نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:علی اقطائی- مهرداد فرشیدی

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
مدیریت خانه داری در هتل (همراه با عکس  و CD آموزشی خانه داری)
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:شهاب طلایی صبا عبدیان

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
راهنمای عمومی گردشگری
قیمت:

175,000تومان

نویسنده:منصور علیمرادی

ناشر:روزنه

افزودن به سبد خرید
دیدنی های ماسوله
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:راجر داس ویل

ناشر:پژوهشهای فرهنگی

افزودن به سبد خرید
مدیریت جهانگردی مبانی راهبردها و آثار
قیمت:

4,600تومان

نویسنده:کالین مایکل هال- جان ام.جنکینز

ناشر:پژوهشهای فرهنگی

افزودن به سبد خرید
سیاستگذاری  جهانگردی
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:چاک.وای.گی

ناشر:پژوهشهای فرهنگی

افزودن به سبد خرید
جهانگردی در چشم اندازی جامع
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:علی اقطائی- ابراهیم پورعبدالله- سوسن صمد زاده- محسن عبدالهی- نوشین طاهران پور

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
مدیریت غذا و نوشیدنی ها (همراه با CD آموزشی دستمال سفره)
قیمت:

45,500تومان

نویسنده:پیج استیون

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
گردشگری ترکیبی نو
قیمت:

38,500تومان

نویسنده:سی مایکل هال - دیم ترین لان - یایل رم

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
گردشگری حمل و نقل عمومی و تحرک پایدار
قیمت:

42,500تومان

نویسنده:دنیس لیلیکراپ جان کازینز رابرت اسمیت

ناشر:پژوهشهای فرهنگی

افزودن به سبد خرید
مبانی مدیریت غذا و نوشابه
قیمت:

35,000تومان

نویسنده:ریچارد شارپلی - دیوید تلفر

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
برنامه ریزی توسعه گردشگری در کشورهای درحال توسعه
قیمت:

230,000تومان

نویسنده:سازمان جهانی گردشگری

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
راهنمای جامع بازاریابی الکترونیکی در گردشگری (با تاکید بر مقصد)
قیمت:

315,000تومان

نویسنده:علی اقطایی- مهرداد فرشیدی- هدایت الله عبدی- بیژن اقطاعی

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
مدیریت فرانت آفیس
قیمت:

125,000تومان

نویسنده:محسن عبداللهی آرا

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
پذیرایی و تشریفات در سازمان ها و ادارات
قیمت:

24,000تومان

نویسنده:لری بک- تد کیبل

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
اصول تفسیر میراث در صنعت گردشگری (مدیریت بازدید کنندگان و حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی)
قیمت:

36,500تومان

نویسنده:سیدعلیدلبری-محمدهادی رجبی

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
مدیریت مقصد توریسم
قیمت:

21,000تومان

نویسنده:توماس ای گورک

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
مدیریت سرویس برای جشن و میهمانی ها
قیمت:

32,500تومان

نویسنده:رحیم یعقوب زاده-نگین حجازی-اسماعیل شفاعتی

ناشر:جهاددانشگاهی

افزودن به سبد خرید
اقتصاد گردشگری ومیزان رقابت پذیری آن درایران باتاکیدبرتحلیل وضعیت گردشگری درایران وارائه استراتژی برای رشدرقابت پذیرگردش
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:محمدرضا فرزین

ناشر:چاپ ونشر بازرگانی

افزودن به سبد خرید
اقتصاد گردشگری
قیمت:

225,000تومان

نویسنده:بهرام رنجبران محمد زاهدی

ناشر:چهار باغ

افزودن به سبد خرید
شناخت گردشگری
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:محمد زاهدی - ارسلان بلالی

ناشر:چهار باغ

افزودن به سبد خرید
فن راهنمایی گشت
قیمت:

6,000تومان

نویسنده:بهرام رنجبران محمد زاهدی

ناشر:چهار باغ

افزودن به سبد خرید
برنامه ریزی و سرپرستی گشتها
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:بهرام رنجبریان ضرغام علیرضا امامی محمد غفاری

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
رفتار مصرف کننده در گردشگری
قیمت:

185,000تومان

نویسنده:محسن سقایی

ناشر:جهاد دانشگاهی اصفهان

افزودن به سبد خرید
امور مسافرت وصدور بلیط
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:محمدحسین پاپلی یزدی-مهدی سقایی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
گردشگری (ماهیت ومفاهیم )
قیمت:

142,000تومان

نویسنده:مهدی طالب

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
مدیریت روستایی در ایران
قیمت:

36,000تومان

نویسنده:حسین یاوری

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
شناخت صنایع دستی ایران
قیمت:

125,000تومان

نویسنده:حمید ضرغام بروجنی

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
برنامه ریزی توسعه جهانگردی رویکردی همپیوند و پایدار
قیمت:

11,500تومان

نویسنده:محمدمحمودی میمند-امیرمقدمی

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
مدیریت نوین توریسم جهانی(شناخت مفاهیم-اصول وبازاریابی توریسم)
قیمت:

8,500تومان

نویسنده:رضا نوری شادمهانی

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
تاریخ فرهنگ ایران
قیمت:

195,000تومان

نویسنده:بهرام رنجبریان - محمد زاهدی

ناشر:چهار باغ

افزودن به سبد خرید
بازاریابی گردشگری
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:محمودیزدی مهریزی

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
قوانین و مقررات جهانگردی و هتلداری
قیمت:

195,000تومان

نویسنده:زهره دهدشتی شاهرخ-مرتضی فیاضی

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
مدیریت بازار یابی در صنعت گردشگری
قیمت:

320,000تومان

نویسنده:حمید ضرغام بروجنی-علی اصغر شالبافیان

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
سیاست های گردشگری کشورها مطالعه ای تطبیقی
قیمت:

85,500تومان

نویسنده:اصغرحیدری

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
آشنایی بافن راهنمایی درتور
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:محمدتقی رهنمایی

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
اوقات فراغت وگردشگری
قیمت:

112,000تومان

نویسنده:اصغرحیدری

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
شناخت روحیات  ملل
قیمت:

165,000تومان

نویسنده:سعید داغستانی

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
جاذبه های گردشگری مفاهیم مدیریت وبرنامه ریزی
قیمت:

8,500تومان

نویسنده:مهدی کاظمی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
مدیریت گردشکری
قیمت:

5,500تومان

نویسنده:فهیمه رحیمی

ناشر:دانش پرور

افزودن به سبد خرید
راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی وهتلداری
قیمت:

6,000تومان

نویسنده:اسماعیل قادری

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
مقدمه ای برجغرافیای جهانگردی ایران
قیمت:

145,000تومان

نویسنده:چارلز گلدنر - برنت ریچی

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
شناخت صنعت گردشگری (اصول رویه ها و رویکردها)
قیمت:

285,000تومان

نویسنده:جورج-مایر

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
توسعه گردشگری روستایی محلی گرایی وتغییرات فرهنگی
قیمت:

180,000تومان

نویسنده:میثم موسایی

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
مبانی اقتصادتوریسم
قیمت:

29,500تومان

نویسنده:حمیدعامریان

ناشر:جهاددانشگاهی

افزودن به سبد خرید
شناخت فرهنگ اقوام ایران زمین(اصول گردشگری-دفتردوم)
قیمت:

320,000تومان

نویسنده:محمدرضارضوانی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار
قیمت:

210,000تومان

نویسنده:اسماعیل علی اکبری

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1638جغرافیای گردشگری ایران
قیمت:

17,000تومان

نویسنده:محمدتقی رهنمایی

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
ایران توان های محیطی و طبیعی آن
قیمت:

230,000تومان

نویسنده:احمدتمیم داری

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
فرهنگ عامه
قیمت:

250,000تومان