نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:شهلا کاظمی پور

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت
قیمت:

22,000تومان

نویسنده:مژده کیانی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی ، SPSS
قیمت:

52,000تومان

نویسنده:نیره توکلی خمینی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی صنعتی
قیمت:

7,000تومان

نویسنده:کریم منصورفر

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
آمار در علوم اجتماعی
قیمت:

14,000تومان

نویسنده:رامتین اورعی زارع - الهام عزیزی

ناشر:دانش پرور

افزودن به سبد خرید
راهنمای زبان علوم اجتماعی (2) دانش پرور
قیمت:

6,000تومان

نویسنده:مژده کیانی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
کاربرد جمعیت شناسی
قیمت:

6,700تومان

نویسنده:ترز ال.بیکر

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
روش تحقیق نظری در علوم اجتماعی
قیمت:

52,000تومان

نویسنده:عبدالعلی لهسایی زاده

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی توسعه
قیمت:

17,000تومان

نویسنده:حسن ملک

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی قشرها و نا برابری های اجتماعی
قیمت:

7,500تومان

نویسنده:شهناز صداقت زادگان

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی جهان سوم
قیمت:

78,000تومان

نویسنده:علی ربیعی- سمیرا سادات پورحسینی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مدیریت بحران وریسک
قیمت:

4,900تومان

نویسنده:مژده کیانی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
جمعیت شناسی ایران
قیمت:

7,100تومان

نویسنده:یعقوب احمدی- رسول ربانی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی ایلات و عشایر
قیمت:

38,000تومان

ناموجود

نویسنده:رحمت میرزائی

ناشر:پیام نور

مبانی مددکاری اجتماعی
ناموجود

نویسنده:محمدجهانفر

ناشر:پیام نور

ویژگی های جمعیت شناسی ایران
ناموجود

نویسنده:غلامرضا سلیم

ناشر:پیام نور

مبانی تاریخ اجتماعی ایران
ناموجود

نویسنده:سیدمرتضی نوربخش

ناشر:پیام نور

مفاهیم اساسی در علوم اجتماعی (زبان تخصصی رشته علوم اجتماعی)
ناموجود

نویسنده:سعید کیاکجوری

ناشر:پیام نور

جامعه شناسی سازمان ها
ناموجود

نویسنده:غلامرضا غفاری - عادل ابراهیمی لویه

ناشر:پیام نور

تغییرات اجتماعی
ناموجود

نویسنده:خلیل کلانتری

ناشر:پیام نور

جامعه شناسی روستایی ( رشته اقتصاد کشاورزی )
ناموجود

نویسنده:محمد آراسته خو

ناشر:پیام نور

تامین و رفاه اجتماعی
ناموجود

نویسنده:غلامرضا ارجمندی - عبدالعلی رحیمی- حسن خلیلی

ناشر:پیام نور

زبان تخصصی علوم اجتماعی 1
ناموجود

نویسنده:محمد آراسته خو

ناشر:پیام نور

انواع و کارکرد تعاونیها
ناموجود

نویسنده:سعید تمنا

ناشر:پیام نور

مبانی جمعیت شناسی
ناموجود

نویسنده:غلامرضا ارجمندی - عبدالعلی رحیمی- حسن خلیلی

ناشر:پیام نور

زبان تخصصی علوم اجتماعی 2
ناموجود

نویسنده:نعمت الله تقوی

ناشر:پیام نور

جامعه شناسی روستایی
ناموجود

نویسنده:گروه مولفان

ناشر:پیام نور

بررسی مسائل اجتماعی ایران