نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:هاجرراعی دهقی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما حقوق تطبیقی
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:فاطمه السادات هاشمی دمنه

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)

افزودن به سبد خرید
راهنما جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص ( جزا اختص 3 )
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:مریم صفرپور

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)

افزودن به سبد خرید
راهنما حقوق مدنی 1
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:مریم صفرپور

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)

افزودن به سبد خرید
راهنما حقوق اداری 1
قیمت:

29,000تومان

نویسنده:مریم یاوری

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای کلیات علم اقتصاد (پیک آزمون راه) (رشته های علوم اجتماعی- حقوق)
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:جمیله کرمی

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)

افزودن به سبد خرید
راهنما جرایم علیه مصالح عمومی کشور (جزا اختصاصی 2)
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:معصومه ولی پور - امید دوست بین

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما حقوق اداری 1
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:محمد رضا عونی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای صرف و نحو کاربردی 2 (ترجمه و راهنما)
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:فرشته حمزه

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما بازرگانی بین الملل
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:حسن جهانبان اسفهلان

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما متون حقوقی 3
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:محمود یحیایی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما حقوق اساسی 1
قیمت:

9,200تومان

نویسنده:امیریعقوبی-الهه حسن زاده

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما آیین دادرسی کیفری 2
قیمت:

35,000تومان

نویسنده:هاجرراعی دهقی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای حقوق مدنی 3 (قواعد عمومی قراردادها) (گنجینه ی طلایی) (پیام دانشگاهی)
قیمت:

170,000تومان

نویسنده:مینا عربی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای منطق 2 (استاد)
قیمت:

7,200تومان

نویسنده:معصومه ولی پور - امید دوست بین

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما حقوق اداری 2
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:طاهره قره چایی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای کلیات فلسفه اسلامی (الهیات) (همراه)
قیمت:

5,200تومان

نویسنده:محمد رضا عونی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما الصرف و النحو
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:مقصودپاشایی پایدار

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای صرف ونحوکاربردی 1
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:بیگلرزاده

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای کلام 1
قیمت:

6,000تومان

نویسنده:سیدمحمد ادیب آل علی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما معارف اسلامی 1
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:عباس قبادی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما روش تحقیق ( رشته حقوق )
قیمت:

23,000تومان

نویسنده:وحید غفوری راد

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما حقوق محیط زیست  78
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:وحید غفوری راد

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما حقوق اداری 1
قیمت:

21,000تومان

نویسنده:محمد جواد عباسی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما آیین دادرسی مدنی 3
قیمت:

31,000تومان

نویسنده:قاسمی حاجی آبادی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای صرف و نحو کاربردی 2 (رشته ی الهیات)(استاد)
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:مهدی بیرم وند

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای حقوق اداری 1 (آزمون محور)
قیمت:

7,500تومان

نویسنده:مریم محمدرضا زاده کرمانی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما حقوق جزای اختصاصی 1 ( جرایم علیه اموال و مالکیت )
قیمت:

79,000تومان

نویسنده:هاجرراعی دهقی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما حقوق مدنی1  اشخاص و محجورین
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:ناصر قربان پور

ناشر:فراگیرهگمتانه

افزودن به سبد خرید
راهنمای دوره مقدماتی حقوق مدنی درس هایی از شفعه-وصیت-ارث (فراگیر هگمتانه)
قیمت:

3,500تومان

نویسنده:مریم بلندی برزکی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما حقوق مدنی 4 (مسئولیت مدنی ضمان قهری)
قیمت:

160,000تومان

نویسنده:سعیدی انارکی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای حقوق بین الملل خصوصی (1)
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:حسن جهانبان اسفهلان

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما متون حقوقی1
قیمت:

55,000تومان

نویسنده:سمیه صادقی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما حقوق اداری 2
قیمت:

24,000تومان

نویسنده:مومنی زاده

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
1230راهنماحقوق مدنی3استادی
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:مهرعلیان

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنماحقوق اساسی2استادی
قیمت:

8,500تومان

نویسنده:معصومه ولی پور - امید دوست بین

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما حقوق اساسی 2
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:نجات

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما الصرف و النحو
قیمت:

13,000تومان

نویسنده:زهرا قدسی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای حقوق جزای اختصاصی1(همراه)
قیمت:

5,500تومان

نویسنده:ابراهیمی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما ادله اثبات دعوا
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:ولی پور

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما آیات الاحکام 1و2
قیمت:

6,000تومان

نویسنده:واشقانی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما صرف و نحو کاربردی 2
قیمت:

13,000تومان

نویسنده:نکیسا سعیدی انارکی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما حقوق بین الملل خصوصی (2) (تعارض قوانین)
قیمت:

75,000تومان

نویسنده:هاجرراعی دهقی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای حقوق کار
قیمت:

30,000تومان

نویسنده:روناک منوچهری-مرجان آزرم

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای حقوق تجارت1(همراه)
قیمت:

3,800تومان

نویسنده:میثم دارائی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای حقوق مدنی1(همراه)
قیمت:

5,200تومان

نویسنده:معصومه تکلو

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای حقوق تجارت3(همراه)
قیمت:

4,200تومان

نویسنده:سانازمحمدی-روناک منوچهری

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای حقوق تجارت2(همراه)
قیمت:

4,200تومان

نویسنده:علیرضا مزرعتی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای حقوق کیفری اختصاصی2(جرایم علیه اموال ومالکیت)
قیمت:

16,000تومان

نویسنده:زهرا قدسی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای اصول فقه 1 (همراه)
قیمت:

6,400تومان

نویسنده:سمیراصمدزاده

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای حقوق تجارت1و2 (جلد اول)
قیمت:

13,000تومان