نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:باقر ساروخانی

ناشر:پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

افزودن به سبد خرید
روش تحقیق در علوم اجتماعی جلد اول (اصول و مبانی)
قیمت:

245,000تومان

نویسنده:محمد سلطانی فر

ناشر:سیمای شرق

افزودن به سبد خرید
دیپلماسی عمومی نوین و روابط عمومی الکترونیک
قیمت:

14,000تومان

نویسنده:جوئل شارون

ناشر:نشر نی

افزودن به سبد خرید
ده پرسش ازدیدگاه جامعه شناسی
قیمت:

68,000تومان

نویسنده:محمود روح الامینی

ناشر:نشر عطار

افزودن به سبد خرید
زمینه فرهنگ شناسی
قیمت:

80,000تومان

نویسنده:کریستسن استربرگ

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
روش های تحقیق کیفی در علوم اجتماعی
قیمت:

2,100تومان

نویسنده:کلامی یزدی

ناشر:آموزشگاه آرمان صدرا

افزودن به سبد خرید
مروری بر مبحث جمعیت و تنظیم خانواده کلامی یزدی و دهستانی
قیمت:

4,000تومان

نویسنده:علی اکبرنیک خلق

ناشر:چاپخش

افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی روستایی
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:سید محسن سعیدی مدنی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
درآمدی برمردم شناسی اعتقادات دینی
قیمت:

5,700تومان

نویسنده:نورمن کورتر

ناشر:نشر نی

افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر آمار در علوم اجتماعی
قیمت:

24,000تومان

نویسنده:فرامرز رفیع پور

ناشر:شرکت سهامی انتشار

افزودن به سبد خرید
آناتومی جامعه (مقدمه ای بر جامعه شناسی کاربردی)
قیمت:

600,000تومان

نویسنده:مهدی ایران نژاد پاریزی

ناشر:مدیران

افزودن به سبد خرید
روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ( مدیریت اقتصاد حسابداری علوم سیاسی روانشناسی جامعه شناسی علوم تربیتی)
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:ورنر سورین- جیمز تانکارد

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
نظریه های ارتباطات
قیمت:

26,000تومان

نویسنده:محمد رسول گلشن فومنی

ناشر:نشر دوران

افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی آموزش و پرورش
قیمت:

9,500تومان

نویسنده:هدایت الله ستوده

ناشر:آوای نور

افزودن به سبد خرید
آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات)
قیمت:

80,000تومان

نویسنده:مری دابلیو مافت - خوزه بی اشفورد

ناشر:آوای نور

افزودن به سبد خرید
اصول و مبانی مددکاری اجتماعی
قیمت:

135,000تومان

نویسنده:سید محمد دادگران

ناشر:مروارید

افزودن به سبد خرید
مبانی ارتباطات جمعی
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:امین معلوف

ناشر:نشر نی

افزودن به سبد خرید
هویت های مرگبار
قیمت:

98,000تومان

نویسنده:علی اکبر فرهنگی

ناشر:رسا

افزودن به سبد خرید
ارتباطات انسانی جلد اول مبانی
قیمت:

220,000تومان

نویسنده:مهدی ادیبی سده

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی
قیمت:

114,000تومان

نویسنده:محمود شارع پور

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1238جامعه شناسی  شهری
قیمت:

71,000تومان

نویسنده:محمد میرزایی

ناشر:دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
گفتاری در باب جمعیت شناسی کاربردی
قیمت:

21,000تومان

نویسنده:مهدی امانی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
مبانی جمعیت  شناسی 322
قیمت:

64,000تومان

نویسنده:لیوئیس کوزر

ناشر:علمی

افزودن به سبد خرید
زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی
قیمت:

550,000تومان

نویسنده:آرین قلی پور

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
546 جامعه شناسی سازمانها  رویکرد جامعه شناختی به سازمان و مدیریت
قیمت:

127,000تومان

نویسنده:ریمون کیوی - لوک وان کامپنهود

ناشر:توتیا

افزودن به سبد خرید
روش تحقیق در علوم اجتماعی
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:حسن سرایی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
روش های مقدماتی تحلیل جمعیت با تاکید بر باروری و مرگ و میر
قیمت:

72,000تومان

نویسنده:گی روشه

ناشر:نشر نی

افزودن به سبد خرید
تغییرات  اجتماعی
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:فرهاد مشفقی -اکبر افقری

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
8انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم اجتماعی 2مدیریت وعلوم اداری
قیمت:

5,700تومان

نویسنده:بروس کوئن

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
67 مبانی جامعه شناسی ( با تجدید نظر اساسی و اضافات )
قیمت:

183,000تومان

نویسنده:بروس کوئن

ناشر:توتیا

افزودن به سبد خرید
درآمدی به جامعه شناسی
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:مرتضی فرهادی

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
فرهنگ یاریگری در ایران ( درآمدی به مردم شناسی و جامعه شناسی تعاون ) جلد اول 1
قیمت:

11,500تومان

نویسنده:منوچهرمحسنی

ناشر:طهوری

افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی عمومی
قیمت:

135,000تومان

نویسنده:الوین تافلر

ناشر:نشر نو

افزودن به سبد خرید
شوک  آینده
قیمت:

190,000تومان

نویسنده:علی رضاقلی

ناشر:نشر نی

افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی نخبه کشی قائم مقام امیرکبیر مصدق
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:عزت اله سام آرام

ناشر:نشر علم

افزودن به سبد خرید
مددکاری اجتماعی ( کار با گروه )
قیمت:

22,000تومان

نویسنده:مهدی طالب

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
اصول و اندیشه های تعاونی
قیمت:

11,000تومان

نویسنده:آنتونی گیدنز

ناشر:نشر نی

افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی  (با تجدید نظر کامل و روز آمد شده)
قیمت:

500,000تومان

نویسنده:جورج ریترز

ناشر:علمی

افزودن به سبد خرید
نظریه ی جامعه شناسی در دوران معاصر
قیمت:

700,000تومان

نویسنده:باقر ساروخانی

ناشر:سروش

افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده
قیمت:

230,000تومان

نویسنده:محمود روح الامینی

ناشر:نشر عطار

افزودن به سبد خرید
گردشهرباچراغ (درمبانی انسان شناسی )
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:حسن دانایی فرد - یعقوب حسینی - روزبه شیخها

ناشر:صفار

افزودن به سبد خرید
روش شناسی کیو ( شالوده های نظری و چارچوب انجام پژوهش Qmethod )
قیمت:

7,000تومان

نویسنده:دکترسید محسن سعیدی مدنی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
نظریه های انسان شناسی
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:حسن نراقی

ناشر:اختران

افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی خودمانی (چرا درمانده ایم)
قیمت:

75,000تومان

نویسنده:علیرضا محسنی تبریزی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی بالینی مقدمه ای بر جامعه شناسی مداخله گر و درمان مدار جلد اول
قیمت:

30,000تومان

نویسنده:پاملا آبوت - کلر والاس

ناشر:نشر نی

افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی زنان
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:کلودریویر

ناشر:نشر نی

افزودن به سبد خرید
درآمدی بر انسان شناسی
قیمت:

80,000تومان

نویسنده:محمود شارع پور

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی آموزش وپرورش 841
قیمت:

104,000تومان

نویسنده:رحمت الله صدیق سروستانی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
آسیب شناسی اجتماعی 1113(جامعه شناسی انحرافات اجتماعی)
قیمت:

109,000تومان

نویسنده:تقی آزادارمکی

ناشر:نشر علم

افزودن به سبد خرید
تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام  از آغاز تا دوره معاصر
قیمت:

350,000تومان