نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:محمد حسن ضیایی فر

ناشر:روزنه

افزودن به سبد خرید
حقوق ملت ( از دیدگاه آیت الله دکتر بهشتی )
قیمت:

88,000 تومان

110,000 تومان

نویسنده:دکتر سید رضا احسان پور

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
مختصر و نافع در حقوق جزای عمومی
قیمت:

40,000 تومان

50,000 تومان

نویسنده:محمود صفری سامان اوجاقلو شهابی

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
رشا و ارتشا ( در پرتو قوانین و رویه قضایی )
قیمت:

64,000 تومان

80,000 تومان

نویسنده:دکتر عبدالحسین شیروی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
حقوق قراردادها ( انعقاد آثار و انحلال )
قیمت:

137,600 تومان

172,000 تومان

نویسنده:مجتبی انصاریان سجان طبیبی

ناشر:مجد

افزودن به سبد خرید
تاسیس و جانشینی دولت ها
قیمت:

88,000 تومان

110,000 تومان

نویسنده:دکتر محمد مصدق

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
آیین دادرسی کیفری جلد نخست ( کلیات و دادسرا )
قیمت:

168,000 تومان

210,000 تومان

نویسنده:دکتر محمد مصدق

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
آیین دادرسی کیفری جلد دوم ( تحقیقات مقدماتی تامین کیفری نظارت قضایی و نهایی )
قیمت:

256,000 تومان

320,000 تومان

نویسنده:محمد رضا فلاح عباس بشیری

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستاجر جلد اول ( مصوب دوم مرداد 1356 )
قیمت:

240,000 تومان

300,000 تومان

نویسنده:محمد رضا فلاح عباس بشیری

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستاجر جلد دوم ( مصوب دوم مرداد 1356 )
قیمت:

240,000 تومان

300,000 تومان

نویسنده:محمد صادق امانی شکوفه شکری عبدالصمد خرمشاهی

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
آموخته ها در پرونده های قتل
قیمت:

320,000 تومان

400,000 تومان

نویسنده:دکتر نبی الله محمدی

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
سیر صد ساله قانون گذاری داوری ایران
قیمت:

144,000 تومان

180,000 تومان

نویسنده:گلن جانسون

ناشر:چشمه

افزودن به سبد خرید
اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه ی آن
قیمت:

156,000 تومان

195,000 تومان

نویسنده:امیدمحمدی

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
شیوه طرح دعوی به خواسته ( نقض رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نزد ) دیوان عدالت اداری
قیمت:

100,000 تومان

125,000 تومان

نویسنده:امیدمحمدی

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
حقوق شهری در حریم شهر
قیمت:

104,000 تومان

130,000 تومان

نویسنده:مهران زاهدیان تجنکی زهره پیروز پیام

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
کتاب جامع تحلیلی کاربردی ارکان دعاوی حقوقی در پرتو رویه قضایی ( چند ده کتاب در یک مجموعه )
قیمت:

1,040,000 تومان

1,300,000 تومان

نویسنده:سیدمصطفی محقق داماد

ناشر:انتشارات سخن

افزودن به سبد خرید
حکمت و دیانت
قیمت:

560,000 تومان

700,000 تومان