نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:صالح امین پور

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
تاریخ فرهنگ ایران 1 رشته مدیریت جهانگردی
قیمت:

31,000تومان

نویسنده:لس لامزدن

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
بازاریابی  گردشگری
قیمت:

88,000تومان

نویسنده:نیلور سرامپی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
آشنایی با سازمان های دولتی ایران و سازمان های گردشگری
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:محمد شورمیج

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
تاریخ فرهنگ ایران 2
قیمت:

30,000تومان

نویسنده:اصغرحیدری

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مدیریت و برنامه ریزی سفر
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:علی رضاقلی فامیان - امیررضا نعمت تبریزی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
متون انگلیسی برای دانشجویان مدیریت جهانگردی 1
قیمت:

23,000تومان

نویسنده:یزدان شیرمحمدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مطالعات تطبیقی سیاست های گردشگری
قیمت:

33,000تومان

ناموجود

نویسنده:فرحناز اکبر اقلی

ناشر:پیام نور

گردشگری روستایی
ناموجود

نویسنده:محمود ضیایی

ناشر:پیام نور

جغرافیای گردشگری
ناموجود

نویسنده:حسن درویش اصغر حیدری

ناشر:پیام نور

آشنایی باسازمان های دولتی ایران وسازمان های گردشگری
ناموجود

نویسنده:سارا نیسی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنمای زبان تخصصی مدیریت جهانگردی و هتل داری