نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:مازیار زاهدی سرشت

ناشر:نگاه دانش

افزودن به سبد خرید
تحقیق در عملیات 2
قیمت:

280,000تومان

نویسنده:محمد فلاحی مقیمی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع 3تحلیل سیستم 197
قیمت:

55,000تومان

نویسنده:محمد فلاحی مقیمی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی  صنایع 1تکنولوژی صنعت کد195
قیمت:

3,000تومان

نویسنده:محمد فلاحی مقیمی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
196 انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع کتاب 2تولید صنعتی
قیمت:

3,500تومان

نویسنده:مهدی جهانیان

ناشر:علوم رایانه

افزودن به سبد خرید
کارآفرینی
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:علی حاج شیرمحمدی

ناشر:ارکان دانش

افزودن به سبد خرید
مدیریت و کنترل پروژه (در ساختاری نو و به هنگام شده با افزایش هفت فصل جدید)
قیمت:

280,000تومان

نویسنده:علی حاج شیرمحمدی

ناشر:ارکان دانش

افزودن به سبد خرید
اصول برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:مجتبی گلشنی

ناشر:نشر زمان

افزودن به سبد خرید
برنامه ریزی وکنترل پروژه (ویرایش چهارم)
قیمت:

28,000تومان

نویسنده:مازیار زاهدی سرشت

ناشر:نگاه دانش

افزودن به سبد خرید
جزوه کلاسی تحقیق در عملیات پیشرفته1
قیمت:

18,000تومان

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
دکتری دولتی مجموعه مهندسی صنایع
قیمت:

30,000تومان

نویسنده:محمد تقی فاطمی قمی

ناشر:امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها (مجموعه کتابهای علوم فنی)
قیمت:

160,000تومان

نویسنده:محمد تقی فاطمی قمی

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
کنترل کیفیت آماری
قیمت:

16,000تومان

نویسنده:محمود کریمی

ناشر:رسا

افزودن به سبد خرید
بهبود بی تردید (تکنیکی برای کاهش هزینه و بهبود کیفیت-همراه یبا 7پیوست کاربردی)
قیمت:

7,500تومان

نویسنده:مسعود کسائی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت صنعتی 731
قیمت:

7,500تومان

نویسنده:پرویز سعیدی - محمد رضا نظری

ناشر:برآیندپویش

افزودن به سبد خرید
اصول مدیریت وسرپرستی
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:اکرم ناشر

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
انگلیسی برای دانشجویان رشته صنایع دستی 1100
قیمت:

246,000تومان

نویسنده:مهندس نادر خرمی راد

ناشر:دیباگران

افزودن به سبد خرید
ارزیابی عملکرد زمانی پروژه ها با مدیریت ارزش کسب شده
قیمت:

4,700تومان

نویسنده:مهندس کرامت الله اکبری

ناشر:جهاددانشگاهی

افزودن به سبد خرید
توسعه کار آفرینی(رویکرد آموزشی -ویرایش جدید)
قیمت:

6,500تومان

نویسنده:محمد حسن میرزا محمدی

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
فرهنگ عمومی
قیمت:

55,000تومان

نویسنده:جمال الدین جلالی پور

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
424  انگلیسی برای دانشجویان مهندسی منابع طبیعی علوم وصنایع چوب وکاغذ
قیمت:

7,000تومان

نویسنده: شمس السادات زاهدی

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
روابط صنعتی(نظام روابط کار با تاکید بر حوادث ناشی از کار)ویراست سوم
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:مرجان رضوی زاده

ناشر:اندیشمندان یزد

افزودن به سبد خرید
راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع براساس کتاب فلاحی مقیمی
قیمت:

6,000تومان

نویسنده:فاطمه زند

ناشر:آها

افزودن به سبد خرید
اصول و فنون مذاکره ( مهارت های مشترک دوره های علمی کاربردی کلیه رشته ها )
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:جلال حقیقت منفرد-محمدرضاکاباران زادقدیم-رفوگرآستان

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1693روش سنجی وکارسنجی
قیمت:

29,000تومان

نویسنده:محمدمهدی متدین-نیلوفراکبری مقدم

ناشر:آها

افزودن به سبد خرید
مهارت های مساله یابلی و تصمیم گیری
قیمت:

80,000تومان

نویسنده:محمد هادی نیکو فکر -وحید عبداله زاده

ناشر:نگاه دانش

افزودن به سبد خرید
برنامه ریزی وکنترل تولید و موجودی ها
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:غلامرضاامجدی

ناشر:حفیظ

افزودن به سبد خرید
اصول سرپرستی
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:عمادشیخان-نگارگلچین-مروتی

ناشر:ماهان

افزودن به سبد خرید
ارشد تحقیق در عملیات 1 مجموعه مهندسی صنایع
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:مهدی سیدی کیا-فاطمه حمصی-هدی آقاکاظم شیرازی

ناشر:آها

افزودن به سبد خرید
فرهنگ عمومی (مهارتهای مشترک دوره های علمی کاربردی گروه فرهنگ وهنر)
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:امین علی نژاداسبوئی

ناشر:آها

افزودن به سبد خرید
کنترل پروژه
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:مهدی سعیدی کیا - مژگان عبداللهی

ناشر:آها

افزودن به سبد خرید
مدیریت منابع انسانی (مهارت های مشترک دوره های علمی کاربردی کلیه رشته ها)
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:مهدی سعیدی کیا-لیلاترک

ناشر:آها

افزودن به سبد خرید
مهارتها و قوانین کسب و کار
قیمت:

75,000تومان

نویسنده:مهدی سعیدی کیا-ملیحه عنابستانی

ناشر:آها

افزودن به سبد خرید
اخلاق حرفه ای  مهارت های مشترک دوره های علمی کاربردی-همه گروه ها
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:مهدی سعیدی کیا-بهارک اعتمادی

ناشر:آها

افزودن به سبد خرید
اصول سرپرستی
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:ملیکا مهرکام - مهدی سعیدی کیا

ناشر:آها

افزودن به سبد خرید
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:علی شیرمحمدی

ناشر:ارکان دانش

افزودن به سبد خرید
برنامه ریزی  نگهداری و تعمیرات (مدیریت فنی در صنایع)
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:مسعود یگانه

ناشر:آزاده

افزودن به سبد خرید
ارشدکتاب جامع تحقیق در عملیات شرح کامل مطالب درسی سراسری آزاد
قیمت:

27,000تومان

نویسنده:مسعود یگانه

ناشر:آزاده راهیان ارشد

افزودن به سبد خرید
ارشد کتاب جامع تحقیق درعملیات (شرح کامل مطالب درسی سراسری آزاد)
قیمت:

48,000تومان

نویسنده:داوودمجیدیان

ناشر:مدیریت صنعتی

افزودن به سبد خرید
ارزیابی طرح های صنعتی مطالعات فنی -اقتصادی-مالی
قیمت:

26,000تومان

نویسنده:مجید سبزه پرور

ناشر:آریسا

افزودن به سبد خرید
مدیریت و کنترل پروژه ( به روش گام به گام همراه با تست های ارشد )
قیمت:

119,000تومان

نویسنده:محمدسلجوقی

ناشر:خدمات فرهنگی کرمان

افزودن به سبد خرید
کارآفرینی (ایجادوتوسعه کسب وکارجدید-کاردانی وکارشناسی کلیه رشته ها)
قیمت:

9,800تومان

نویسنده:سلیمان ایران زاده-داودنوروزی

ناشر:فروزش

افزودن به سبد خرید
نظریه های سیستمی
قیمت:

16,000تومان

نویسنده:سیدحسن قدسی پور

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( مباحثی در تصمیم گیری چندمعیاره ) AHP
قیمت:

13,000تومان

نویسنده:پیروز مرعشی-سعیدکاویانی-حسین سرپولکی-علیرضا ذوالفقاری

ناشر:دانشگاه علم وصنعت ایران

افزودن به سبد خرید
اصول و کاربرد  میکروسکوپ های الکترونی و روش های نوین آنالیز  ابزار شناسایی دنیای نانو  ویرایش سوم
قیمت:

230,000تومان

نویسنده:نادردیبایی

ناشر:ترمه

افزودن به سبد خرید
مدیریت خرید و اصول انبارداری(مفاهیم کاربردی -واردات وصادرات-همراه با تجدیدنظر)
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:جمیله مدرسی سریزدی

ناشر:ترمه

افزودن به سبد خرید
اصول سرپرستی
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:سیدمحمود زنجیرچی

ناشر:صانعی شهمیرزادی

افزودن به سبد خرید
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی
قیمت:

11,500تومان