نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:مقدم-غلامی کیان-سلیم

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
زبان تخصصی حسابداری1
قیمت:

36,000تومان

نویسنده:محمدعرب مازار یزدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
حسابداری صنعتی 1
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:ارسلان ثابت سعیدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*حقوق اساسی(مدیریت)
قیمت:

3,600تومان

نویسنده:سیدمهدی الوانی -سیمین عربشاهی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مدیریت تطبیقی
قیمت:

26,000تومان

نویسنده:سیدمهدی الوانی - شمس السادات زاهدی.

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مباحث ویژه در مدیریت دولتی
قیمت:

4,000تومان

نویسنده:لیدا فرخو

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
ریاضیات پایه  ( ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1 )
قیمت:

147,000تومان

نویسنده:طاهره فیضی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مبانی سازمان و مدیریت
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:جمال صفار اردبیلی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
معادلات دیفرانسیل معمولی
قیمت:

42,000تومان

نویسنده:دکتر جمشیدپژویان

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اقتصاد خرد
قیمت:

105,000تومان

نویسنده:مهدی تقوی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مدیریت مالی 2
قیمت:

54,000تومان

نویسنده:عبدالکریم مقدم -علی شفیع زاده

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اصول حسابداری 1
قیمت:

125,000تومان

نویسنده:محمود نبی زاده

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
امور مالی تعاونیها
قیمت:

22,000تومان

نویسنده:محمد علی سرلک

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
سازمان های عصر دانش
قیمت:

2,700تومان

نویسنده:عبدالکریم مقدم -علی شفیع زاده

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اصول حسابداری (رشته های علوم اجتماعی وعلوم تربیتی )
قیمت:

75,000تومان

نویسنده:عبدالکریم مقدم-علی اصغرعیوضی حشمت

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اصول حسابداری 3
قیمت:

7,100تومان

نویسنده:خدیجه جمشیدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
آمار و کاربرد آن در مدیریت جلداول 1 ( آمار و احتمالات ) ( ریاضیات پایه و مقدمات آمار تربیت بدنی)
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:پرویزگلستانی-امیرعلی خلیلی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
حسابرسی 2
قیمت:

13,000تومان

نویسنده:دکترحسین کرباسی یزدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
حسابداری چیشرفته 1قسمت 1
قیمت:

4,800تومان

نویسنده:دکترعادل آذر

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
تحقیق در عملیات 2
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:یگانه موسوی جهرمی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت)
قیمت:

162,000تومان

نویسنده:جمشیدپژویان-خدادادکاشی-موسوی جهرمی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
کلیات علم اقتصاد
قیمت:

77,000تومان

نویسنده:زهرا برومند

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مدیریت رفتار سازمانی
قیمت:

135,000تومان

نویسنده:تیموررحمانی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اقتصاد کلان 2
قیمت:

5,300تومان

نویسنده:محمدرمضان احمدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
حسابداری مالیاتی
قیمت:

19,000تومان

نویسنده:عبدالکریم مقدم- مهدی مشکی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
حسابداری میانه 2
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:مهدی تقوی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مدیریت مالی 1
قیمت:

168,000تومان

نویسنده:لطف الله فروزنده دهکردی-علی اکبرجوکار

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مدیریت اسلامی و الگوهای آن
قیمت:

88,000تومان

نویسنده:یگانه موسوی جهرمی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مبانی علم اقتصاد
قیمت:

101,000تومان

نویسنده:عبدالکریم مقدم-علیرضاغلامی کیان-فرشادسلیم

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
زبان تخصصی حسابداری2
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:محمدمهدی پرهیزگار-آقاجانی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی
قیمت:

88,000تومان

نویسنده:انواری رستمی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع
قیمت:

77,000تومان

نویسنده:سیدعلی اکبراحمدی-حسن درویش

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مبانی کار آفرینی
قیمت:

98,000تومان

نویسنده:غلامحسین شاهکار-بابوالقاسم بزرگ نیا

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
طرح آزمایشها1
قیمت:

1,940تومان

نویسنده:حسن الوداری

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
بازاریابی ومدیریت بازار
قیمت:

8,500تومان

نویسنده:طاهره فیضی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مبانی مدیریت دولتی (جلد دوم)
قیمت:

5,300تومان

نویسنده:علیرضا موغلی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
نظام روابط کار درسازمان(روابط صنعتی)
قیمت:

9,400تومان

نویسنده:سیدمهدی الوانی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی
قیمت:

41,000تومان

نویسنده:مهدی تقوی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
امور مالی بین الملل
قیمت:

38,000تومان

نویسنده:منصورآجورلو(آجر لو)

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مدیریت پروژه
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:نرگس عباسی-ناهیدسنجری فارسی پور-مسعود یارمحمدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
روشهای چند متغیره پیوسته
قیمت:

17,500تومان

نویسنده:دکترعادل آذر

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
تحقیق درعملیات (1)  ( پژوهش عملیاتی )
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:ابوالقاسم طاهری

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اداره امورسازمانهای محلی ( مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها )
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:محمودعلیمحمدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
زبان خارجی 5
قیمت:

1,600تومان

نویسنده:محمودعلیمحمدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
زبان خارجی 6 مدیریت دولتی
قیمت:

1,300تومان

نویسنده:لطف اله فروزنده دهکردی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مدیریت استراتژیک
قیمت:

70,000تومان

نویسنده: شمس السادات زاهدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها  ( فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها )
قیمت:

33,000تومان

نویسنده:محمد بامنی مقدم

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*کنترل کیفیت آماری
قیمت:

34,000تومان

نویسنده:حسین حسنی-سعیدامیری-منصوره قدسی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
محاسبات آماری با کامپیوتر
قیمت:

5,100تومان

نویسنده:صادق بافنده ایمان دوست

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
زبان تخصصی اقتصاد ومدیریت
قیمت:

22,000تومان

نویسنده:عل اکبر احمدی -علی صالحی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
روش تحقیق درمدیریت  ( مبانی روش تحقیق )
قیمت:

39,000تومان