نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:بابک نیک مرد

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای زبان ماشین و برنامه سازی سیستم(حل مسائل)
قیمت:

8,500تومان

نویسنده:احسان صادقی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای زبان ماشین و برنامه سازی سیستم
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:رضاگداز

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
برنامه سازی پیشرفته
قیمت:

7,900تومان

نویسنده:ارش سلطانپور-بابک سپاهی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای برنامه سازی پیشرفته (رشته کامپیوتر) (پیام دانشگاهی) (حل مسائل)
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:صدیقه بختیاری-محمد یعقوبی فر

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
قیمت:

11,200تومان

نویسنده:هاجرعمادی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای زبان تخصصی کامپیوتر
قیمت:

8,700تومان

نویسنده:سلمان طاهری زاده

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای ساختمان داده ها و الگوریتم (پیام دانشگاهی) (حل مسائل)
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:آرش سلطانپور- بابک سپاهی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی (پیام دانشگاهی) (حل مسائل)
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:علی هوشیاری

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای ساختمان داده ها والگوریتم ها
قیمت:

14,000تومان

نویسنده:مهندس محمدعادلی نیا

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
قیمت:

13,000تومان

نویسنده:سلمان طاهری زاده

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای فناوری اطلاعات در مدیریت جلد 2همشهری
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:سیدابوالقاسم میرروشندل

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای اصول طراحی کامپایلرها
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:روح اله قویدل خراسانی-فرشته مقدس شریف

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای آمار و احتمالات مهندسی (استاد)
قیمت:

11,500تومان

نویسنده:سلمان طاهری زاده

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای شبکه های کامپیوتری (پیام دانشگاهی) (حل مسائل)
قیمت:

7,000تومان

نویسنده:صمدالهی

ناشر:آموخته

افزودن به سبد خرید
حل تشریحی 120مسئله درمدارهای الکتریکی1 (مسائل مربوط به مدارهای الکتریکی 1دانشگاه پیام نور)
قیمت:

4,200تومان

نویسنده:زهرا هاشمی پرپنجی- مهدیه علی نظری

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای شبکه های کامپیوتری (همراه)
قیمت:

5,800تومان

نویسنده:وحید رباطی- مجید همتی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای ساختمان داده و الگوریتم ها
قیمت:

3,900تومان

نویسنده:ابراهیم علایی-مرضیه معراجی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنما و بانک سوالات ذخیره و بازیابی اطلاعات
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:مرضیه درویش زاده-ابراهیم علائی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
مهندسی نرم افزار1
قیمت:

14,000تومان

نویسنده:دکتر علی میر

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای میکرو کنترلرهای AVR
قیمت:

11,000تومان

نویسنده:هلن جعفری

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها و روش ها (استاد)
قیمت:

14,000تومان

نویسنده:نجمه منصوری

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای مهندسی نرم افزار 1 (همراه)
قیمت:

6,000تومان

نویسنده:بهاره بیات

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
204 راهنمای مهندسی نرم افزار 1
قیمت:

10,000تومان

ناموجود

نویسنده:فرشید رشیدی - محمود کاغی

ناشر:راه (مهر خاور)

562  راهنمای نظریه زبان ها و ماشین ها
ناموجود

نویسنده:منانه شاکری

ناشر:راه (مهر خاور)

511  راهنمای جبر خطی عددی
ناموجود

نویسنده:سجاد فولادوند-خلیل طاهری

ناشر:راه (مهر خاور)

724  راهنمای هوش مصنوعی
ناموجود

نویسنده:نادر بیرانوند - حسن اسفندیاری فر - زیبا پور قبادی

ناشر:راه (مهر خاور)

559  راهنمای آمار و احتمال مهندسی
ناموجود

نویسنده:شهرام برقی

ناشر:راه (مهر خاور)

510 راهنمای مبانی فناوری اطلاعات
ناموجود

نویسنده:نرگس شیخی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنمای ساختمان های گسسته
ناموجود

نویسنده:رقیه محمدی حصاری

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنمای حساب دیفرانسیل و انتگرال توابع چندمتغیره
ناموجود

نویسنده:ابراهیم علایی-سعیدربیعی فرادبنه

ناشر:استاد (خردمندان)

راهنمای معماری کامپیوتر (استاد)
ناموجود

نویسنده:سیامک گودرزی- رضا محمددوست

ناشر:همراه

راهنمای هوش مصنوعی (همراه)
ناموجود

نویسنده:مهدی خزایی

ناشر:راه (مهر خاور)

501 راهنمای مدارهای الکتریکی2
ناموجود

نویسنده:اتحادی

ناشر:راه (مهر خاور)

راهنمای مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی
ناموجود

نویسنده:رضا محمد دوست

ناشر:همراه

راهنمای ساختمانهای گسسته (همراه)
ناموجود

نویسنده:شادی فیروزی علیزاده-ابراهیم علایی

ناشر:استاد (خردمندان)

راهنما ساختمان های گسسته
ناموجود

نویسنده:مریم فرخی

ناشر:همراه

راهنمای مبانی کامپیوتر و برنامه سازی (همراه)
ناموجود

نویسنده:نادر کنزی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنمای تحلیل و طراحی الگوریتم ها(حل مسائل)
ناموجود

نویسنده:اعظم ربیعی- مینا سبحانی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنمای مدارمنطقی (حل مسائل)
ناموجود

نویسنده:ابراهیم علایی فرادنبه-محمدرضاعلایی

ناشر:راه (مهر خاور)

راهنمای طراحی الگوریتم
ناموجود

نویسنده:گروه مولفان

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)

راهنماساختمان های گسسته
ناموجود

نویسنده:مژگان کمیجانی

ناشر:راه (مهر خاور)

راهنمای مدارهای منطقی
ناموجود

نویسنده:علی هوشیاری

ناشر:راه (مهر خاور)

راهنما برنامه سازی پیشرفته
ناموجود

نویسنده:شاهروداعظمی

ناشر:راه (مهر خاور)

راهنمای ریاضیات مهندسی
ناموجود

نویسنده:--

ناشر:استاد (خردمندان)

راهنمای ریاضیات مهندسی
ناموجود

نویسنده:زهراحیدریان داروغه

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنمای مبانی الکترونیک 1 (پیام دانشگاهی) (حل مسائل) میرعشقی
ناموجود

نویسنده:نادر کنزی-مجیدکنزی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنمای ریاضی مهندسی (حل مسائل)
ناموجود

نویسنده:مسعودشفیعی-مسعودساروی

ناشر:پیام نور

ریاضیات مهندسی
ناموجود

نویسنده:منصوراسلامی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنمای زبان تخصصی رشته کامپیوتر (پیام دانشگاهی) (ترجمه و راهنما)
ناموجود

نویسنده:سلمان طاهری زاده

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنمای مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات (پیام دانشگاهی) (گنجینه طلایی)