نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:مینا ربیعی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مرتع داری
قیمت:

5,700تومان

نویسنده:سید محمود اخوت

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
بیماریهای گیاهی (عملی )
قیمت:

1,500تومان

نویسنده:--

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
فیزیولوژی گیاهان زراعی
قیمت:

2,700تومان

نویسنده:محسن شوکت فدایی-محمودخلیلی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
سیاست کشاورزی
قیمت:

3,700تومان

نویسنده:شوکت فدایی - ژاله کورکی نژاد

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اقتصاد کشاورزی
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:منصور بدری فر

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
جغرافیای اقتصاد عمومی(کشاورزی-دامداری)
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:کمال سادات اسمعیلیان

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
زراعت عمومی
قیمت:

38,000تومان

نویسنده:فرهادفرودی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
دامپروری عمومی (عملیات دامپروی)
قیمت:

1,100تومان

نویسنده:غلامرضا رسولیان-احمدبغدادابادی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
حشره شناسی دفع آفات (عملی)
قیمت:

1,800تومان

نویسنده:سیدرامین غفاری

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
طرح بهسازی روستایی
قیمت:

2,500تومان

نویسنده:اسماعیل صیدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
رسم فنی و نقشه کشی
قیمت:

23,500تومان

نویسنده:غلامرضانادری-منصوره خلعت بری-ماریا محمدی زاده

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
شناخت و مدیریت حیات وحش
قیمت:

4,700تومان

نویسنده:شعبانعلی فمی - مهنازمحمد زاده نصر آبادی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
صنایع روستایی
قیمت:

3,400تومان

نویسنده:سیما نصری - سهیلا ابراهیمی - وسطی کلایی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
فیزیولوژی تولید مثل
قیمت:

8,700تومان

نویسنده:فرشادابراهیم پور-جوادیوسفی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
علف های هرز وکنترل آن
قیمت:

24,000تومان

نویسنده:روح انگیزنادری

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
گیاه شناسی 1(عملی)
قیمت:

2,100تومان

نویسنده:محمد دهقاندار- میثم عسکری

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
ریاضی عمومی1 (رشته اقتصاد کشاورزی)
قیمت:

6,700تومان

نویسنده:مهناز محمدزاده-حسین شعبانعلی قمی-جبرئیل فرزانه

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
جزوه ارتباطات و نوآوری گروه مدیریت و اقتصاد کشاورزی
قیمت:

13,500تومان

ناموجود

نویسنده:الهام اسراری

ناشر:پیام نور

مهندسی محیط زیست
ناموجود

نویسنده:وحید محمدپور کاریزکی

ناشر:پیام نور

اصول مهندسی صنایع غذایی 1
ناموجود

نویسنده:محمد رضوانی

ناشر:پیام نور

قوانین و مدیریت منابع طبیعی
ناموجود

نویسنده:راضیه پرتوی - ادریس رحیمی کیا

ناشر:پیام نور

میکروبیولوژی مواد غذایی 2
ناموجود

نویسنده:بهاره دلیل

ناشر:پیام نور

تکنولوژی غلات
ناموجود

نویسنده:مختار فتحی - تیمور تنها - سمیه بهفر

ناشر:پیام نور

روش های تبدیل و نگهداری محصولات کشاورزی
ناموجود

نویسنده:معروف خلیلی - محمدرضا نقوی - محسن فرشادفر

ناشر:پیام نور

طرح آزمایش های کشاورزی
ناموجود

نویسنده:عباس تیموری- علیرضا چرمهینی

ناشر:پیام نور

شیمی آلی (رشته مهندسی کشاورزی)
ناموجود

نویسنده:فرهادفرودی

ناشر:پیام نور

دامپروری عمومی (مباحث دامپروری)
ناموجود

نویسنده:غلامرضانادری-منصوره خلعت بری-شیرین آقانجفی زاده

ناشر:پیام نور

زیست شناسی حفاظت
ناموجود

نویسنده:فرزین شهبازی-اشرف ملکیان

ناشر:پیام نور

پیدایش ورده بندی خاک ها
ناموجود

نویسنده:رضوانی-روستایی

ناشر:پیام نور

جزوه محیط زیست روستاها  رشته مدیریت و آبادانی روستاها بخش کشاورزی
ناموجود

نویسنده:فریداجلالی-مریم دهقانی

ناشر:پیام نور

اصول مهندسی زهکشی
ناموجود

نویسنده:بابک پیکرستان- محسن شوکت فدایی

ناشر:پیام نور

بازاریابی محصولات کشاورزی
ناموجود

نویسنده:احمدبغدادی

ناشر:پیام نور

آفات انباری
ناموجود

نویسنده:فرشاد ابراهیم پور - خالد عیدی

ناشر:پیام نور

گیاهان دارویی
ناموجود

نویسنده:دکتر فرید اجلالی دکتر میرخالق ضیائ تبار احمدی عب

ناشر:پیام نور

رابطه آب و خاک وگیاه
ناموجود

نویسنده:مه لقا قربانلی

ناشر:پیام نور

جذب و انتقال در گیاهان
ناموجود

نویسنده:بهنام زند-علی اکبرلعلی نیا

ناشر:پیام نور

*زراعت غلات پیام نور
ناموجود

نویسنده:یونس عصری

ناشر:پیام نور

اکولوژی پوششهای گیاهی
ناموجود

نویسنده:علی اکبر لعلی نیا - جهانگیر عباسی کوهپایگانی

ناشر:پیام نور

ازدیاد نباتات
ناموجود

نویسنده:غلامرضابخشی خانیکی

ناشر:پیام نور

درختان و درختچه های ایران
ناموجود

نویسنده:محسن شوکت فدایی-محمودخلیلی

ناشر:پیام نور

روشهای تحقیق در اقتصادکشاورزی
ناموجود

نویسنده:حسین شعبانعلی فمی

ناشر:پیام نور

اصول ترویج و آموزش کشاورزی
ناموجود

نویسنده:سید محمود اخوت

ناشر:پیام نور

بیماریهای گیاهی (نظری )
ناموجود

نویسنده:بهروز فوقی-علیرضاطالعی-غلامعلی اکبری

ناشر:پیام نور

طراحی آزمایشهای کشاورزی
ناموجود

نویسنده:محمود صداقت

ناشر:پیام نور

زمین و منابع آب (آبهای زیر زمینی)
ناموجود

نویسنده:دکتر علی اسدی دکترکریم نادری مهدیی

ناشر:پیام نور

کشاورزی پایدار
ناموجود

نویسنده:محمدخانجانی - جعفرخلقانی محمدجوادسلیمانی پری

ناشر:پیام نور

اصول کنترل آفات وبیماری های گیاهی
ناموجود

نویسنده:محسن کاویانی - علی قربانی کهریز سنگی

ناشر:پیام نور

روشهای تکثیر گیاهان
ناموجود

نویسنده:محسن شوکت فدایی - مهدی شرفی

ناشر:پیام نور

مبانی حسابداری واحدهای کشاورزی
ناموجود

نویسنده:حسین انصاری-کامران داوری-حسین شریفیان

ناشر:پیام نور

طراحی سیستم های آبیاری