نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:مسعود کرمی نژاد

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای اصول و روش تحقیق 2
قیمت:

156,000 تومان

195,000 تومان

نویسنده:نگار تحریری

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای ترجمه متون اقتصادی
قیمت:

48,000 تومان

60,000 تومان

نویسنده:مجتبی خادمی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما ترجمه پیشرفته (1)
قیمت:

46,400 تومان

58,000 تومان

نویسنده:نرجس اسفندیاری

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای گفت و شنود 2 (همراه)
قیمت:

3,120 تومان

3,900 تومان

نویسنده:مهرداد سراندیبی - فهیمه فتحی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما ترجمه متون مطبوعاتی 2
قیمت:

47,200 تومان

59,000 تومان

نویسنده:مهسا سادات هزاوه

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 کد 7075
قیمت:

39,200 تومان

49,000 تومان

نویسنده:سودا گل محمد بیگی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای واژه شناسی (همراه)
قیمت:

3,840 تومان

4,800 تومان

نویسنده:مهرداد سراندیبی - فهیمه فتحی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما ترجمه متون اقتصادی
قیمت:

50,400 تومان

63,000 تومان

نویسنده:اعظم عبدی نیارکی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما ترجمه مکاتبات و اسناد 1
قیمت:

96,000 تومان

120,000 تومان

نویسنده:مسعود کرمی نژاد

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
731 راهنما اصول و روش تحقیق 1
قیمت:

79,200 تومان

99,000 تومان

نویسنده:حسن جهانبان اسفهلان

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما خواندن و درک مفاهیم 3
قیمت:

64,000 تومان

80,000 تومان

نویسنده:علی اکبر ابراهیمی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای آشنایی با ادبیات معاصر ایران
قیمت:

68,000 تومان

85,000 تومان

نویسنده:مهدی رضایی - فرزانه نظری گل اشگنانی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما کلیات زبان شناسی 2 داستادی آف لنگوییچ ویراست 6
قیمت:

92,000 تومان

115,000 تومان

نویسنده:مریم یزدی -امید رضا رجبی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای خواندن و درک مفاهیم 2 ( پیام دانشگاهی )
قیمت:

60,000 تومان

75,000 تومان

نویسنده:حسن جهانبان اسفهلان

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما اصول و روش تحقیق 1و2
قیمت:

96,000 تومان

120,000 تومان

نویسنده:یاسمین خسروانی شیرین اوحدی اصفهانی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای مکاتبات و اسناد 1
قیمت:

9,600 تومان

12,000 تومان

نویسنده:عبد الرزاق موسی نتاج

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
868 راهنما خواندن و درک مفاهیم 1
قیمت:

120,000 تومان

150,000 تومان

نویسنده:حمید دهدهی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای خواندن ودرک مفاهیم 2(مهرخاور) 496
قیمت:

120,000 تومان

150,000 تومان

نویسنده:مهنازفخاری جاذب

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
856 راهنمای آزمون سازی زبان
قیمت:

92,000 تومان

115,000 تومان

نویسنده:مریم بردبار

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای ترجمه مکاتبات اسناد 2 (استاد)
قیمت:

10,000 تومان

12,500 تومان

نویسنده:بهاره یزدانی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای ترجمه پیشرفته 1 (همراه)
قیمت:

3,120 تومان

3,900 تومان

نویسنده:ملیساوفائی کیا

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
بررسی مقابله ای ساخت جمله همراه
قیمت:

3,120 تومان

3,900 تومان

نویسنده:فاطمه مرادی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنما ترجمه متون مطبوعاتی 1
قیمت:

3,120 تومان

3,900 تومان

نویسنده:بهاره یزدانی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنما فنون یادگیری زبان(همراه)
قیمت:

3,040 تومان

3,800 تومان

نویسنده:مریم سلطانی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای خواندن و درک مفاهیم 1 (همراه)
قیمت:

4,160 تومان

5,200 تومان

نویسنده:آرزورجبی اولیایی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای خواندن و درک مفاهیم 2 (همراه)
قیمت:

3,600 تومان

4,500 تومان

نویسنده:الهه ایزدی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای خواندن متون مطبوعاتی
قیمت:

132,000 تومان

165,000 تومان

نویسنده:علیرضارضوانی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای فن ترجمه  ( مهارت های ترجمه )
قیمت:

13,200 تومان

16,500 تومان

نویسنده:هانیه دیوان بگی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنما و بانک سوالات ترجمه متون مطبوعاتی1
قیمت:

15,600 تومان

19,500 تومان

نویسنده:نیلوفر نیکرام

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای داستان کوتاه
قیمت:

128,000 تومان

160,000 تومان

نویسنده:مینازارع

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای نمونه های شعر ساده ی انگلیسی
قیمت:

4,320 تومان

5,400 تومان

نویسنده:اکبر درویشی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
9064 راهنما آوا شناسی (Englidh Phonetics and phonology) (راه)
قیمت:

84,000 تومان

105,000 تومان

نویسنده:محمد غ منیری- علیرضا چرمچی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
نمونه های نثر ساده انگلیسی
قیمت:

140,000 تومان

175,000 تومان

نویسنده:فهیمه فتحی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما ترجمه متون مطبوعاتی 1
قیمت:

168,000 تومان

210,000 تومان

نویسنده:محمد مظفری ارجمند- محمد غ منیری

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما نمونه های شعر ساده انگلیسی
قیمت:

168,000 تومان

210,000 تومان

نویسنده:نسترن خسروی بلالمی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنما اصول و مبانی نظری ترجمه
قیمت:

2,400 تومان

3,000 تومان

نویسنده:سایبا پور نوروز

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنما ترجمه متون سیاسی
قیمت:

3,040 تومان

3,800 تومان

نویسنده:فاطمه مرادی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای ترجمه مکاتبات و اسناد 1 (همراه)
قیمت:

3,120 تومان

3,900 تومان

نویسنده:الهام فرساد

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای مقاله نویسی (همراه)
قیمت:

2,400 تومان

3,000 تومان

نویسنده:سودا گل محمد بیگی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای دستور و نگارش 1
قیمت:

3,040 تومان

3,800 تومان

نویسنده:یاسیمین مردانی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنما گفت وشنود 1(همراه)
قیمت:

3,120 تومان

3,900 تومان

نویسنده:مسعود غلامعلی فرد

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای ترجمه متون سیاسی نسل هفتم 7 جدید
قیمت:

128,000 تومان

160,000 تومان

نویسنده:سمیه مصلی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای روش ترجمه شفاهی 2
قیمت:

63,200 تومان

79,000 تومان

نویسنده:مریم مسگر خویی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای بررسی مقابله ای ساخت جمله ی فارسی وانگلیسی (تحلیلی)
قیمت:

96,000 تومان

120,000 تومان

نویسنده:جواد منتظری

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما اصول و روش ترجمه
قیمت:

112,000 تومان

140,000 تومان

نویسنده:فهیمه فتحی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای کاربرد اصطلاح ها و تعبیرها در ترجمه
قیمت:

78,400 تومان

98,000 تومان

نویسنده:لیلا مرادی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
363 راهنما ترجمه نوار و فیلم
قیمت:

52,000 تومان

65,000 تومان

نویسنده:سودا گل محمد بیگی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای ترجمه پیشرفته 2 (همراه)
قیمت:

3,040 تومان

3,800 تومان

نویسنده:اعظم عبدی نیارکی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
252 راهنما واژه شناسی
قیمت:

208,000 تومان

260,000 تومان

نویسنده:سمیه مصلی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما روش ترجمه شفاهی 1
قیمت:

84,000 تومان

105,000 تومان