نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:پال سی کراوز

ناشر:دانشگاه صنعتی اصفهان

افزودن به سبد خرید
تحلیل ماشینهای الکتریکی و سامانه های درایو
قیمت:

99,000تومان

نویسنده:محمدحسن نشاطی

ناشر:نص

افزودن به سبد خرید
الکترونیک 3 بررسی و طراحی مدارهای الکتریکی
قیمت:

169,000تومان

نویسنده:شرکت مولرآلمان

ناشر:آیلار نشروپخش

افزودن به سبد خرید
برق صنعتی پیشرفته کاپا1(دست گاه های جدیدبرق صنعتی و نقشه های راه اندازی-PLC PS4 MOELLER- MST MOEELLER)
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:ویکتورپی نلسون-اچ تروی ناگل-بیل دی کارول-جی دیوید ایروین

ناشر:نص

افزودن به سبد خرید
تحلیل و طراحی مدارهای منطقی دیجیتال
قیمت:

139,000تومان

نویسنده:شهروزحبیب بیگی

ناشر:قدیس

افزودن به سبد خرید
راهنمای جامع راه اندازی اینورترهای omronسریmx2
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:محمد رشید

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
تشریح مسائل الکترونیک قدرت مدارها عناصر و کاربردها
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:سعیدقاسم زاده-امین محمدپورشتربانی-ثمین ابراهیم سرخابی

ناشر:فروزش

افزودن به سبد خرید
تخمین و رویت حالت سیستم و کاربرد های آن در شبکه های الکتریکی هوشمند
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:محمدرضا سلطان دوست

ناشر:یزدا

افزودن به سبد خرید
سیستم های اعلام حریق
قیمت:

16,500تومان

نویسنده:محمدرضا ماهر

ناشر:قدیس

افزودن به سبد خرید
راهنمای جامع step7
قیمت:

160,000تومان

نویسنده:سعیدغریبی-هادی غریبی

ناشر:نشرآفرنگ

افزودن به سبد خرید
راهنمای جامع sevenSTEP7PLC(همراه با لوح فشرده-کتاب برگزیده کشور در حوزه صنعت برق)
قیمت:

325,000تومان

نویسنده:حسین نامی-احسان عابدی-محمدنیک روان

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
کاردانی به کارشناسی مهندسی برق الکترونیک مدرسان شریف آزمون های سراسری وازاد80-93
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:محمود دیانی

ناشر:نص

افزودن به سبد خرید
رهیافت حل مسئله در مدارهای الکتریکی 2(ویراست دوم)
قیمت:

19,000تومان

نویسنده:حسین نامی

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
کاردانی به کارشناسی تحلیل مدار های الکتریکی(کنکورسراسری وآزاد75-93)
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:حسین عسکریان ابیانه

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
تشریح نکات وحل نمونه مسائل حفاظت ورله (ضمیمه کتاب حفاظت ورله)
قیمت:

35,000تومان

نویسنده:یانیس پی تسویدیس

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
عملکرد و مدل سازی ترانزیستورMOS
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:سعیداسفندیارپور-محمدرضاماهر

ناشر:نگارنده دانش

افزودن به سبد خرید
کاملترین مرجع کاربردی شبکه صنعتی PROFIBUSپروفیباس (جلداول1-همراه باDVD)
قیمت:

250,000تومان

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:پردازش

افزودن به سبد خرید
مجموعه سوالهای مهندسی برق ریاضی مهندسی پردازش
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:سیدمسعودمقدس تفرشی

ناشر:دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

افزودن به سبد خرید
منابع تولیدانرژی الکتریکی درقرن 21
قیمت:

30,000تومان

نویسنده:موریس مانو

ناشر:کیان رایانه

افزودن به سبد خرید
تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال (مدارمنطقی )مانو ویراست پنجم
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:حمیدشبستری-بهزاد بهنام

ناشر:فدک ایساتیس

افزودن به سبد خرید
تجزیه و تحلیل مهندسی مدار2)(براساس نوشته وسلیام هیت جک کمرلی استیون دربین)
قیمت:

8,500تومان

نویسنده:محمد کاملی

ناشر:نوین پژوهش

افزودن به سبد خرید
سوالات طبقه بندی شده کنکورالکترونیک
قیمت:

24,000تومان

نویسنده:مهدی کراری

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
دینامیک وکنترل سیستم های قدرت
قیمت:

270,000تومان

نویسنده:حمیدرضا تقی راد

ناشر:دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

افزودن به سبد خرید
مقدمه ای برکنترل مدرن (ویرایش دوم)
قیمت:

16,000تومان

نویسنده:امانوئل پریکلس

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
مبانی ماشین های الکتریکی
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:مرتضی صاحب الزمانی-فرشادصفایی-محمودفتحی

ناشر:شیخ بهایی

افزودن به سبد خرید
طراحی VLSIدیجیتال
قیمت:

200,000تومان

نویسنده:سام شانموگام

ناشر:دانشگاه صنعتی اصفهان

افزودن به سبد خرید
سیستم های مخابراتی دیجیتال وآنالوگ
قیمت:

80,000تومان

نویسنده:مهدی تقدسی

ناشر:داشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

افزودن به سبد خرید
ارشد دکتری تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها جلد دوم
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:سیریل لندر

ناشر:خراسان

افزودن به سبد خرید
الکترونیک صنعتی
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:احد کاظمی

ناشر:دانشگاه علم وصنعت ایران

افزودن به سبد خرید
سیستم های قدرت الکتریکی (جلددوم2)
قیمت:

22,000تومان

نویسنده:استفن ج -چاپمن

ناشر:نص

افزودن به سبد خرید
مبانی ماشین های الکتریکی ویراست پنجم
قیمت:

245,000تومان

نویسنده:دیویدک چنگ

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
الکترومغناطیس میدان و موج
قیمت:

220,000تومان

نویسنده:ارنست کوه-چارلز دسور

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
نظریه اساسی مدارها و شبکه هاج1
قیمت:

160,000تومان

نویسنده:مسعود سلطانی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
تجهیزات نیروگاه ج1و2
قیمت:

22,000تومان

نویسنده:موریس مانو

ناشر:خراسان

افزودن به سبد خرید
طراحی دیجیتال (مدار منطقی مانو با CD)
قیمت:

270,000تومان

نویسنده:روبرت بویل اشتاد-لوئیس نشلسکی

ناشر:خراسان

افزودن به سبد خرید
قطعات و مدارات الکترونیک ج1نشلسکی
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:آلن وی اپنهایم-آلن اس ویلسکی-حمیدنواب

ناشر:نص

افزودن به سبد خرید
سیگنالها و سیستمها
قیمت:

199,000تومان

نویسنده:علی میرعشقی

ناشر:شیخ بهایی

افزودن به سبد خرید
مبانی الکترونیک جلد اول
قیمت:

185,000تومان

نویسنده:آی 0اسکات مکنزی

ناشر:خراسان

افزودن به سبد خرید
میکروکنترلر 8051 مکنزی  خراسان
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:سیدمحمدرضاموسوی تقی آبادی

ناشر:خراسان

افزودن به سبد خرید
راهنمای مسائل مبانی بررسی سیستمهای قدرت
قیمت:

2,000تومان

نویسنده:جان جی گرینجر-ویلیام دی استیونسون جی آر

ناشر:خراسان

افزودن به سبد خرید
مبانی بررسی سیستم های قدرت (1)
قیمت:

4,000تومان

نویسنده:علی خاکی صدیق

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
اصول کنترل مدرن
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:منوچهر حقانی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
915 انگلیسی برای دانشجویان رشته های برق الکترونیک کنترل و مخابرات
قیمت:

101,000تومان

نویسنده:علی میرعشقی

ناشر:شیخ بهایی

افزودن به سبد خرید
مبانی الکترونیک2میرعشقی
قیمت:

17,000تومان

نویسنده:محمدعلی مزیدی-جانیس گیلیسپی مزیدی-رولین دی مکین لی

ناشر:باغانی

افزودن به سبد خرید
میکروکنترلر8051
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:جان ریتس-فردریک میلفورد-رابرت کریستی

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
مبانی نظریه الکترو مغناطیس میلفورد
قیمت:

330,000تومان

نویسنده:هادی سعادت

ناشر:دانشگاه علم وصنعت ایران

افزودن به سبد خرید
بررسی سیستم های قدرت (جلد اول 1 ویرایش جدید)بهمراه CD
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:حسین عسکریان ابیانه-مهدی طالشیان

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
حفاظت و رله ها (به همراه خلاصه فصول وتمرینهای اضافی)
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:ادوارد س. یانگ

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
مبانی قطعات نیمرسانا
قیمت:

8,000تومان