نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:ابوالفضل فراهانی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*کمک های اولیه (ایمنی و بهداشت فردی)
قیمت:

26,000تومان

نویسنده:فرناز ترابی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
رشد و تکامل حرکتی
قیمت:

41,000تومان

نویسنده:قدرت الله باقری راغب

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اصول آموزش فوتبال 1
قیمت:

4,500تومان

نویسنده:محرم زاده

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*مبانی روانی اجتماعی در تربیت بدنی
قیمت:

5,800تومان

نویسنده:مهدی کارگر فرد - مسعود نادریان

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*تربیت بدنی در مدارس
قیمت:

4,600تومان

نویسنده:سیاه کوهیان آقا علی نژاد

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اصول آموزش فوتبال 2 پیام نور
قیمت:

2,200تومان

نویسنده:محمد حسین علیزاده

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
بهداشت و ورزش (ایمنی و بهداشت فردی)
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:ابوالفضل فراهانی-عبدالامیرسیاری

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اصول آموزش بسکتبال 1
قیمت:

24,000تومان

نویسنده:پورکیانی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اصول آموزش هندبال 2
قیمت:

6,000تومان

نویسنده: سیدرضا رفیع وابوالفضل فراهانی و آذر آقایاری

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*حرکات اصلاحی
قیمت:

48,000تومان

نویسنده:مت رابرتس

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*راهنمای آمادگی جسمانی برای زندگی سالم1  ( آمادگی جسمانی 1 )
قیمت:

41,000تومان

نویسنده:ابوالفضل فراهانی- محمدرضا رمضانپور

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
آموزش تنیس روی میز 2
قیمت:

5,500تومان

نویسنده:مهرعلی همتی نژاد - فرهاد رحمانی نیا

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*سنجش واندازه گیری در تربیت بدنی
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:محمدکاشفی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
تاریخ تربیت بدنی
قیمت:

29,000تومان

نویسنده:هاشم کوزه چیان

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مدیریت و طرز اجرای مسابقات
قیمت:

6,500تومان

نویسنده:ابوالفضل فراهانی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*حرکت شناسی
قیمت:

58,000تومان

نویسنده:حمزه دانشمندی نیما صمد زاده

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اصول آموزش ژیمناستیک 2
قیمت:

80,000تومان

نویسنده:حسن خلجی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
رشد و تکامل حرکتی----------------------------------------------------------
قیمت:

7,500تومان

نویسنده:اسکات کی پاورزادواردتی هاولی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
فیزیولوژی ورزشی 2
قیمت:

5,900تومان

نویسنده:دکتر عباسعلی گائینی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
فیزیولوژی انسانی
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:آذر آقا یاری

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*آموزش بدمینتون 2
قیمت:

6,000تومان

نویسنده:حسن محمد زاده

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اصول آموزش بسکتبال (2)
قیمت:

4,000تومان

نویسنده:حمزه دانشمندی نیما صمد زاده

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
ژیمناستیک 1
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:محمدعلی قره

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
آموزش دو و میدانی 1
قیمت:

23,000تومان

نویسنده:ابوالفضل فراهانی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
قیمت:

30,000تومان

نویسنده:جیمز ال کستنر

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
ارزیابی برنامه برای مدیران ورزشی پیام نور
قیمت:

840تومان

نویسنده:منوچهر ططری

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
دو و میدانی 2
قیمت:

31,000تومان

نویسنده:مرتضی رضایی صوفی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*اصول آموزش کشتی2
قیمت:

1,200تومان

نویسنده:مرتضی رضایی صوفی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*اصول آموزش کشتی1
قیمت:

3,200تومان

نویسنده:ویر هدرولف

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*آناتومی حرکتی و تواناییهای ورزشی
قیمت:

23,500تومان

نویسنده:علیرضاشهسوار

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اصول آموزش هندبال 1
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:حمیدقاسمی-ابوالفضل فراهانی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی
قیمت:

57,000تومان

نویسنده:محمدعلی قره

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
آشنایی با مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
قیمت:

58,000تومان

نویسنده:حمیدرضا امینی کمیجانی - ابوالفضل فراهانی - آذر آقایاری

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
بیومکانیک ورزشی  (اصول و مفاهیم)
قیمت:

52,000تومان

نویسنده:آذر آقایاری - ابوالفضل فراهانی - حمیدرضاامینی کمیجانی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
آشنایی با آسیب های ورزشی (آسیب شناسی ورزشی)
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:حمزه دانشمندی - لقمان کشاورز

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
روان شناسی ورزشی مقدماتی
قیمت:

27,000تومان

نویسنده:لقمان کشاورز - ابوالفضل فراهانی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
کاربرد نرم افزار SPSS در علوم ورزشی
قیمت:

93,000تومان

نویسنده:ماندانا حیدری - فرناز ترابی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
یادگیری حرکتی
قیمت:

62,000تومان

نویسنده:لیلا قربانی قهفرخی - سیده طاهره موسوی راد

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
آمادگی جسمانی 2
قیمت:

42,000تومان

نویسنده:دکتر محمدرضا اسد دکتر سعید نقیبی علیرضا شهسوار

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
آزمون تجویز و نظارت بر آمادگی بدنی
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:حمید قاسمی - سارا کشکر

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
زبان تخصصی (مدیریت ورزشی)
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:محمود گودرزی-رحمن سوری

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
روش شناسی تمرین(راهبردها اصول و مبانی)  (علم تمرین)
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:محمدرضا اسد- زهره رضایی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اصول آموزش والیبال (2)
قیمت:

6,000تومان

ناموجود

نویسنده:لقمان کشاورز-محبوبه روزبهانی

ناشر:پیام نور

آمار توصیفی در علوم ورزشی
ناموجود

نویسنده:جری آر توماس جک کی نلسون استفن جی سیلورمن

ناشر:پیام نور

روش تحقیق در فعالیت های جسمانی
ناموجود

نویسنده:دانیل مک لو گلین- جوناتان استامفورد- دیوید وایت

ناشر:پیام نور

فیزیولوژی انسان
ناموجود

نویسنده:محمد رضا اسد

ناشر:پیام نور

تربیت بدنی و ورزش معلولین
ناموجود

نویسنده:علیمحمدی-فراهانی-آقایاری

ناشر:پیام نور

*آسیب شناسی ورزشی (قسمت دوم) -------------------
ناموجود

نویسنده:دکتر عباسعلی گائینی

ناشر:پیام نور

*آموزش شنا 1و2
ناموجود

نویسنده:نصر الله محمدی

ناشر:پیام نور

اصول آموزش والیبال 1