نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:دکتر عبد الحسین زرین کوب

ناشر:امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
ارسطو و فن شعر
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:محمد دبیر سیاقی

ناشر:قطره

افزودن به سبد خرید
برگردان روایت گونه شاهنامه فردوسی به نثر (برگردان روایت گونه)
قیمت:

300,000تومان

نویسنده:محمدرضا شفیعی کدکنی

ناشر:انتشارات سخن

افزودن به سبد خرید
درعشق زنده بودن(گزیده غزلیات شمس)
قیمت:

400,000تومان

نویسنده:محمدعلی صادقیان

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
زیور سخن در بدیع فارسی
قیمت:

4,200تومان

نویسنده:نیما مهدیکار

ناشر:انتشارات نگاه

افزودن به سبد خرید
کلیله و دمنه (براساس تصحیح و توضیح مجتبی مینوی تهرانی)
قیمت:

245,000تومان

نویسنده:غلامحسین غلامحسین زاده

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
راهنمای ویرایش سمت 433
قیمت:

98,000تومان

نویسنده:دکتر عبد الحسین زرین کوب

ناشر:علمی

افزودن به سبد خرید
سر نی نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی دو جلدی
قیمت:

950,000تومان

نویسنده:دکتر عبد الحسین زرین کوب

ناشر:علمی

افزودن به سبد خرید
بحر در کوزه نقد و تفسیر قصه ها و تمثیلات مثنوی
قیمت:

550,000تومان

نویسنده:احمد شاملو

ناشر:انتشارات نگاه

افزودن به سبد خرید
مجموعه آثار احمد شاملو دفتر سوم ترجمه ی قصه و داستان کوتاه
قیمت:

425,000تومان

نویسنده:رضا سید حسینی

ناشر:انتشارات نگاه

افزودن به سبد خرید
مکتب های ادبی 2جلدی
قیمت:

625,000تومان

نویسنده:فروغ فرخزاد

ناشر:شادان

افزودن به سبد خرید
فروغ فرخ زاد (مجموعه سروده ها)
قیمت:

245,000تومان

نویسنده:سیروس طاهباز

ناشر:انتشارات نگاه

افزودن به سبد خرید
مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج (نگاه )
قیمت:

475,000تومان

نویسنده:سیروس شمیسا .

ناشر:میترا

افزودن به سبد خرید
سبک شناسی شعر
قیمت:

235,000تومان

نویسنده:عباس ماهیار

ناشر:قطره

افزودن به سبد خرید
عروض فارسی (شیوه ای نو برای آموزش عروض و قافیه)
قیمت:

145,000تومان

نویسنده:جورج یول

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
136نگاهی به زبان ( یک بررسی زبان شناختی )
قیمت:

23,000تومان

نویسنده:غلامرضا ستوده

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی 59سمت
قیمت:

244,000تومان

نویسنده:مهری باقری

ناشر:قطره

افزودن به سبد خرید
تاریخ زبان فارسی
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:احمد سمیعی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
379 نگارش و ویرایش
قیمت:

146,000تومان

نویسنده:تقی وحیدیان کامیار - غلامرضا عمرانی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
438 دستور زبان فارسی 1
قیمت:

48,000تومان

نویسنده:حسین ملانظر

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
اصول و روش ترجمه 235
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:عطاملک جوینی

ناشر:انتشارات نگاه

افزودن به سبد خرید
تاریخ جهان گشای جوینی
قیمت:

195,000تومان

نویسنده:بهاء الدین خرمشاهی

ناشر:علمی وفرهنگی

افزودن به سبد خرید
حافظ نامه 2 جلدی (شرح الفاظ اعلام مفاهیم کلیدی و ابیات دشوار حافظ)
قیمت:

980,000تومان

نویسنده:محمدامین ریاحی

ناشر:علمی وفرهنگی

افزودن به سبد خرید
مرصاد العباد ریاحی
قیمت:

650,000تومان

نویسنده:ابو محمد مصلح بن عبدالله -سعدی شیرازی

ناشر:پیام عدالت

افزودن به سبد خرید
کلیات سعدی نفیس گلاسه پل دار
قیمت:

900,000تومان

نویسنده:مهدی ماحوزی

ناشر:دانشگاه تربیت معلم سبزوار

افزودن به سبد خرید
گزارش نویسی نگارش ویرایش و پژوهش نشانه گذاری شیوه خط فارسی پایان نامه ویراستاری
قیمت:

250,000تومان

نویسنده:ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی دبیر

ناشر:مهتاب

افزودن به سبد خرید
تاریخ بیهقی خطیب 3جلدی
قیمت:

590,000تومان

نویسنده:مولانا جلال الدین بلخی

ناشر:نشر نی

افزودن به سبد خرید
میناگر عشق ( شرح موضوعی مثنوی معنوی )
قیمت:

450,000تومان

نویسنده:محمدجعفر یاحقی - مهدی ناصح

ناشر:به نشر

افزودن به سبد خرید
راهنمای نگارش و ویرایش
قیمت:

38,000تومان

نویسنده:محمدعلی سپانلو-مهدی اخوت

ناشر:نگاه

افزودن به سبد خرید
مجموعه اشعار فرخی یزدی
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:ابراهیم یونسی

ناشر:انتشارات نگاه

افزودن به سبد خرید
هنر داستان نویسی
قیمت:

210,000تومان

نویسنده:بدیع الزمان فروزانفر

ناشر:جامی

افزودن به سبد خرید
گزیده مثنوی
قیمت:

170,000تومان

نویسنده:جعفرشعار-حسن انوری

ناشر:قطره

افزودن به سبد خرید
رزم نامه رستم و اسفندیار انتخاب وشرح مجموعه ادب فارسی
قیمت:

125,000تومان

نویسنده:محمد جعفر یاحقی

ناشر:جامی

افزودن به سبد خرید
جویبار لحظه ها ادبیات معاصرفارسی-نظم و نثر
قیمت:

290,000تومان

نویسنده:عمرخیام

ناشر:آراز بیکران

افزودن به سبد خرید
رباعیات حکیم عمر خیام جیبی چهار زبانه گلاسه بدون قاب کد1114
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:حسن احمدی گیوی-حسن انوری

ناشر:فاطمی

افزودن به سبد خرید
دستور زبان فارسی 2(ویرایش چهارم)
قیمت:

280,000تومان

نویسنده:نجم الدین رازی

ناشر:علمی

افزودن به سبد خرید
گزیده مرصاد العباد
قیمت:

285,000تومان

نویسنده:دکتر عبد الحسین زرین کوب

ناشر:انتشارات سخن

افزودن به سبد خرید
از کوچه رندان درباره زندگی و اندیشه حافظ
قیمت:

390,000تومان

نویسنده:حسن وحید دستگردی

ناشر:قطره

افزودن به سبد خرید
خمسه نظامی (مخزن الاسرار)
قیمت:

145,000تومان

نویسنده:حسن احمدی گیوی-حسن انوری

ناشر:فاطمی

افزودن به سبد خرید
دستورزبان فارسی 1(ویرایش چهارم)
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:محمدجعفریاحقی-مهدی سیدی

ناشر:جامی

افزودن به سبد خرید
دیبای خسروانی گزیده تاریخ بیهقی
قیمت:

195,000تومان

نویسنده:کوروش صفوی

ناشر:علمی

افزودن به سبد خرید
آشنایی با زبان شناسی در مطالعات ادب فارسی
قیمت:

550,000تومان

نویسنده:یدالله ثمره

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
آواشناسی زبان فارسی(آواها و ساخت آوایی هجا)
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:آذرتاش آذرنوش

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
آموزش زبان عربی2
قیمت:

28,000تومان

نویسنده:جلال الدین محمد بن محمد مولوی

ناشر:کتاب پارسه

افزودن به سبد خرید
کلیات شمس تبریزی
قیمت:

350,000تومان

نویسنده:ابوالحسن نجفی

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
غلط ننویسیم فرهنگ دشواریهای زبان فارسی
قیمت:

240,000تومان

نویسنده:-

ناشر:در قلم

افزودن به سبد خرید
گزیده اشعار پروین اعتصامی
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:سیروس شمیسا

ناشر:نشر میترا

افزودن به سبد خرید
سبک شناسی نثر
قیمت:

235,000تومان

نویسنده:غلامرضا ارژنگ

ناشر:قطره

افزودن به سبد خرید
زبان وادب فارسی
قیمت:

72,000تومان

نویسنده:عباس ماهیار

ناشر:قطره

افزودن به سبد خرید
گزیده اشعار خاقانی انتخاب و شرح
قیمت:

135,000تومان

نویسنده:وحشی بافقی

ناشر:زوار

افزودن به سبد خرید
کلیات دیوان وحشی بافقی
قیمت:

380,000تومان