نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:محمدرضا داور پناه

ناشر:چاپار

افزودن به سبد خرید
جستجوی اطلاعات علمی وپژوهشی در منابع چاپی والکترونیکی
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:مارتیمر جی آدلر - چارلز لینکلن ون دورن

ناشر:به نشر

افزودن به سبد خرید
چگونه کتاب بخوانیم
قیمت:

180,000تومان

نویسنده:طاهره علومی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
اداره کتابخانه     سمت 232
قیمت:

3,650تومان

نویسنده:سینائی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
مجموعه سازی در کتابخانه ها جلد 1 اول
قیمت:

2,500تومان

نویسنده:عبدالحسین آذرنگ

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1777 آشنایی با ویراستاری و نشر
قیمت:

7,000تومان

نویسنده:علی مزینانی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
کتابخانه  و کتابداری  479
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:سعید اسدی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
طراحی و مدیریت وب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی 1787
قیمت:

18,000تومان

نویسنده:محسن نوکاریزی-مهدی نارمنجی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
مبانی ارتباط شناسی 2221
قیمت:

34,000تومان

نویسنده:رحیم علیجانی-بابک پرتو

ناشر:چاپار

افزودن به سبد خرید
مرجع شناسی عمومی لاتین چاپی اینترنتی
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:پرویز عازم

ناشر:نشر کتابدار

افزودن به سبد خرید
ساختمان و تجهیزات کتابخانه مدیریت و برنامه ریزی
قیمت:

22,000تومان

نویسنده:فاطمه رهادوست

ناشر:کتابدار

افزودن به سبد خرید
فلسفه کتابداری و اطلاع رسانی
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:جوآن گیسک -بث مک نیل

ناشر:کتابدار

افزودن به سبد خرید
اصول علمی مدیریت کتابخانه کتابدار
قیمت:

4,500تومان

نویسنده:جون لستر و والس ک.کوهلر

ناشر:چاپار

افزودن به سبد خرید
مبانی مطالعات اطلاع رسانی درک اطلاعات و محیط آن
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:رحیم علیجانی-نورالله کرمی

ناشر:چاپار

افزودن به سبد خرید
مطالعات سنجش کمی کتاب سنجی علم سنجی اطلاع سنجی وب سنجی
قیمت:

7,000تومان

نویسنده:جان باد

ناشر:سروش

افزودن به سبد خرید
ارتباط شناسی و کتابداری
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:نوروزی چاکلی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1562آشنایی باعلم سنجی مبانی مفاهیم روابط وریشه ها
قیمت:

26,000تومان

نویسنده:نسرین دخت عمادخراسانی

ناشر:نشر کتابدار

افزودن به سبد خرید
خدمات عمومی کتابخانه و شیوه های آن
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:مهری پریرخ

ناشر:کتابدار

افزودن به سبد خرید
آموزش سواد اطلاعاتی مفاهیم روشها و برنامه ها
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:احمدشعبانی-مظفرچشمه سهرابی

ناشر:چاپار

افزودن به سبد خرید
علم اطلاعات و جامعه اطلاعاتی
قیمت:

4,000تومان

نویسنده:مایکل هیل

ناشر:نشر چاپار

افزودن به سبد خرید
تاثیر اطلاعات بر جامعه بررسی ماهیت ارزش و کاربرد اطلاعات
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:محسن نوکاریزی-مهدی نارمنجی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1746 آشنایی با اطلاعات و ارتباطات
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:ترزانیلی

ناشر:چاپار

افزودن به سبد خرید
سنجش سواد اطلاعاتی با استفاده از ابزارها و تکالیف استاندارد
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:سوزانادیویدسن-اوریل یانکی

ناشر:چاپار

افزودن به سبد خرید
طراحی وب سایت راهنمای گام به گام برای کتابخانه ها
قیمت:

4,500تومان

نویسنده:زهره میرحسینی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
789 مواد و خدمات کتابخانه ای برای بزرگسالان نوسواد
قیمت:

1,900تومان

نویسنده:ربابه فرهادی

ناشر:نشر کتابدار

افزودن به سبد خرید
فناوری اطلاعات و ارتباطات اصول و کاربرد
قیمت:

14,000تومان

نویسنده:دارلین ای واینگاند

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
944 خدمات عالی به مشتری ( راهنمای مختصر برای کتابداران )
قیمت:

4,500تومان

نویسنده:ناتالی ریف زیارنیک

ناشر:نهادکتابخانه های عمومی کشور

افزودن به سبد خرید
کتابخانه های عمومی و مدارس
قیمت:

11,000تومان

نویسنده:موهیندرسینق

ناشر:نهادکتابخانه های عمومی کشور

افزودن به سبد خرید
مدیریت کتابخانه و نظام اطلاع رسانی نظریه و عمل
قیمت:

4,500تومان

نویسنده:آتش جعفرنژاد

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
404 آشنایی بانک های اطلاعاتی
قیمت:

4,500تومان

نویسنده:هوشنگ ابرامی

ناشر:نشر کتابدار

افزودن به سبد خرید
شناختی از دانش سیاسی ( علوم کتابداری و دانش شناسی )
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:نیل پستمن

ناشر:اطلاعات

افزودن به سبد خرید
شبیخون فرهنگی ابزارها و میدان ها 4 نقش رسانه های تصویری در زوال دوران کودکی
قیمت:

14,000تومان

نویسنده:احدفرامرزقراملکی-لعبت درخشانی-سعیدرضایی شریف آبادی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی 1546
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:محسن عزیزی

ناشر:نشر کتابدار

افزودن به سبد خرید
متون اختصاصی انگلیسی 1 ( برای دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی )
قیمت:

19,000تومان

نویسنده:احمد شعبانی - زهره میرحسینی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1860 مبانی و روش های آموزش سواد اطلاعاتی
قیمت:

16,000تومان

نویسنده:نورالله مرادی

ناشر:فرهنگ معاصر

افزودن به سبد خرید
مرجع شناسی شناخت خدمات و کتاب های مرجع ویراست 2
قیمت:

80,000تومان

نویسنده:مهدی علیپور حافظی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
طراحی کتابخانه دیجیتالی 2241
قیمت:

17,000تومان

نویسنده:داود محمدی فرد

ناشر:چاپار

افزودن به سبد خرید
آشنایی با بانک های اطلاعاتی
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:یونس شکرخواه

ناشر:خجسته

افزودن به سبد خرید
خبر نویسی مدرن
قیمت:

15,000تومان

ناموجود

نویسنده:نصرت ریاحی نیا

ناشر:نشر کتابدار

آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری
ناموجود

نویسنده:محسن حاجی زین العابدینی - فاطمه پازوکی - سیروس داود زاده سالستانی

ناشر:نشر کتابدار

نرم افزار های کتابخانه ای در ایران
ناموجود

نویسنده:فاطمه مکی زاده

ناشر:نشر کتابدار

رده بندی دهدهی دیویی
ناموجود

نویسنده:محمدحسین دیانی

ناشر:دانشگاه فردوسی مشهد

مقدمه ای بر آرشیو
ناموجود

نویسنده:احمد شعبانی - زهره میرحسینی

ناشر:سمت

1925 مقدمه ای بر علم اطلاعات و دانش شناسی
ناموجود

نویسنده:محسن عزیزی

ناشر:نشر کتابدار

متون اختصاصی انگلیسی 2 ( برای دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی )
ناموجود

نویسنده:علی اکبر خاصه - رحیم علیجانی

ناشر:نشر کتابدار

متون اختصاصی انگلیسی 3 ( برای دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی )
ناموجود

نویسنده:علی اصغرفهیمی فر

ناشر:سروش

بیان تصویری دین دررسانه
ناموجود

نویسنده:رکن الدین احمدی لاری-فاطمه مکی زاده

ناشر:نشر کتابدار

رده بندی دهدهی دیوئی راهنمای عملی شماره سازی
ناموجود

نویسنده:سیداحمدسجادی جزی

ناشر:خانه کتاب

وقف مأخذشناسی