نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:داودکریم زادگان مقدم

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مدارمنطقی
قیمت:

8,400تومان

نویسنده:داودکریم زادگان مقدم

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
برنامه سازی پیشرفته C
قیمت:

44,000تومان

نویسنده:داریوش نیک مهر

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
زبان ماشین وبرنامه سازی سیستم
قیمت:

7,300تومان

نویسنده:شاهکار-بزرگ نیا

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
طرح آزمایشهای 1
قیمت:

4,500تومان

نویسنده:آیدین سلیمی اصل - مرتضی یگانه پور - اسماعیل صیدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
کارگاه ماشین ابزار
قیمت:

73,000تومان

نویسنده:امیرهوشنگ تاج فر

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات
قیمت:

34,000تومان

نویسنده:جعفرتنها-ناصرایت

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
ساختمان داده ها والگوریتم ها
قیمت:

98,000تومان

نویسنده:جعفرپورامینی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اصول طراحی کامپایلرها
قیمت:

38,000تومان

نویسنده:میرزا حسن حسینی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
بازاریابی الکترونیکی (کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات)
قیمت:

49,000تومان

نویسنده:الهام حری نجف آبادی - سیدسعید آیت

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
سیستم های عامل
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:نازیلا خطیب زنجانی _ مرجان معصومی فرد

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
تولید محتوا الکترونیکی
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:جعفرتنها-داودکریم زارگان مقدم-احمد فراهی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
آزمایشگاه سیستم عامل
قیمت:

1,600تومان

نویسنده:جعفرتنها-یوسف خانی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
قیمت:

6,500تومان

نویسنده:شهرام سلیلی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
حساب دیفرانسیل و انتگرال توابع چند متغیره
قیمت:

5,700تومان

نویسنده:داودکریم زادگان مقدم

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
شبکه های کامپیوتری
قیمت:

7,100تومان

نویسنده:هوشنگ نحوی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
الکترونیک 1
قیمت:

4,900تومان

ناموجود

نویسنده:مهدی یوسف خانی-سیدناصرآیت-احمدفراهی

ناشر:پیام نور

زبان تخصصی کامپیوتر
ناموجود

نویسنده:احمد فراهی

ناشر:پیام نور

برنامه سازی پیشرفته
ناموجود

نویسنده:جک تی . مارچوکا

ناشر:پیام نور

مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات
ناموجود

نویسنده:جامز کروز-کیس رس

ناشر:پیام نور

شبکه های کامپیوتری
ناموجود

نویسنده:جعفر تنها- مهدی یوسف خانی

ناشر:پیام نور

اصول کامپیوتر 1
ناموجود

نویسنده:افرایم توربان -دوروتی لیدنر-افرایم مک لین -جیمزوتر

ناشر:پیام نور

فناوری اطلاعات در مدیریت (دگرگونی سازمان ها در اقتصاد دیجیتالی) (1)
ناموجود

نویسنده:افرایم توربان -دوروتی لیدنر-افرایم مک لین -جیمزوتر

ناشر:پیام نور

فناوری اطلاعات در مدیریت دگرگونی سازمان هادر اقتصاد دیجیتالی 2 (جلد دوم)
ناموجود

نویسنده:محمدحسین منصوری-ابراهیم صحافی زاده

ناشر:پیام نور

سیستم های کنترل خطی
ناموجود

نویسنده:علی شاعیدی - احمد فراهی

ناشر:پیام نور

روش پژوهش و ارائه
ناموجود

نویسنده:جعفرتنها-احمدفراهی

ناشر:پیام نور

تحلیل و طراحی الگوریتم ها
ناموجود

نویسنده:فاطمه نورانی-مریم بازیار قمبوانی - زهره حبیبی

ناشر:پیام نور

ساختمان های گسسته
ناموجود

نویسنده:سید محمود نجفیان رضوی

ناشر:پیام نور

آزمایشگاه مدارالکتریکی 1
ناموجود

نویسنده:عبد المحمد شیبانی - رحمت الله هوشمند

ناشر:پیام نور

مدارهای الکتریکی 1
ناموجود

نویسنده:رضا عسکری مقدم

ناشر:پیام نور

مدارهای الکتریکی 2
ناموجود

نویسنده:هادی سیاسر - عظیم شیر دلی

ناشر:پیام نور

مکانیک سیالات وهیدرولیک