نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:پیترسنگه

ناشر:سازمان مدیریت صنعتی

افزودن به سبد خرید
پنجمین فرمان خلق سازمان یاد گیرنده مدیریت صنعتی
قیمت:

400,000تومان

نویسنده:ابراهیم جدیری سلیمی حسن عدالت نمین سیروس مسیحا

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
221انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم وصنایع غذایی
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:امیرحسن زاده-مونا اورعی

ناشر:آزاده

افزودن به سبد خرید
زبان تخصصی صنایع (ارشد-خلاصه مطالب درسی-نکات ویژه کنکوری)
قیمت:

7,800تومان

نویسنده:کورت کلینگ زور-یوزف مسرر

ناشر:طراح

افزودن به سبد خرید
اقدامات پیشگیرانه در برابر آتش سوزی ساختمانها ترجمه از ویرایش هفتم مرجع آسمانی
قیمت:

16,500تومان

نویسنده:نادردیبایی

ناشر:ترمه

افزودن به سبد خرید
مدیریت خرید و اصول انبارداری(مفاهیم کاربردی -واردات وصادرات-همراه با تجدیدنظر)
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:مسعود یگانه

ناشر:آزاده

افزودن به سبد خرید
ارشدکتاب جامع تحقیق در عملیات شرح کامل مطالب درسی سراسری آزاد
قیمت:

27,000تومان

نویسنده:سیدمحمداسدزاده-مهخرزاد نورحسینی-محمدافشار ونگینی

ناشر:آزاده

افزودن به سبد خرید
ارشد کنترل موجودی(خلاصه مطالب درسی-نکات ویژه کنکوری-مجموعه سوالات طبقه بندی شده موضوعی)
قیمت:

7,500تومان

نویسنده:فریدون رهنمای رودپشتی - محمد جلیلی

ناشر:پایانرم افزارگسترمهرگان

افزودن به سبد خرید
هزینه یابی هدف رودپشتی ترمه
قیمت:

5,500تومان

نویسنده:محمد سیدحسینی

ناشر:سازمان مدیریت صنعتی

افزودن به سبد خرید
برنامه ریزی سیستماتیک نظام نگهداری و تعمیرات در بخش صنایع و خدمات و مقدمه ای بر TPM
قیمت:

39,000تومان

نویسنده:حسن سلطانی-یوسف کشاورز

ناشر:مهربان نشر

افزودن به سبد خرید
اصول سرپرستی وسرپرستی سازمان
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:محمد فلاحی مقیمی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
196 انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع کتاب 2تولید صنعتی
قیمت:

3,500تومان

نویسنده:ابوالقاسم جزایری

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و صنایع غذایی 135
قیمت:

17,000تومان

نویسنده:محمدجواد عاصمی پور

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
مدیریت پروژه 851
قیمت:

15,500تومان

نویسنده:نماینده-شکوهی نیا

ناشر:صفار

افزودن به سبد خرید
فرهنگ جیبی مهندسی صنایع
قیمت:

4,500تومان

نویسنده:مجتبی گلشنی

ناشر:نشر زمان

افزودن به سبد خرید
برنامه ریزی وکنترل پروژه (ویرایش چهارم)
قیمت:

28,000تومان

نویسنده:مارتین هلاندر

ناشر:ثنای دانش

افزودن به سبد خرید
مهندسی عوامل انسانی درصنعت وتولید (ارگونومی)
قیمت:

195,000تومان

نویسنده:محمد فلاحی مقیمی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع 1تکنولوژی صنعت کد195
قیمت:

3,000تومان

نویسنده:علی شیرمحمدی

ناشر:ارکان دانش

افزودن به سبد خرید
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (مدیریت فنی در صنایع)
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:امیرایمن پور-سروش حاجی ابولی

ناشر:کتابخانه فرهنگ

افزودن به سبد خرید
تحقیق درعملیات 2(شبکه ها برنامه ریزی عددصحیح پویا غیرخطی نظریه بازی)ویرایش سوم
قیمت:

210,000تومان

نویسنده:سیدمحمدسید حسینی-محمدسعیدصفاکیش

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
مدیریت کارخانه73
قیمت:

33,000تومان

نویسنده:محمود احمدپورداریانی - محمدمقیمی

ناشر:فراندیش

افزودن به سبد خرید
مبانی کارآفرینی
قیمت:

70,000تومان

نویسنده: شمس السادات زاهدی

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
روابط صنعتی(نظام روابط کار با تاکید بر حوادث ناشی از کار)ویراست سوم
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:کنت .آر. بیکر

ناشر:مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

افزودن به سبد خرید
توالی عملیات و زمانبندی
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:سیدحسن قدسی پور

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
فرآیندتحلیل سلسله مراتبی(مباحثی در تصمیم گیری چندمعیاره)AHP
قیمت:

13,000تومان

نویسنده:ماساکی ایمایی

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
کایزن کلید موفقیت رقابتی ژاپنی امیرکبیر
قیمت:

88,000تومان

نویسنده:علی احمدی

ناشر:دانشگاه علم وصنعت ایران

افزودن به سبد خرید
ارزیابی کار و زمان ( مهندسی کار و مدیریت زمان )
قیمت:

32,000تومان

نویسنده:بهزاداشجری

ناشر:پارسه

افزودن به سبد خرید
طرح90%تحقیق درعملیات رشته مهندسی صنایع مهندسی سیستم
قیمت:

7,500تومان

نویسنده:محمد تقی فاطمی قمی

ناشر:امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها (مجموعه کتابهای علوم فنی)
قیمت:

160,000تومان

نویسنده:احمد ماکوئی

ناشر:دانش پرور

افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر برنامه ریزی تولید
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:سیدمهرزاد نورحسینی-محمدعلی آقاجانی

ناشر:آزاده

افزودن به سبد خرید
برنامه نویسی کامپیوتر(ارشد -خلاصه مطالب درسی -نکات ویژه کنکوری-تست های طبقه بندی شده باپاسخ تشریحی)
قیمت:

5,200تومان

نویسنده:سمیرا ملایی

ناشر:دیباگران تهران

افزودن به سبد خرید
اصول گزارش نویسی و مکاتبات اداری و سازمانی
قیمت:

112,000تومان

نویسنده:المیرا تاروردیزاده

ناشر:مرکزتحقیقات وتعلیمات حفاظتوبهداشتکار

افزودن به سبد خرید
دستور العمل ایمنی برای کارگران ساختمانی
قیمت:

4,000تومان

نویسنده:دیویدبدورث-جیمز بیلی

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
سیستمهای کنترل تولید جامع
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:جیمز م اپل

ناشر:نشرجوان

افزودن به سبد خرید
طرح ریزی واحدهای صنعتی
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:مجید سبزه پرور

ناشر:ترمه

افزودن به سبد خرید
مدیریت و کنترل پروژه ( به روش گام به گام همراه با تست های ارشد )
قیمت:

119,000تومان

نویسنده:ایرج محمدفام

ناشر:فن آوران

افزودن به سبد خرید
تجهیزات حفاظت فردی
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:علی حاج شیرمحمدی

ناشر:ارکان دانش

افزودن به سبد خرید
اصول برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:ایرج محمدفام

ناشر:فن آوران همدان

افزودن به سبد خرید
مهندسی ایمنی تکنیک های شناسایی ارزیابی و کنترل خطرات در محیط های صنعتی
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:بهزاداشجری

ناشر:پارسه

افزودن به سبد خرید
طرح90%طرح ریزی واحدهای صنعتی رشته مهندسی صنایع
قیمت:

7,500تومان

نویسنده:محمد باقر فخر زاد

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
توالی عملیات و زمانبندی تولید
قیمت:

105,000تومان

نویسنده:سلیمان ایران زاده-داودنوروزی

ناشر:فروزش

افزودن به سبد خرید
نظریه های سیستمی
قیمت:

16,000تومان

نویسنده:محمد فلاحی مقیمی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع 3تحلیل سیستم 197
قیمت:

6,000تومان

نویسنده:پرویز سعیدی - محمد رضا نظری

ناشر:برآیندپویش

افزودن به سبد خرید
اصول مدیریت وسرپرستی
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:سیدرسول موسویان

ناشر:ارکان دانش

افزودن به سبد خرید
اصول سرپرستی سازمان
قیمت:

14,000تومان

نویسنده:جمیله مدرسی سریزدی

ناشر:ترمه

افزودن به سبد خرید
اصول سرپرستی
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:جعفربهشتی

ناشر:نگاه دانش

افزودن به سبد خرید
روابط صنعتی وروابط کار
قیمت:

6,000تومان

نویسنده:مسعود کسائی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت صنعتی 731
قیمت:

7,500تومان

نویسنده:مهدی جهانیان

ناشر:علوم رایانه

افزودن به سبد خرید
کارآفرینی
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:غلامحسین حلوانی-ابوالفضل برخورداری-جواد شیرازی-فرشاد ارغوانی

ناشر:آثار سبحان

افزودن به سبد خرید
مجموعه سوالات ایمنی در صنعت شامل آزمون های کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری و اعزام به خارج با جواب تشریحی
قیمت:

5,400تومان