نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:مهدی متقی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای آمار و احتمالات (رشته کشاورزی)
قیمت:

13,000تومان

نویسنده:شاه حسینی-ضیایی موید

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای تالوفیتها
قیمت:

7,400تومان

نویسنده:منصوراسلامی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع کتاب 3تحلیل سیستم ها
قیمت:

13,000تومان

نویسنده:محمدعلی ترکی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای اقتصاد توسعه کشاورزی
قیمت:

7,000تومان

نویسنده:مصطفی یقینی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای زراعت غلات
قیمت:

4,000تومان

نویسنده:محمدعلی ترکی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای اقتصادکشاورزی
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:زهرا مظاهری شورابی-الهه واثقی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای روش های تحقیق در اقتصاد کشاورزی
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:فرشیدخیری

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای دامپروری عمومی (پیام دانشگاهی) (گنجینه طلایی)
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:فاطمه امیری

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنما دامپروری عمومی
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:نجمه مظلوم

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنما و بانک سوالات امتحانی آبخیزداری
قیمت:

7,500تومان

نویسنده:علی اکبر اسدی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما آمار و احتمالات کشاورزی
قیمت:

22,500تومان

نویسنده:بهنام مرادی-مریم ریاضی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنما اقتصاد کشاورزی
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:مهری کوگانی

ناشر:انتشارات راه

افزودن به سبد خرید
راهنما شناخت محیط زیست 162
قیمت:

55,000تومان

ناموجود

نویسنده:صفورا اکبری

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنمای باغبانی عمومی
ناموجود

نویسنده:علیرضا شیرگاهی

ناشر:استاد (خردمندان)

راهنما اصول ترویج و آموزش کشاورزی
ناموجود

نویسنده:مهدی متقی

ناشر:استاد (خردمندان)

راهنمای طراحی آزمایش های کشاورزی
ناموجود

نویسنده:فرشته شیرگاهی

ناشر:استاد (خردمندان)

راهنمای کشاورزی پایدار
ناموجود

نویسنده:نسرین ناسوتی

ناشر:استاد (خردمندان)

راهنمای آفات و بیماری های گیاهی
ناموجود

نویسنده:علیرضا معیاری

ناشر:استاد (خردمندان)

راهنما خاک شناسی عمومی
ناموجود

نویسنده:سمیرا نبی افجدی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنمای اصول ترویج واموزش کشاورزی
ناموجود

نویسنده:شیرین محمدی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنمای شناخت محیط زیست
ناموجود

نویسنده:سمیرا نبی افجدی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنمای زراعت عمومی
ناموجود

نویسنده:آزاده اربابی

ناشر:استاد (خردمندان)

راهنما و نمونه سوالات مبانی اقلیم شناسی
ناموجود

نویسنده:هلن جعفری

ناشر:راه (مهر خاور)

راهنما گیاه شناسی 1(نظری و عملی)
ناموجود

نویسنده:مهدی قنواتی-ثریاکرمی

ناشر:استاد (خردمندان)

راهنمای هوا و اقلیم شناسی
ناموجود

نویسنده:شیرویه محمدی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنمای آبیاری عمومی
ناموجود

نویسنده:هاجر ملا حسینی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنمای ماشینهای کشاورزی
ناموجود

نویسنده:جابر فلاح زاده

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنمای خاک شناسی
ناموجود

نویسنده:مصطفی ابراهیمی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنمای زراعت گیاهان صنعتی و علوفه ای (پیام دانشگاهی) (گنجینه طلایی)
ناموجود

نویسنده:اسلام شهبازی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنمای طراحی آزمایش های کشاورزی (پیام دانشگاهی) (حل مسائل)