نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:مسعود کرمی نژاد

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای اصول و روش تحقیق 2
قیمت:

195,000تومان

نویسنده:نگار تحریری

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای ترجمه متون اقتصادی
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:مجتبی خادمی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما ترجمه پیشرفته (1)
قیمت:

58,000تومان

نویسنده:نرجس اسفندیاری

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای گفت و شنود 2 (همراه)
قیمت:

3,900تومان

نویسنده:مهرداد سراندیبی - فهیمه فتحی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما ترجمه متون مطبوعاتی 2
قیمت:

59,000تومان

نویسنده:مهسا سادات هزاوه

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 کد 7075
قیمت:

49,000تومان

نویسنده:سودا گل محمد بیگی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای واژه شناسی (همراه)
قیمت:

4,800تومان

نویسنده:مهرداد سراندیبی - فهیمه فتحی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما ترجمه متون اقتصادی
قیمت:

63,000تومان

نویسنده:اعظم عبدی نیارکی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما ترجمه مکاتبات و اسناد 1
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:مسعود کرمی نژاد

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
731 راهنما اصول و روش تحقیق 1
قیمت:

99,000تومان

نویسنده:حسن جهانبان اسفهلان

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما خواندن و درک مفاهیم 3
قیمت:

80,000تومان

نویسنده:غلامرضا نادری نبی-مریم باغبان اصفهانی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای متون جغرافیای انسانی به زبان خارجی1
قیمت:

7,700تومان

نویسنده:مهدی رضایی - فرزانه نظری گل اشگنانی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما کلیات زبان شناسی 2 داستادی آف لنگوییچ ویراست 6
قیمت:

115,000تومان

نویسنده:حسن جهانبان اسفهلان

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما اصول و روش تحقیق 1و2
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:یاسمین خسروانی شیرین اوحدی اصفهانی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای مکاتبات و اسناد 1
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:داوود جعفری

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای نگارش پیشرفته همشهری پاراگراف دولوپنت
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:مریم یزدی -امید رضا رجبی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای خواندن و درک مفاهیم 2 ( پیام دانشگاهی )
قیمت:

75,000تومان

نویسنده:علی اکبر ابراهیمی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای آشنایی با ادبیات معاصر ایران
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:نیلوفر نیکرام

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما در آمدی بر ادبیات 2
قیمت:

22,000تومان

نویسنده:بتی آذر -استیسی هاگن

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما دستور نگارش  884  understaning and using english grammar
قیمت:

220,000تومان

نویسنده:عبد الرزاق موسی نتاج

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
868 راهنما خواندن و درک مفاهیم 1
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:حمید دهدهی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای خواندن ودرک مفاهیم 2(مهرخاور) 496
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:مهنازفخاری جاذب

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
856 راهنمای آزمون سازی زبان
قیمت:

115,000تومان

نویسنده:مهدی رضایی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما کلیات زبان شناسی 1داستادی آف لنگوییچ ویراس 6the study of language six edition
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:مریم بردبار

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای ترجمه مکاتبات اسناد 2 (استاد)
قیمت:

12,500تومان

نویسنده:بهاره یزدانی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای ترجمه پیشرفته 1 (همراه)
قیمت:

3,900تومان

نویسنده:ملیساوفائی کیا

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
بررسی مقابله ای ساخت جمله همراه
قیمت:

3,900تومان

نویسنده:فاطمه مرادی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنما ترجمه متون مطبوعاتی 1
قیمت:

3,900تومان

نویسنده:پریسا طحان

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای روش تدریس زبان انگلیسی  (همراه)
قیمت:

4,800تومان

نویسنده:بهاره یزدانی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنما فنون یادگیری زبان(همراه)
قیمت:

3,800تومان

نویسنده:مریم سلطانی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای خواندن و درک مفاهیم 1 (همراه)
قیمت:

5,200تومان

نویسنده:آرزورجبی اولیایی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای خواندن و درک مفاهیم 2 (همراه)
قیمت:

4,500تومان

نویسنده:مینازارع

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای نمونه های نثر ساده انگلیسی
قیمت:

3,900تومان

نویسنده:الهه ایزدی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای خواندن متون مطبوعاتی
قیمت:

165,000تومان

نویسنده:علیرضارضوانی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای فن ترجمه  ( مهارت های ترجمه )
قیمت:

16,500تومان

نویسنده:هانیه دیوان بگی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنما و بانک سوالات ترجمه متون مطبوعاتی1
قیمت:

19,500تومان

نویسنده:دیوان بگی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای روش تدریس در زبان انگلیسی (Techniques &principles in Language Teaching) (استاد)
قیمت:

18,500تومان

نویسنده:نیلوفر نیکرام

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای داستان کوتاه
قیمت:

160,000تومان

نویسنده:مینازارع

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای نمونه های شعر ساده ی انگلیسی
قیمت:

5,400تومان

نویسنده:اکبر درویشی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
9064 راهنما آوا شناسی (Englidh Phonetics and phonology) (راه)
قیمت:

105,000تومان

نویسنده:محمد باقری- مرجان خدابنده لویی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
239 راهنما گفت و شنود 1
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:محمد غ منیری- علیرضا چرمچی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
نمونه های نثر ساده انگلیسی
قیمت:

175,000تومان

نویسنده:فهیمه فتحی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما ترجمه متون مطبوعاتی 1
قیمت:

210,000تومان

نویسنده:محمد مظفری ارجمند- محمد غ منیری

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما نمونه های شعر ساده انگلیسی
قیمت:

129,000تومان

نویسنده:نسترن خسروی بلالمی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنما اصول و مبانی نظری ترجمه
قیمت:

3,000تومان

نویسنده:سایبا پور نوروز

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنما ترجمه متون سیاسی
قیمت:

3,800تومان

نویسنده:فاطمه مرادی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای ترجمه مکاتبات و اسناد 1 (همراه)
قیمت:

3,900تومان

نویسنده:الهام فرساد

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای مقاله نویسی (همراه)
قیمت:

3,000تومان

نویسنده:سودا گل محمد بیگی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای دستور و نگارش 1
قیمت:

3,800تومان

نویسنده:نرجس اسفندیاری

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنما گفت وشنود 2
قیمت:

3,900تومان