نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:منوچهر حقانی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1057 انگلیسی برای دانشجویان رشته های فنی و مهندسی
قیمت:

11,200 تومان

14,000 تومان

نویسنده:جعفر سبحانی - محمد محمدرضایی

ناشر:دفتر نشر معارف

افزودن به سبد خرید
اندیشه اسلامی  2
قیمت:

56,000 تومان

70,000 تومان

نویسنده:احمدحسین شریفی

ناشر:دفتر نشر معارف

افزودن به سبد خرید
آیین زندگی اخلاق کاربردی
قیمت:

60,000 تومان

75,000 تومان

نویسنده:مکارم شیرازی - علیرضا کمالی

ناشر:دفتر نشر معارف

افزودن به سبد خرید
تفسیر موضوعی قرآن برگرفته از تفسیر نمونه
قیمت:

24,000 تومان

30,000 تومان

نویسنده:مینوورزگر- حسین فرهادی-پرویز مفتون

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
14انگلیسی عمومی
قیمت:

8,000 تومان

10,000 تومان

نویسنده:محمدتقی رهبر-محمدحسن رحیمیان

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
286اخلاق وتربیت اسلامی
قیمت:

1,360 تومان

1,700 تومان

نویسنده:محمد نصیری

ناشر:دفتر نشر معارف

افزودن به سبد خرید
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
قیمت:

72,000 تومان

90,000 تومان

نویسنده:محمدسعیدی مهرامیردیوانی

ناشر:دفتر نشر معارف

افزودن به سبد خرید
معارف اسلامی 1
قیمت:

48,000 تومان

60,000 تومان

نویسنده:علیرضاامینی -محسن جوادی

ناشر:دفتر نشر معارف

افزودن به سبد خرید
معارف  اسلامی  2
قیمت:

40,000 تومان

50,000 تومان

نویسنده:محمدعلی سادات

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
2اخلاق  اسلامی  سمت
قیمت:

2,400 تومان

3,000 تومان

نویسنده:بهنوش اخوان-پریوش بهگام-اسماعیل فقیه-منوچهرحقانی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
6انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم  پایه
قیمت:

4,000 تومان

5,000 تومان

نویسنده:محمدرحیم عیوضی - محمدجواد هراتی

ناشر:دفتر نشر معارف

افزودن به سبد خرید
درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران
قیمت:

52,000 تومان

65,000 تومان

نویسنده:مصطفی کریمی

ناشر:معارف

افزودن به سبد خرید
تفسیر موضوعی قرآن کریم بر اساس تفسیر المیزان
قیمت:

11,200 تومان

14,000 تومان

نویسنده:امام خمینی

ناشر:دانش پرور

افزودن به سبد خرید
متن کامل صحیفه  انقلاب وصیت نامه سیاسی-الهی رهبرکبیرانقلاب
قیمت:

56,000 تومان

70,000 تومان

نویسنده:غلامحسین گرامی

ناشر:دفتر نشر معارف

افزودن به سبد خرید
انسان در اسلام
قیمت:

40,000 تومان

50,000 تومان

نویسنده:علی حاجی وند

ناشر:فروزش

افزودن به سبد خرید
دانش خانواده وجمعیت
قیمت:

11,200 تومان

14,000 تومان

نویسنده:محمود فتوحی - حبیب الله عباسی

ناشر:سخن

افزودن به سبد خرید
فارسی عمومی
قیمت:

96,000 تومان

120,000 تومان

نویسنده:فریده پورگیو- غفار تجلی- فیروز صدیقی- مرتضی یمینی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
310خواندن متون انگلیسی عمومی
قیمت:

36,800 تومان

46,000 تومان

نویسنده:محمدرضاوصال

ناشر:اندیشمندان یزد

افزودن به سبد خرید
فارسی عمومی
قیمت:

46,400 تومان

58,000 تومان

نویسنده:دکتر حسن ذوالفقاری

ناشر:چشمه

افزودن به سبد خرید
فارسی عمومی (برگزیده ی متون فارسی و آیین نگارش ویرایش سوم)
قیمت:

232,000 تومان

290,000 تومان

نویسنده:جمال الدین جلالی پور-رضانجاتی-علیرضاهنرور

ناشر:دانشگاه شهیدرجایی

افزودن به سبد خرید
دستورزبان انگلیسی  پایه
قیمت:

10,400 تومان

13,000 تومان

نویسنده:محسن قرائتی

ناشر:دفتر نشر معارف

افزودن به سبد خرید
تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده
قیمت:

11,200 تومان

14,000 تومان

نویسنده:محمد نصیری

ناشر:دفتر نشر معارف

افزودن به سبد خرید
تحلیلی از تاریخ تشیع و امامان
قیمت:

64,000 تومان

80,000 تومان

نویسنده:حسین محمودیان -سهیلاخوش بین-احمداحمدی -محمدرضاشرفی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
دانش خانواده 767
قیمت:

2,040 تومان

2,550 تومان

نویسنده:جعفر سبحانی - محمد محمدرضایی

ناشر:دفتر نشر معارف

افزودن به سبد خرید
اندیشه اسلامی 1
قیمت:

48,000 تومان

60,000 تومان

نویسنده:پرویز بیرجندی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
انگلیسی پیش دانشگاهی برای دانشجویان دانشگاهها 315
قیمت:

96,000 تومان

120,000 تومان

نویسنده:غلامرضا هاتفی

ناشر:جهاددانشگاهی یزد

افزودن به سبد خرید
فارسی عمومی هاتفی
قیمت:

8,000 تومان

10,000 تومان

نویسنده:فاطمه جان احمدی

ناشر:معارف

افزودن به سبد خرید
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
قیمت:

17,600 تومان

22,000 تومان

نویسنده:علی فضلی

ناشر:دفتر نشر معارف

افزودن به سبد خرید
درآمدی برعرفان عملی دراسلام
قیمت:

2,960 تومان

3,700 تومان

نویسنده:موحدی محب

ناشر:دفتر نشر معارف

افزودن به سبد خرید
تفسیر موضوعی قرآن کریم
قیمت:

3,840 تومان

4,800 تومان

نویسنده:پژوهشکده قرآن وعترت

ناشر:کیمیا اثر

افزودن به سبد خرید
آموزش قرائت قرآن کریم (روخوانی قرآن)
قیمت:

48,000 تومان

60,000 تومان

نویسنده:محمد حسین زاده

ناشر:موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی

افزودن به سبد خرید
معرفت شناسی (سلسله دروس اندیشه های بنیادین اسلامی)
قیمت:

40,000 تومان

50,000 تومان

نویسنده:محمد وکیلی - هادی مسیح خواه

ناشر:کتابخانه فرهنگ

افزودن به سبد خرید
مجموعه سوالات ورودی دوره های دکتری استعدادتحصیلی90-92علوم پزشکی کشاورزی دامپزشکی همراه با پاسخ های کاملا تشریحی قابل است
قیمت:

12,000 تومان

15,000 تومان

نویسنده:حسین نامی

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
دکتری_مجموعه سوالات آموزش زبان انگلیسی_مدرسان شریف
قیمت:

113,600 تومان

142,000 تومان

نویسنده:حسن یوسفیان

ناشر:دفتر نشر معارف

افزودن به سبد خرید
مبانی اندیشه اسلامی 2
قیمت:

20,000 تومان

25,000 تومان

نویسنده:محسن ملک افضلی اردکانی

ناشر:دفتر نشر معارف

افزودن به سبد خرید
مختصرحقوق اساسی آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قیمت:

56,000 تومان

70,000 تومان

نویسنده:امام خمینی

ناشر:برگ زیتون

افزودن به سبد خرید
وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی به همراه سوالات چهارگزینه ای تشریحی پاسخ نامه
قیمت:

4,000 تومان

5,000 تومان

نویسنده:حسین نامی

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
دکتری استعداد تحصیلی Ph.D(ویژه تمام گروه هابه جز فنی ومهندسی)آموزش ساده وروان مطالب درسی
قیمت:

348,000 تومان

435,000 تومان

نویسنده:امیرعرفانیان

ناشر:نگاه دانش

افزودن به سبد خرید
استعداد تحصیلی ویژه آزمون دکتری قابل استفاده برای تمام گروه ها
قیمت:

156,000 تومان

195,000 تومان

نویسنده:رضا برنجکار-علی نقی خدایاری

ناشر:دفتر نشر معارف

افزودن به سبد خرید
انسان شناسی اسلامی
قیمت:

40,000 تومان

50,000 تومان

نویسنده:رسول جعفریان

ناشر:معارف

افزودن به سبد خرید
گزیده حیات سیاسی و فکری امامان شیعه
قیمت:

12,800 تومان

16,000 تومان

نویسنده:آیدین استوار-حسن هوشمند

ناشر:آزاده

افزودن به سبد خرید
کنکور دکتری استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی فنی و مهندسی سال90-93
قیمت:

16,000 تومان

20,000 تومان

نویسنده:الناز یوسف زاده - هادی جهانشاهی

ناشر:نگاه دانش

افزودن به سبد خرید
زبان عمومی دکتری زیر ذره بین
قیمت:

312,000 تومان

390,000 تومان

نویسنده:محمد ابراهیمی ورکیانی

ناشر:دفتر نشر معارف

افزودن به سبد خرید
تاریخ تحلیلی اسلام از اغاز تا واقعه طف
قیمت:

16,000 تومان

20,000 تومان

نویسنده:جمال الدین جلالی پور-عباس قاسم زاده اقدم

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1207 انگلیسی عمومی برای دانشجویان رشته هاس علمی کاربردی مقطع کاردانی جنرال انگلیش GENERAL ENGLISH
قیمت:

72,000 تومان

90,000 تومان

نویسنده:علی نصیری

ناشر:دفتر نشر معارف

افزودن به سبد خرید
تفسیر موضوعی قرآن
قیمت:

24,000 تومان

30,000 تومان

نویسنده:هادی مرادپیری - مجتبی شربتی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس  1623 ( ویراست 4 )
قیمت:

135,200 تومان

169,000 تومان

نویسنده:حسین نامی

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
کارشناسی ارشد و دکتری استعداد تحصیلی ویژه گروه فنی و مهندسی ( میکرو طبقه بندی شده )
قیمت:

156,000 تومان

195,000 تومان

نویسنده:علی نصیری

ناشر:معارف

افزودن به سبد خرید
تفسیر موضوعی نهج البلاغه
قیمت:

13,600 تومان

17,000 تومان