نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:منصورمیرزایی-محمدپیری-زانیارمحمدی خانقاه

ناشر:کتاب میر

افزودن به سبد خرید
درسنامه جامع علوم پایه پزشکی (آزمون جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی شهریور1394)
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:منصورمیرزایی-احمدمعصومی-مسعودمیرباقری-مصطفی رضایی

ناشر:کتاب میر

افزودن به سبد خرید
درسنامه جامع علوم پایه پزشکی (آزمون جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی شهریور90)200آزمونپزشکی200دندانپزشکی
قیمت:

6,000تومان

نویسنده:رجبعلی حکم آبادی - غلامحسین حلوانی - حسین فلاح

ناشر:آثار سبحان

افزودن به سبد خرید
مجموعه سوالات آزمون های (مقطع دکترا(دکتری)(بهداشت حرفه ای)با پاسخ تشریحی
قیمت:

357,000تومان

نویسنده:میمنت حسینی-کاملیاروحانی-صفیه حسین زاده

ناشر:بشری

افزودن به سبد خرید
پرستاری بهداشت خانواده
قیمت:

13,900تومان

نویسنده:احمد خلیلی

ناشر:گروه تالیفی دکترخلیلی

افزودن به سبد خرید
iqb ایمنی شناسی همراه با پاسخنامه تشریحی
قیمت:

599,000تومان

نویسنده:سارا شاهرضا - لیلا خلیلی - مریم هلالی

ناشر:گروه تالیفی دکترخلیلی

افزودن به سبد خرید
iqb (آی کیو بی) زبان همراه با پاسخنامه تشریحی
قیمت:

550,000تومان

نویسنده:اصغر قاسمی - سونیا شجاع قره باغ

ناشر:گروه تالیفی دکترخلیلی

افزودن به سبد خرید
ضروریات فیزیولوژی پزشکی
قیمت:

350,000تومان

نویسنده:غلامحسین حلوانی - جواد شیرازی

ناشر:آثار سبحان

افزودن به سبد خرید
ایمنی در صنعت 1
قیمت:

175,000تومان

نویسنده:مهدی رجب نیا-شهرزادبیگلو

ناشر:گروه تالیفی دکترخلیلی

افزودن به سبد خرید
iqb مجموعه سوالات آزمون ارزشیابی داروسازان خارج از کشور
قیمت:

13,000تومان

نویسنده:حافظ حیدری زرنق-کاظم حسن پور

ناشر:خسروی

افزودن به سبد خرید
برای کنکور ژنتیک پایه ملکولی پزشکی و مهندسی ژنتیک جلد یازدهم مروری سریع و جامع بر منابع
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:عمیداطهری

ناشر:آییژ

افزودن به سبد خرید
فشرده انگل شناسی پزشکی
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:شقایق یزدانی نیشابوری-وحدت پورطهماسبی-یاسرسیاوشی

ناشر:گروه تالیفی دکترخلیلی

افزودن به سبد خرید
iqb ویروس شناسی همراه با پاسخ نامه تشریحی
قیمت:

115,000تومان

نویسنده:پریوش حلم سرشت -اسماعیل دل پیشه

ناشر:چهر

افزودن به سبد خرید
اصول بهداشت فردی
قیمت:

3,200تومان

نویسنده:محمدحسین باقیانی مقدم-سعیدمظلومی-غلامرضاشریفی راد

ناشر:آثار سبحان

افزودن به سبد خرید
آموزش بهداشت ارتباطات و تکنولوژی آموزشی(بر اساس سرفصل آموزش بهداشت وارتباطات رشته های علوم بهداشتی)
قیمت:

32,800تومان

نویسنده:جین ای پروئل

ناشر:جامعه نگر

افزودن به سبد خرید
روش های پرستاری اورژانس
قیمت:

199,000تومان

نویسنده:فریدون نگهدار احسان پور قیمی

ناشر:حیدری

افزودن به سبد خرید
آناتومی دستگاه عصبی مرکزی
قیمت:

19,900تومان

نویسنده:محمد علی عقابیان

ناشر:رویان پژوه

افزودن به سبد خرید
دستگاههای رادیولوژی تشخیصی اصول تعمیرات و نگهداری
قیمت:

7,000تومان

نویسنده:آلبرتس

ناشر:اندیشه رفیع

افزودن به سبد خرید
مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس 2019
قیمت:

490,000تومان

نویسنده:تیتز

ناشر:اندیشه رفیع

افزودن به سبد خرید
بیوشیمی بالینی و تشخیص مولکولی 2 (2015)
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:رسول پایان

ناشر:آییژ

افزودن به سبد خرید
کنسروسازی ویرایش سوم
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:باربارابیتز-بت هوگان-کوئیگلی-مری لوئیز پالم-لین اس بیکلی

ناشر:جامعه نگر

افزودن به سبد خرید
بررسی وضعیت سلامت برای پرستاران براساس باربارابیتز
قیمت:

199,000تومان

نویسنده:ملیحه السادات موسوی-مریم علیخانی

ناشر:شهرآب

افزودن به سبد خرید
روش های پرستاری بالینی اصول مهارت های پرستاری ( و بررسی وضعیت سلامت جسمی ویرایش هفتم )
قیمت:

490,000تومان

نویسنده:نپتون نیک انجام-پریوش ابراهیمی

ناشر:آییژ

افزودن به سبد خرید
فشرده ایمونولوژی
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:سیامک نجاریان-هاله مستشفی

ناشر:جهاددانشگاهی واحدصنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی
قیمت:

190,000تومان

نویسنده:رضا همایونفر - الهام احرام پوش - فاطمه بهرسی

ناشر:جامعه نگر

افزودن به سبد خرید
آزمون های کنکور ارشد پزشکی تغذیه ( آزمون های سال های 77 الی 98 )
قیمت:

99,000تومان

نویسنده:حسین کاظمی زاده و آسیه شکیب

ناشر:اندیشه رفیع

افزودن به سبد خرید
اصول طب داخلی هاریسون 2022 ( بیماری های ریه و مراقبت های ویژه )
قیمت:

200,000تومان

نویسنده:علیرضا کیهانی-فخرالسادات برکت-زهرا اکبری-رضا ترابی گودرزی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
انگلیسی برای دانشجویان پرستاری 520
قیمت:

79,000تومان

نویسنده:جانیس ال هینکل-کری اچ.چیویر

ناشر:جامعه نگر

افزودن به سبد خرید
مفاهیم پایه فرآیند بررسی وضعیت بهداشت تفکرانتقادی پرستاری جامعه نگر و مبتنی برشواهد برونروسودارث درسنامه پرستاری داخلی و
قیمت:

11,400تومان

نویسنده:مجتبی آزاد بخت

ناشر:جامعه نگر

افزودن به سبد خرید
آزمون های کنکور ارشد پزشکی سلامت سالمندی ( آزمون های سال های 92 الی 98 )
قیمت:

18,900تومان

نویسنده:رضا محتشمی

ناشر:آثار سبحان

افزودن به سبد خرید
داروهای ژنریک ایران ( فرهنگ جیبی دسته بندی شده )
قیمت:

99,900تومان

نویسنده:جانیس ال هینکل-کری اچ.چیویر

ناشر:جامعه نگر

افزودن به سبد خرید
اتاق عمل برونروسودارث درسنامه پرستاری داخلی و جراحی ویراست سیزدهم 2014
قیمت:

8,400تومان

نویسنده:جانیس ال هینکل-کری اچ.چیویر

ناشر:جامعه نگر

افزودن به سبد خرید
تولیدمثل و بیماری های پستان برونروسودارث درسنامه پرستاری داخلی و جراحی ویراست سیزدهم 2014
قیمت:

16,400تومان

نویسنده:پریوش حلم سرشت -اسماعیل دل پیشه-محمدعلی ابراهیمی

ناشر:چهر

افزودن به سبد خرید
پرستاری بهداشت جامعه 3
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:جوزف کار-جان براون

ناشر:امیرکبیرجهاددانشگاه

افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر فن آوری تجهیزات پزشکی ج 1
قیمت:

18,000تومان

نویسنده:کتنینگهم-ونو-بلوم-اسپانگ-دشی-هافمن-کیسی-شفیلد

ناشر:گلبان

افزودن به سبد خرید
بارداری و زایمان ویلیامز جلد اول 2018 ویرایش بیست و پنج
قیمت:

156,000تومان

نویسنده:جانیس ال هینکل-کری اچ.چیویر

ناشر:جامعه نگر

افزودن به سبد خرید
مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی توانبخشی سالمندی هوستاز واسترس مزمن و ناتوانی پرستاری بین فرهنگی و...ویراست سیزدهم2014
قیمت:

12,900تومان

نویسنده:فرانکلین نوا - هرولد براون

ناشر:آییژ

افزودن به سبد خرید
انگل شناسی پزشکی
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:وارن لیونسون

ناشر:ارجمند

افزودن به سبد خرید
میکروب شناسی پزشکی جاوتز (خلاصه و آزمون) ویرایش سیزدهم 13 (2014)
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:هاریسون

ناشر:اندیشه رفیع

افزودن به سبد خرید
بیماری های انکولوژی (اصول طب داخلی هاریسون 2022 )
قیمت:

390,000تومان

نویسنده:امیربیگی-احمدی آسور

ناشر:اندیشه رفیع

افزودن به سبد خرید
بهداشت هوا و روشهای مبارزه با آلاینده ها (محیطی و صنعتی)
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:تیمورآقا ملایی-حسن افتخاراردبیلی

ناشر:اندیشه رفیع

افزودن به سبد خرید
اصول و کلیات خدمات بهداشتی طبق سر فصل تعیین شده جهت واحد درسی اصول و کلیات خدمات بهداشتی
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:فردین عمیدی - الهام شیری - مریم برهانی حقیقی - مهدی عباسی - ایرج رادگری کاشانی - عظیم هدایت پور

ناشر:حیدری

افزودن به سبد خرید
آناتومی بالینی اسنل سر و گردن
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:عمیداطهری

ناشر:آییژ

افزودن به سبد خرید
1000 آزمون انگل شناسی پزشکی حشره شناسی و قارچ شناسی
قیمت:

7,000تومان

نویسنده:نوردهررکنی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
اصول بهداشت مواد غذایی
قیمت:

48,000تومان

نویسنده:جمعیت صلیب سرخ ایتالیا-انجمن اورژانس سنت آندروز-مجتمع امدادپزشکی سنت جان آمبولانس

ناشر:فرهنگ روز

افزودن به سبد خرید
آموزش کمک های اولیه راهنمایی جامع دردرمان موارداورژانسی کلیه سنین تحت نظارت سه سازمان کاملا تصویری
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:رضا دیداری - سید محمدضیاء حسینی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
9 انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی 1
قیمت:

170,000تومان

نویسنده:تحریریان

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
209 انگلیسی پزشکی 3
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:محمدحسن تحریریان - فرشته مهرابی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
83 انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی ( 2 )
قیمت:

169,000تومان

نویسنده:حسین میرنظامی ضیابری

ناشر:آییژ

افزودن به سبد خرید
اصول بسته بندی مواد غذایی
قیمت:

50,000تومان