نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

ناموجود

نویسنده:زانت لرنر

ناشر:بهشتی

ناتوانی های یادگیری (نظریه ها تشخیص وراهبردهای تدریس)
ناموجود

نویسنده:ماندانا سلحشور

ناشر:ارسباران

راهنمای مشاوره و مدرسه
ناموجود

نویسنده:فاطمه صفرزاده مقدم

ناشر:پارسه

طرح 90 % روانشناسی تربیتی  رشته علوم تربیتی 1 روانشناسی 2
ناموجود

نویسنده:فاطمه صفرزاده مقدم-میثم صادقی

ناشر:پارسه

طرح 90 % آزمون های شناختی هوش و استعداد رشته روانشناسی
ناموجود

نویسنده:فاطمه صفرزاده مقدم

ناشر:پارسه

طرح 90 % روش تحقیق رشته روانشناسی
ناموجود

نویسنده:برایان کولب-ایان کیو ویشاو

ناشر:ارجمند

مبانی نوروسایکولوژی انسان ( جلد اول 1)(ویرایش ششم6)
ناموجود

نویسنده:مایکل سنت کلر

ناشر:نشر نی

درآمدی بر روابط موضوعی و روانشناسی خود
ناموجود

نویسنده:برایان کولب-ایان کیو ویشاو

ناشر:ارجمند

مبانی نوروسایکولوژی انسان ج2
ناموجود

نویسنده:کیت میدلتون

ناشر:لیوسا

گامهای نخستین برای رهایی از اضطراب
ناموجود

نویسنده:کاپلان - بنجامین جیمز سادوک - ویرجینیا آلکوت سادوک - پدرو روئیز

ناشر:ارجمند

خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری روانپزشکی بالینی کاپلان ج3 بر اساس dsm5 ویراست یازدهم2015
ناموجود

نویسنده:حمیداصغری پور

ناشر:تمرین

کلیات  راهنمایی و مشاوره
ناموجود

نویسنده:اسد ادیب نیا

ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

روش های تدریس پیشرفته
ناموجود

نویسنده:بری اچ کانتوویتز - هنری ال رودیگر سوم - دیوید المس

ناشر:دانشگاه شهید بهشتی

روانشناسی تجربی پایه های پژوهش