نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:ارسلان ثابت سعیدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
حقوق تعاون
قیمت:

24,000تومان

نویسنده:محمدرضا نظارتی زاده

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
مبانی جمعیت شناسی
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:هانیه دیوان بگی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای زبان تخصصی علوم اجتماعی 2
قیمت:

115,000تومان

نویسنده:حامد حشمتی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای زبان تخصصی علوم اجتماعی 1 (راه)
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:میر قربان علیزاده

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنما آمار در علوم اجتماعی
قیمت:

9,500تومان

نویسنده: مسلم ناظرحسین آبادی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
852 راهنمای مبانی جامعه شناسی
قیمت:

75,000تومان

نویسنده:حمید خجسته نسب

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای جامعه شناسی روستایی
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:ندابرومندیگانه

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)

افزودن به سبد خرید
راهنمای جامعه شناسی قشر ها و نابرابری های اجتماعی
قیمت:

10,500تومان

نویسنده:فهیمه سید احمدی ممقانی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
741 راهنمای مبانی جمعیت شناسی
قیمت:

58,000تومان

نویسنده:محبوبه جعفری

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
139 راهنمای تامین و رفاه اجتماعی
قیمت:

11,000تومان

نویسنده:فرهاد رستمی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
750  راهنمای جامعه شناسی ایلات و عشایر
قیمت:

7,000تومان

نویسنده:عاطفه قلندری

ناشر:مهاتما گاندی (رسام)

افزودن به سبد خرید
راهنما مبانی جامعه شناسی
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:نغمه رهبری

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)

افزودن به سبد خرید
راهنمای مبانی مردم شناسی (انسان شناسی فرهنگی) (نسل سوم) (طلایی)
قیمت:

9,000تومان

ناموجود

نویسنده:مهدی حاجی آبادی

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)

راهنمای مبانی جامعه شناسی 2 (نسل سوم) (طلایی)
ناموجود

نویسنده:امید رفیعی

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)

راهنما جامعه شناسی روستایی
ناموجود

نویسنده:زهراابراهیمی

ناشر:راه (مهر خاور)

208 راهنما مددکاری اجتماعی
ناموجود

نویسنده:علی محمد شریفی

ناشر:استاد (خردمندان)

راهنمای جامعه شناسی قشر ها و نابرابری های اجتماعی
ناموجود

نویسنده:مونامهدی پور

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)

354 راهنما مبانی جامعه شناسی (نسل سوم )
ناموجود

نویسنده:فرشته شیرگاهی

ناشر:استاد (خردمندان)

راهنمای جامعه شناسی روستایی (استاد)
ناموجود

نویسنده:هلن دارایی

ناشر:همراه

راهنمای مبانی جامعه شناسی (همراه)
ناموجود

نویسنده:فاطمه سلطانی

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)

442 راهنمای جامعه شناسی انحرافات اجتماعی (آسیب شناسی اجتماعی)
ناموجود

نویسنده:علی محمد شریفی

ناشر:استاد (خردمندان)

راهنمای اصول علم سیاست (رشته علوم اجتماعی) (استاد)
ناموجود

نویسنده:محمدرضا نظارتی زاده

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنمای جامعه شناسی روستایی (پیام دانشگاهی) (گنجینه طلایی)
ناموجود

نویسنده:فاطمه نصر اصفهانی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنمای جامعه شناسی قشر ها و نابرابری های اجتماعی
ناموجود

نویسنده:مریم کریمی رامشه

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنما مبانی جامعه شناسی
ناموجود

نویسنده:مرضیه حق گویی اصفهانی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنمای جامعه شناسی توسعه همشهری
ناموجود

نویسنده:نفیسه صدر ارحامی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنما روش تحقیق نظری در علوم اجتماعی
ناموجود

نویسنده:حسن جهانبان اسفهلان

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنمای زبان علوم اجتماعی 1 (پیام دانشگاهی) (ترجمه و راهنما)
ناموجود

نویسنده:غلامرضا ارجمندی - عبدالعلی رحیمی- حسن خلیلی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنمای زبان تخصصی (2) (رشته علوم اجتماعی)
ناموجود

نویسنده:ماه نیا قبادیان سوادکوهی- لیلا تاجیک

ناشر:استاد (خردمندان)

راهنمای مبانی جامعه شناسی (استاد)
ناموجود

نویسنده:زینب سعیدی

ناشر:راه (مهر خاور)

راهنمای جامعه شناسی انقلاب (راه)