نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:دکترمهدی شهیدی

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

افزودن به سبد خرید
اصول قراردادها و تعهدات   (حقوق مدنی جلد دوم)
قیمت:

200,000تومان

نویسنده:عبدالله شمس

ناشر:دراک

افزودن به سبد خرید
آیین دادرسی مدنی 1 (جلد نخست) (دوره ی بنیادین)
قیمت:

115,000تومان

نویسنده:عبدالله شمس

ناشر:دراک

افزودن به سبد خرید
آیین دادرسی مدنی 3 (جلد سوم) (دوره بنیادین)
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:عبدالله شمس

ناشر:دراک

افزودن به سبد خرید
آیین دادرسی مدنی 2 (جلد دوم) (دوره بنیادین)
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:شهید ثانی

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

افزودن به سبد خرید
ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه
قیمت:

250,000تومان

نویسنده:محمودسلجوقی

ناشر:نشر میزان

افزودن به سبد خرید
حقوق بین المللی خصوصی  (جلد اول)
قیمت:

18,000تومان

نویسنده:ناصرکاتوزیان

ناشر:نشر میزان

افزودن به سبد خرید
دوره مقدماتی حقوق مدنی  خانواده
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:تاج زمان دانش

ناشر:نشر میزان

افزودن به سبد خرید
دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی
قیمت:

13,000تومان

نویسنده:ناصر زنگباری

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
حقوق بانکی  جلد اول  با نگرشی به قوانین مدنی ، تجاری و کیفری مرتبط با امور بانکی
قیمت:

230,000تومان

نویسنده:دکتر ناصر کاتوزیان

ناشر:نشر میزان

افزودن به سبد خرید
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی
قیمت:

350,000تومان

نویسنده:میثم مختارزاده

ناشر:چتر دانش

افزودن به سبد خرید
قانون یارحقوق جزای عمومی
قیمت:

75,000تومان

نویسنده:ابراهیم فصیحی مقدم

ناشر:طرح نوین اندیشه

افزودن به سبد خرید
آسان خوان قانون آیین دادرسی مدنی
قیمت:

330,000تومان

نویسنده:مهدی احمدزاده

ناشر:طرح نوین اندیشه

افزودن به سبد خرید
آسان خوان قانون تجارت
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:سید علی اکبر تقویان

ناشر:کتاب آوا

افزودن به سبد خرید
قانون ثبت اسناد و املاک به زمان عامه
قیمت:

330,000تومان

نویسنده:عبدالفتاح سلطانی

ناشر:روزنه

افزودن به سبد خرید
حقوق به زبان ساده 1 حقوق متهم
قیمت:

45,500تومان

نویسنده:سید جلال الدین مدنی

ناشر:پایدار

افزودن به سبد خرید
کلیات حقوق اساسی
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:ابوالفضل رنجبری-علی بادامچی

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

افزودن به سبد خرید
حقوق مالی و مالیه عمومی
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:محمدعلی عبادی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

افزودن به سبد خرید
حقوق تجارت
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:سیدمحمدهاشمی

ناشر:نشر میزان

افزودن به سبد خرید
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 2 (جلد دوم: حاکمیت و نهادهای سیاسی)
قیمت:

170,000تومان

نویسنده:محمد آشوری

ناشر:مرکز نشر جهش

افزودن به سبد خرید
جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین
قیمت:

155,000تومان

نویسنده:جهانگیر منصور

ناشر:نشر دوران

افزودن به سبد خرید
قوانین ومقررات مربوط به اجرای احکام   مدنی - جزایی - اسناد - اعسار
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:محمد جعفر جعفری لنگرودی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

افزودن به سبد خرید
ترمینولوژی حقوق
قیمت:

480,000تومان

نویسنده:محمدرضاضیایی بیگدلی

ناشر:کتابخانه گنج دانش

افزودن به سبد خرید
حقوق بین الملل عمومی
قیمت:

250,000تومان

نویسنده:محمود رمضانی

ناشر:بهنامی

افزودن به سبد خرید
ترجمه تحت اللفظی وروان LAW TEXTS کارشناسی ارشد
قیمت:

180,000تومان

نویسنده:منوچهر طباطبایی موتمنی

ناشر:نشر میزان

افزودن به سبد خرید
حقوق اساسی  ( حقوق اساسی 3 پیام نور )
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:محمودسلجوقی

ناشر:نشر میزان

افزودن به سبد خرید
حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم2) (تعارض قوانین)(تعارض صلاحیت ها)
قیمت:

170,000تومان

نویسنده:جعفر اخترنیا

ناشر:کتاب آوا

افزودن به سبد خرید
عالی نگارش حقوقی و کیفری (کاربردی)
قیمت:

600,000تومان

نویسنده:محدثه محدثی کیلوایی

ناشر:موسسه کمک آزمون

افزودن به سبد خرید
قانون دست نویس شورای حل اختلاف94
قیمت:

6,000تومان

نویسنده:مسعود طارم سری

ناشر:شرکت چاپ ونشر بازرگانی

افزودن به سبد خرید
حقوق بازرگانی بین المللی
قیمت:

106,000تومان

نویسنده:منصور اباذری فومشی

ناشر:خط سوم

افزودن به سبد خرید
تنظیم و نگارش انواع قرارداد
قیمت:

275,000تومان

نویسنده:محدثه محدثی کیلوایی

ناشر:موسسه کمک آزمون

افزودن به سبد خرید
مجموعه قوانین دست نویس قانون دست نویس نحوه اجرای محکومیت های مالی
قیمت:

14,000تومان

نویسنده:پژوهشگاه قوه قضائیه

ناشر:قوه قضائیه

افزودن به سبد خرید
گفتارهایی در دیوان عدالت اداری (مجموعه گزارش های پژوهشی و نشست های علمی) (سال های 1398-1396)
قیمت:

146,000تومان

نویسنده:مجید نجار زاده هنجنی

ناشر:دوراندیشان

افزودن به سبد خرید
کمک حافظه حقوق اداری
قیمت:

66,000تومان

نویسنده:دکترجوادصدر

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
حقوق دیپلماتیک وکنسولی   تهران
قیمت:

22,000تومان

نویسنده:محمدامین پوراسد

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
بدعت مسئولیت حمایت دربحران سوریه ازمنظرحقوق بین الملل
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:دکترمصطفی السان

ناشر:دوراندیشان

افزودن به سبد خرید
کاملترین مجموعه پرسش های چهار گزینه ای آیین دادرسی مدنی روز آمد تا وکالت 1400
قیمت:

520,000تومان

نویسنده:ماتیو ویلیامز

ناشر:نشر میزان

افزودن به سبد خرید
بزهکاری مجازی بزه انحراف ومقررات گذاری بر خط
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:رئوف سیاری

ناشر:موسسه کمک آزمون

افزودن به سبد خرید
مجموعه قوانین دست نویس امورحسبی
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:محمود رمضانی

ناشر:چتر دانش

افزودن به سبد خرید
ترجمه تحت اللفظی و روان متون حقوقی (2) بخش جزایی A LEVEL AND ASLEVEL LAW
قیمت:

75,000تومان

نویسنده:رضا بولاغی - حبیب الله جمادی

ناشر:چتر دانش

افزودن به سبد خرید
قانون آیین دادرسی کیفری نموداری
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:قاسم شعبانی

ناشر:اطلاعات

افزودن به سبد خرید
حقوق  اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی
قیمت:

160,000تومان

نویسنده:دکتر علی عباس حیاتی

ناشر:نشر میزان

افزودن به سبد خرید
آیین دادرسی مدنی 2
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:سید محمد رسول باختر

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
محشای قانون حمایت خانواده
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:محمد رضا فولادی

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
شرح وراهنمای تنظیم اجاره نامه املاک مسکونی
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:محمد رضا فولادی

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
شرح وراهنمای تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت
قیمت:

75,000تومان

نویسنده:محمد رضا فولادی

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
شرح و راهنمای تنظیم مبایعه نامه (الفبای خرید و فروش) املاک و مستغلات
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:پروین معصومیان

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
حقوق دریایی تطبیقی
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:سید مهدی موسوی

ناشر:نشر میزان

افزودن به سبد خرید
ساده ساز متون حقوقی
قیمت:

180,000تومان