نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:سیداحمد میرشکرایی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
شیمی عمومی 1
قیمت:

125,000تومان

نویسنده:ابراهیمی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
ریاضی عمومی 2قسمت اول
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:جیمز ای اوریلی گری دی کریستیت

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
شیمی تجزیه دستگاهی
قیمت:

11,800تومان

نویسنده:جلیل واعظی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
ریاضیات عمومی 1
قیمت:

207,000تومان

نویسنده:محمود جنوبی - مهدی سودمند

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
فیزیک جدید 1
قیمت:

5,900تومان

نویسنده:مهندس سعید محمدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
الکترو مغناطیس 1
قیمت:

5,300تومان

نویسنده:محمود پایه قدر

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی
قیمت:

13,500تومان

نویسنده:حسین پروین

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
بلور شناسی نوری
قیمت:

2,500تومان

نویسنده:محمدتقی صالحی-سیدحبیب الله موسوی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1
قیمت:

2,100تومان

نویسنده:شهلا مظفری -ژولیت اردو خانیان

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2
قیمت:

2,800تومان

نویسنده:محمد مهدی ابراهیمی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
ریاضی عمومی 2قسمت دوم شیمی پیام نور
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:طیبه پرتوی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
آزمایشگاه شیمی آلی2
قیمت:

2,900تومان

نویسنده:سیداحمدبابانژاد-علی بهاری

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
فیزیک پایه 3
قیمت:

3,600تومان

نویسنده:احمد بابانژاد - احمدحسن پور

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
فیزیک نجوم مقدماتی
قیمت:

5,600تومان

نویسنده:شهرام لطفی - قهری صارمی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
روش استفاده از متون علمی شیمی
قیمت:

17,000تومان

نویسنده:سعید محمدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
الکترو مغناطیس 2
قیمت:

4,800تومان

نویسنده:هوشنگ واحدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
شیمی و تکنولوژی نفت
قیمت:

2,200تومان

نویسنده:مریم باغبان اصفهان

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای زبان تخصصی شیمی (استاد)
قیمت:

7,200تومان

نویسنده:حسین آقایی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
شیمی آّب
قیمت:

5,800تومان

نویسنده:عبدالرسول قرائتی جهرمی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
کاربرد کامپیوتر در فیزیک
قیمت:

6,900تومان

نویسنده:صدیف آزادمرد دمیرچی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
شیمی موادغذایی1
قیمت:

5,600تومان

نویسنده:کامیلا نجاتی - ذوالفقار رضوانی - محسن قاسمیان خجسته

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
شیمی محیط زیست
قیمت:

24,000تومان

نویسنده:لطفعلی سقط فروش - محمد حکیمی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
شیمی معدنی پیشرفته
قیمت:

84,000تومان

نویسنده:محمود جنوبی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
فیزیک جدید2
قیمت:

11,200تومان

ناموجود

نویسنده:جواد صاین

ناشر:پیام نور

شیمی صنعتی 2
ناموجود

نویسنده:نسرین معتمد

ناشر:پیام نور

مبانی بیوشیمی عملی
ناموجود

نویسنده:نرگس عجمی - خدیجه دیده بان

ناشر:پیام نور

ایمنی در آزمایشگاه
ناموجود

نویسنده:عباس تیموری- علیرضا چرمهینی

ناشر:پیام نور

شیمی آلی پیشرفته
ناموجود

نویسنده:دکتر محسن افتاده - دکتر رضا بهجت منش اردکانی - نیلوفر بهرامی پناه - زهرا رستمی - وحید معینی

ناشر:پیام نور

شیمی فیزیک پیشرفته
ناموجود

نویسنده:عزیزالله نژادعلی

ناشر:پیام نور

شیمی تجزیه 1
ناموجود

نویسنده:علی الیاسی

ناشر:پیام نور

شیمی صنعتی 1
ناموجود

نویسنده:محمودجنوبی-عبدالرسول قرائتی

ناشر:پیام نور

امواج
ناموجود

نویسنده:طیبه پرتوی

ناشر:پیام نور

شیمی آلی 1
ناموجود

نویسنده:بهزاد لامع راد

ناشر:پیام نور

پروتئین ها و اسیدهای نو کلئیک
ناموجود

نویسنده:هوارد وایت

ناشر:پیام نور

اصول صنایع شیمیائی
ناموجود

نویسنده:هوشنگ حمیدیان-سیدضیاء محمدی مبارکه

ناشر:پیام نور

شیمی و تکنولوژی رنگ
ناموجود

نویسنده:فرین پاینده

ناشر:پیام نور

ریاضی فیزیک3
ناموجود

نویسنده:هوشنگ حمیدیان-سیدضیاء محمدی مبارکه

ناشر:پیام نور

آزمایشگاه شیمی وتکنولوژی رنگ
ناموجود

نویسنده:سعید محمدی

ناشر:پیام نور

مباحث ویژه در فیزیک هسته ای
ناموجود

نویسنده:فریدون اشرفی - محسن افتاده

ناشر:پیام نور

شیمی فیزیک 1
ناموجود

نویسنده:محمود پایه قدر

ناشر:پیام نور

شیمی تجزیه 2
ناموجود

نویسنده:محمدی پور-مولوی

ناشر:پیام نور

*آزمایشگاه شیمی عمومی 2پیام نور
ناموجود

نویسنده:عزیزالله نژادعلی

ناشر:پیام نور

شیمی تجزیه 1.
ناموجود

نویسنده:احمد آخوند - داود افشار

ناشر:پیام نور

مکانیک کوانتومی 1
ناموجود

نویسنده:فرانک پدروتی لنو پدروتی

ناشر:پیام نور

اپتیک
ناموجود

نویسنده:محمودمحراب زاده-باقرقیافه داوودی

ناشر:پیام نور

*آزمایشگاه شیمی عمومی 1پیام نور
ناموجود

نویسنده:فرهاد زارع- سعید حبیب اللهی- حسین صلواتی

ناشر:پیام نور

شیمی عمومی 2
ناموجود

نویسنده:محمد حکیمی

ناشر:پیام نور

شیمی معدنی 2
ناموجود

نویسنده:طیبه پرتوی

ناشر:پیام نور

جداسازی وشناسایی ترکیبات آلی
ناموجود

نویسنده:قاسم خدادادی

ناشر:پیام نور

شیمی  کوانتومی