نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:طاهره فیضی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مبانی سازمان و مدیریت
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:محمود عربی-نسرین فریور

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
حسابداری صنعتی 2
قیمت:

23,500تومان

نویسنده:مهدی تقوی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اصول علم اقتصاد2     (اقتصاد کلان)
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:جمال صفار اردبیلی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
معادلات دیفرانسیل معمولی
قیمت:

42,000تومان

نویسنده:دکتر جمشیدپژویان

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اقتصاد خرد
قیمت:

57,000تومان

نویسنده:مهدی تقوی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مدیریت مالی 2
قیمت:

54,000تومان

نویسنده:عبدالکریم مقدم -علی شفیع زاده

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اصول حسابداری 1
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:مقدم-غلامی کیان-سلیم

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
زبان تخصصی حسابداری1
قیمت:

36,000تومان

نویسنده:ارسلان ثابت سعیدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*حقوق اساسی(مدیریت)
قیمت:

3,600تومان

نویسنده:سیدمهدی الوانی -سیمین عربشاهی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مدیریت تطبیقی
قیمت:

26,000تومان

نویسنده:سیدمهدی الوانی - شمس السادات زاهدی.

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مباحث ویژه در مدیریت دولتی
قیمت:

4,000تومان

نویسنده:لیدا فرخو

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
ریاضیات پایه  ( ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1 )
قیمت:

57,000تومان

نویسنده:غلامرضاجهانشاهلو

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*تحقیق در عملیات 1------------
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:هادی غفاری-علی چنگی اشتیانی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
تاریخ عقاید اقتصادی
قیمت:

2,700تومان

نویسنده:حسینعلی نیرومند-ابوالقاسم بزرگنیا

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
سریهای زمانی
قیمت:

3,500تومان

نویسنده:محمود نبی زاده

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
امور مالی تعاونیها
قیمت:

22,000تومان

نویسنده:محمد علی سرلک

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
سازمان های عصر دانش
قیمت:

2,700تومان

نویسنده:عبدالکریم مقدم -علی شفیع زاده

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اصول حسابداری (رشته های علوم اجتماعی وعلوم تربیتی )
قیمت:

38,000تومان

نویسنده:عبدالکریم مقدم-علی اصغرعیوضی حشمت

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اصول حسابداری 3
قیمت:

7,100تومان

نویسنده:خدیجه جمشیدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
آمار و کاربرد آن در مدیریت جلداول 1 ( آمار و احتمالات ) ( ریاضیات پایه و مقدمات آمار تربیت بدنی)
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:زهرا برومند

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مدیریت رفتار سازمانی
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:مشکی - عبد الکریم مقدم

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
حسابداری میانه 1
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:پرویزگلستانی-امیرعلی خلیلی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
حسابرسی 2
قیمت:

13,000تومان

نویسنده:دکترحسین کرباسی یزدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*مباحث جاری درحسابداری----------
قیمت:

4,400تومان

نویسنده:ابوالفضل هدایتی اذری-اکبرشیرکوند

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
کاربرد کامپیوتر در رشته های مدیریت و حسابداری
قیمت:

86,000تومان

نویسنده:دکترحسین کرباسی یزدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
حسابداری چیشرفته 1قسمت 1
قیمت:

4,800تومان

نویسنده:جمشیدپژویان-خدادادکاشی-موسوی جهرمی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
کلیات علم اقتصاد
قیمت:

77,000تومان

نویسنده:ارسلان ثابت سعیدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
حقوق بازرگانی (رشته های علوم اجتماعی و حسابداری)
قیمت:

39,000تومان

نویسنده:تیموررحمانی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اقتصاد کلان 2
قیمت:

5,300تومان

نویسنده:شهربانو ثمربخش تهرانی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
زبان تخصصی 2 (رشته مدیریت)
قیمت:

28,000تومان

نویسنده:محمدرمضان احمدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
حسابداری مالیاتی
قیمت:

19,000تومان

نویسنده:لطف الله فروزنده دهکردی-علی اکبرجوکار

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مدیریت اسلامی و الگوهای آن
قیمت:

88,000تومان

نویسنده:دکترمیرزاحسن حسینی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مدیریت صادرات و واردات
قیمت:

4,000تومان

نویسنده:یگانه موسوی جهرمی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مبانی علم اقتصاد
قیمت:

101,000تومان

نویسنده:عبدالکریم مقدم-علیرضاغلامی کیان-فرشادسلیم

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
زبان تخصصی حسابداری2
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:مهدی تقوی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مدیریت مالی 1
قیمت:

49,000تومان

نویسنده:محمدمهدی پرهیزگار-آقاجانی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی
قیمت:

88,000تومان

نویسنده:جهانگیر بیابانی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اقتصاد پولی
قیمت:

2,400تومان

نویسنده:انواری رستمی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع
قیمت:

77,000تومان

نویسنده:محمدعلی سرلک-حسن فراتی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
سیستم  های اطلاعات مدیریت پیشرفته
قیمت:

43,000تومان

نویسنده: شمس السادات زاهدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها  ( فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها )
قیمت:

33,000تومان

نویسنده:محمد بامنی مقدم

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*کنترل کیفیت آماری
قیمت:

34,000تومان

نویسنده:سیدعلی اکبراحمدی-حسن درویش

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مبانی کار آفرینی
قیمت:

42,000تومان

نویسنده:غلامحسین شاهکار-بابوالقاسم بزرگ نیا

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
طرح آزمایشها1
قیمت:

1,940تومان

نویسنده:حسن الوداری

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
بازاریابی ومدیریت بازار
قیمت:

8,500تومان

نویسنده:ابوالقاسم طاهری

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اداره امورسازمانهای محلی ( مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها )
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:محمودعلیمحمدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
زبان خارجی 5
قیمت:

1,600تومان

نویسنده:محمودعلیمحمدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
زبان خارجی 6 مدیریت دولتی
قیمت:

1,300تومان

نویسنده:لطف اله فروزنده دهکردی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مدیریت استراتژیک
قیمت:

26,000تومان

نویسنده:شهربانو ثمربخش تهرانی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
زبان تخصصی 4 مدیریت بازرگانی
قیمت:

1,600تومان