانتومی)
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:جورج بی آرفکن-هانس جی وبر

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
روشهای ریاضی در فیزیک ( جلد اول 1 ) ویراست ششم
قیمت:

295,000تومان

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
آشنایی با نسبیت خاص
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:پل پیتر اورون

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
فیزیک و کاربرد های آن در علوم تندرستی
قیمت:

17,000تومان

نویسنده:کنت اس کرین

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
فیزیک جدید
قیمت:

340,000تومان

نویسنده:محمدضیاء حسینی-احمدضیاء حسینی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
انگلیسی برای دانشجویان رشته فیزیک کاربردی 819
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:ریچارد وایدنر-رابرت سلز

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
مبانی فیزیک نوین
قیمت:

295,000تومان

نویسنده:استیون گازویوروویچ

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
فیزیک کوانتومی
قیمت:

75,000تومان

نویسنده:جان 0دیوید0جکسون

ناشر:آراکس

افزودن به سبد خرید
الکترودینامیک کلاسیک (ویرایش سوم) جلداول1
قیمت:

330,000تومان

نویسنده:مهدی فخرایی ساری-محمدرضا ایمانی دیزچه

ناشر:آزاده

افزودن به سبد خرید
ارشد فوتونیک جلددوم 2(فیزیک مدرن - الکترونیک) ویژه رشته های فوتونیک-نانومواد
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:ایرا لوین

ناشر:علمی و فنی

افزودن به سبد خرید
حل مسائل شیمی کوانتومی (قسمت اول:مبانی شیمی کوانتومی و ساختار الکترونی اتمی)ویرایش پنجم
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:ایران لواین

ناشر:علمی و فنی

افزودن به سبد خرید
شیمی کوانتومی (قسمت اول:مبانی شیمی کوانتومی و ساختار الکترونی اتمی)ویرایش پنجم
قیمت:

200,000تومان

نویسنده:محمدرضا حسین دخت-جمشیدخان چمنی

ناشر:دانشگاه فردوسی مشهد

افزودن به سبد خرید
مبانی بیوفیزیک(با تجدیدنظر)
قیمت:

80,000تومان

نویسنده:دیویدگریفیث

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
آشنایی باذرات بنیادی
قیمت:

310,000تومان

نویسنده:فرانک ج بلت

ناشر:علوم پویا

افزودن به سبد خرید
تحلیل و تشریح مسائل فیزیک پایه جلداول مکانیک
قیمت:

80,000تومان

نویسنده:فرانک ج بلت

ناشر:پژوهشگران نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
فیزیک پایه جلد سوم3 (تحلیل و تشریح کامل مسائل)
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:جرل واکر-هالیدی-رزنیک

ناشر:مبتکران

افزودن به سبد خرید
مبانی فیزیک هالیدی جلد اول مکانیک ویرایش یازدهم 2019
قیمت:

162,000تومان

نویسنده:کاتینگهام - گرینود

ناشر:دانشگاه فردوسی مشهد

افزودن به سبد خرید
مبانی فیزیک هسته ای باحل مسائل
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:رمضانی-مهدوی

ناشر:کانون گسترش علوم پایه (کاگو)

افزودن به سبد خرید
فیزیک دانشگاهی الکتریسیته و مغناطیس(ک به ک گسترش علوم)
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:اشکرافت -مرمین

ناشر:دانش نگار

افزودن به سبد خرید
فیزیک ماده چگال1(حالت جامد)
قیمت:

154,000تومان

نویسنده:مسعود کاوش تهرانی-حمیدقاسمی

ناشر:فراسوی علم

افزودن به سبد خرید
رهیافت حل مساله در نور شناخت
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:حجت امراللهی

ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی یزد

افزودن به سبد خرید
دستور کار آزمایشگاه فیزیک 2 دانشگاه یزد
قیمت:

13,000تومان

نویسنده:وایدنر-سلز

ناشر:علوم پویا

افزودن به سبد خرید
مبانی فیزیک نوین (فیزیک جدید-تحلیل و تشریح کامل مسائل)
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:امیرحسین کردبچه-محمدبهتاج

ناشر:پارسه

افزودن به سبد خرید
ارشد فیزیک پارسه بانک
قیمت:

35,000تومان

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
مبانی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس فیزیک پایه 2(ویراست هشتم)
قیمت:

32,000تومان

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
تشریح کامل مسایل مبانی فیزیک 2 (الکتریسیته و مغناطیس ویرایش 8)
قیمت:

30,000تومان

نویسنده:جان 0دیوید0جکسون

ناشر:آراکس

افزودن به سبد خرید
تشریح و تحلیل مسائل الکترودینامیک کلاسیک (ویرایش سوم)
قیمت:

30,000تومان

نویسنده:نور الدین زتیلی

ناشر:نیاز دانش

افزودن به سبد خرید
تشریح مسائل مکانیک کوانتومی(ویرایش دوم)
قیمت:

135,000تومان

نویسنده:نور الدین زتیلی

ناشر:آراکس

افزودن به سبد خرید
مکانیک کوانتومی مفاهیم و کاربرد ها جلد2ویرایش دوم2010
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:حسین نامی-فرشاد نژاد ستاری-عباس شفیعی

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
ارشد مجموعه سوالات آزمون های 83 - 94 رشته فیزیک با پاسخ تشریحی
قیمت:

390,000تومان

نویسنده:نیل اشکرافت - دیوید مرمین

ناشر:کانون گسترش علوم پایه (کاگو)

افزودن به سبد خرید
حل تشریحی مسائل فیزیک حالت جامد پیشرفته (بخش تکمیلی-دکترا)
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
مبانی فیزیک ( فیزیک پایه1 -مکانیک گرما ترمودینامیک و نظریه جنبشی گازها) ویرایش هشتم
قیمت:

300,000تومان

نویسنده:نورالدین زیتلی-محمدبهتاج لجبنی-نگاراورعی

ناشر:نیاز دانش

افزودن به سبد خرید
مکانیک کوانتومی مفاهیم و کاربردها ویرایش دوم 2010
قیمت:

240,000تومان

نویسنده:جان 0دیوید0جکسون

ناشر:آراکس

افزودن به سبد خرید
الکترودینامیک کلاسیک (جلددوم2-ویرایش سوم)
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:ایران لواین

ناشر:علمی و فنی

افزودن به سبد خرید
شیمی کوانتمی قسمت دوم(ساختار الکترونی مولکولی و شیمی محاسباتی)ویرایش ششم
قیمت:

170,000تومان

نویسنده:مرتضی امین لو

ناشر:دانش پرور

افزودن به سبد خرید
تشریح کامل مسائل مبانی نظریه ی الکترو مغناطیس ریتس ومیلفورد(ویرایش 1993-4)مخصوص رشته فیزیک
قیمت:

15,000تومان