نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:فرحناز بالش زر

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)

افزودن به سبد خرید
راهنما حسابداری میانه 1
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:سید علی اکبر عابدی اونجی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما حسابداری پیشرفته (1)
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:محمد رمضانی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای مدیریت منابع انسانی (پیک آزمون راه)
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:مهدی قضاوی زاده

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما گزیده نکات مدیریتی در نهج البلاغه
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:علی ابوالحسنی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای مدیریت مهندسی
قیمت:

7,000تومان

نویسنده:عاطفه قربانی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:سحر جمشیدی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای آمار و کاربرد آن در مدیریت (2) (پیک آزمون راه)
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:سحر جمشیدی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای آمار و کاربرد آن در مدیریت (1) (پیک آزمون راه)
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:عذرا انیژ

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای مدیریت تعاونی ها (پیک آزمون راه)
قیمت:

3,500تومان

نویسنده:لیلا باباپور

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای ارزیابی طرح های اقتصادی (پیک آزمون راه)
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:لیلا باباپور

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای اقتصاد ایران (پیک آزمون راه)
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:فاطمه سعادتی مشتقین- سیده فاطمه حمیدی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه (درس و مجموعه سوالات) (ویژه رشته حسابداری) (راه)
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:جلال رجایی زاده

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما کاربرد کامپیوتر در رشته های مدیریت و حسابداری
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:عاطفه قربانی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای مدیریت تطبیقی
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:حسن جهانبان اسفهلان

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای زبان تخصصی 4(زبان تخصصی 6)مدیریت دولتی (پیام دانشگاهی) (گنجینه طلایی)
قیمت:

6,000تومان

نویسنده:محبوبه راهزانی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای اقتصاد کلان 2 (پیک آزمون راه)
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:امین بلوری

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای حسابداری میانه 2  (حل مسائل)
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:بهنوش خطیری

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
1300 راهنمای مبانی سازمان و مدیریت
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:دکتر جمشیدپژویان

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)

افزودن به سبد خرید
راهنمای اقتصاد خرد
قیمت:

168,000تومان

نویسنده:منصور روضه ای- ایرج احمدی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای حسابداری میانه 1 (پیک آزمون راه)
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:محدثه قاسمی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای پژوهش عملیاتی 1 (پیک آزمون راه)
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:ایت اله یاری-صفر ایراندوست

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما پژوهش عملیاتی 1
قیمت:

7,500تومان

نویسنده:غلامرضا ابراهیم زاده

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)

افزودن به سبد خرید
راهنما اصول حسابداری 1
قیمت:

155,000تومان

نویسنده:ابراهیم سهرابی فرد -یوسف قنبری

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای اصول حسابداری 3
قیمت:

250,000تومان

نویسنده:حسن جهانبان اسفهلان

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای زبان تخصصی 4مدیریت بازرگانی
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:محمد محمدی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای زبان تخصصی (3) مدیریت بازرگانی (ترجمه و راهنما) (پیام دانشگاهی)
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:علی جعفری

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای حسابرسی 1
قیمت:

8,500تومان

نویسنده:علی جعفری

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
حسابرسی 2
قیمت:

11,000تومان

نویسنده:مجتبی شانظری

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما اصول حسابداری (1)
قیمت:

135,000تومان

نویسنده:مهنازرضازاده

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما پول و ارز و بانکداری
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:سولمازمیرزایی

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)

افزودن به سبد خرید
راهنمای ریاضیات پایه (+CD) (نسل سوم) (طلایی)
قیمت:

270,000تومان

نویسنده:مجتبی شانظری

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما حسابداری صنعتی 3
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:حمید حسینی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
444 راهنمای اقتصاد کلان
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:سید مهدی محمد حسینی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای حسابداری میانه 2
قیمت:

11,500تومان

نویسنده:امیرکلانترمهرجردی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
قیمت:

14,000تومان

نویسنده:احسان دریایی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
735 راهنمای زبان تخصصی مدیریت 3
قیمت:

115,000تومان

نویسنده:کریم احمدی صومعه- حسن اسفندیاری فر

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای پژوهش عملیاتی 2 (استاد)
قیمت:

4,600تومان

نویسنده:عبدالکریم مقدم -علی شفیع زاده

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای اصول حسابداری 1 (استاد)
قیمت:

12,500تومان

نویسنده:مهدی قلیزاده

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
606 راهنمای مدیریت رفتارسازمانی
قیمت:

89,000تومان

نویسنده:ناصر عسگری

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
5004 راهنما تئوری سازمان (کارشناسی ارشد)
قیمت:

99,000تومان

نویسنده:بهنامک جعفرزاده قدیمی-شهرام هاشم نیا

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای مدیریت  استراتژیک
قیمت:

5,900تومان

نویسنده:کمال نیازان -احمد نصر اصفهانی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای زبان تخصصی 4 (زبان خارجی 6) (مدیریت دولتی) (استاد)
قیمت:

3,900تومان

نویسنده:یاسرموهبتی-حسن کیانی زاده-نعمت اله کریمی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای اقتصاد خرد
قیمت:

11,900تومان

نویسنده:مزدک دارویی

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)

افزودن به سبد خرید
راهنما کلیات علم اقتصاد
قیمت:

18,000تومان

نویسنده:علی اکبر جوکار

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای حسابداری صنعتی 3 (استاد)
قیمت:

9,500تومان

نویسنده:محدثه قاسمی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای کاربرد کامپیوتر در مدیریت (پیک آزمون راه)
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:معصومه نجفی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای مدیریت اسلامی و الگوهای آن (پیک آزمون راه)
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:سیده پرستو صیافی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت ها (پیک آزمون راه)
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:احسان روشنی -آزاده کریمی آهویی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای نظام روابط کار در سازمان (روابط صنعتی)
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:جعفری -هاشم نیا

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای مدیریت تولید (استاد)
قیمت:

9,000تومان