نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:ربیعا اسکینی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
202 حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ( تجارت 4 پیام نور )
قیمت:

98,000تومان

نویسنده:ربیعا اسکینی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
386حقوق تجارت (کلیات معاملات تجاری تجاروسازماندهی فعالیت تجاری) ( تجارت 1 پیام نور )
قیمت:

80,000تومان

نویسنده:عبدالحسین شیروی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
521متون حقوقی (1)حقوق قراردادهاlegal texts contract a textbook for law students
قیمت:

88,000تومان

نویسنده:عبدالحسین شیروی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
536متون حقوقی (2) حقوق جزا
قیمت:

55,000تومان

نویسنده:عزت الله عراقی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
حقوق کار(1) (جلد اول)642
قیمت:

122,000تومان

نویسنده:ایرج بابائی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
759حقوق بیمه
قیمت:

99,000تومان

نویسنده:محمد وارسته باز قلعه

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

افزودن به سبد خرید
مجموعه سوالات حقوق اداری
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:مجتبی جرعه نوش

ناشر:دادآفرین

افزودن به سبد خرید
مبانی حقوق مدنی اموال و مالکیت (مدنی2) به انضمام نمودارهای تفهیمی وسوالات برگزیده آزمون های حقوقی
قیمت:

160,000تومان

نویسنده:اسماعیل ساولانی

ناشر:دادآفرین

افزودن به سبد خرید
قانون آیین دادرسی کیفری
قیمت:

170,000تومان

نویسنده:حسین صفایی - مرتضی قاسم زاده

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
188حقوق مدنی اشخاص و محجورین ( مدنی 1 پیام نور )
قیمت:

131,000تومان

نویسنده:موسسه مشاهیرمهردادآفرین

ناشر:دادآفرین

افزودن به سبد خرید
سنجش برتر2حقوق جزای عمومی واختصاصی شامل360پرسش وپاسخ دردرس
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:جعفر اخترنیا

ناشر:کتاب آوا

افزودن به سبد خرید
راهنمای آیین نگارش حقوقی (شراکت مدنی-اسناد تجاری) «چک، سفته و...»
قیمت:

370,000تومان

نویسنده:دکتر محمد آشوری

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
آیین دادرسی کیفری جلد 2 دوم 473 ( تحقیقات مقدماتی کلیات ادله اثبات کیفری )
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:بناب

ناشر:فردوسی

افزودن به سبد خرید
اصول حاکم بر معاملات املاک و اراضی کاربردی
قیمت:

230,000تومان

نویسنده:جهانگیر منصور

ناشر:نشر دیدار

افزودن به سبد خرید
قوانین چک سفته برات قانون جدید صدور چک
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:منصور قرائی

ناشر:کتاب آوا

افزودن به سبد خرید
قانون آیین دادرسی کیفری ویرایش 1401
قیمت:

160,000تومان

نویسنده:دکتر ابوالحسن محمدی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
مبانی استنباط حقوق اسلامی(اصول فقه)
قیمت:

160,000تومان

نویسنده:دکتر علی طالع زاری

ناشر:کتاب آوا

افزودن به سبد خرید
خیانت در امانت در نظم حقوقی کنونی
قیمت:

200,000تومان

نویسنده:دکتر عبدالله خدابخشی

ناشر:شرکت سهامی انتشار

افزودن به سبد خرید
حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی
قیمت:

450,000تومان

نویسنده:جهانگیر منصور

ناشر:نشر دوران

افزودن به سبد خرید
قانون روابط موجر و مستاجر قانون تملک آپارتمان ها
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:جعفر اخترنیا

ناشر:کتاب آوا

افزودن به سبد خرید
راهنمای نگارش حقوقی (روابط موجر ومستاجر)
قیمت:

540,000تومان

نویسنده:جهانگیر منصور

ناشر:نشر دیدار

افزودن به سبد خرید
قانون تجارت
قیمت:

80,000تومان

نویسنده:جهانگیر منصور

ناشر:نشر دیدار

افزودن به سبد خرید
قانون اساسی
قیمت:

30,000تومان

نویسنده:امیرحسین قربانی

ناشر:کتاب آوا

افزودن به سبد خرید
کلاهبرداری از دیدگاه حقوق ایران
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:ابوالفضل باقری راد

ناشر:آریاداد

افزودن به سبد خرید
مجموعه سوالات طبقه بندی شده اصول فقه باپاسخ تشریحی آزمون های کانون وکلا و کارشناسی ارشد تاکنون
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:محمدمجتبی رودیجانی

ناشر:کتاب آوا

افزودن به سبد خرید
دعاوی تصرف در حقوق ایران تصرف عدوانی ممانعت ازحق ومزاحمت
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:اسماعیل ساولانی

ناشر:دادآفرین

افزودن به سبد خرید
مجموعه سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی کیفری جلداول
قیمت:

225,000تومان

نویسنده:جهانگیر منصور

ناشر:نشر دیدار

افزودن به سبد خرید
قانون مدنی همراه با قانون مسولیت مدنی(جلداول1-جلددوم2-جلدسوم3-با توضیحات و معانی لغات و اصطلاحات)
قیمت:

80,000تومان

نویسنده:محمود رمضانی

ناشر:حقوق یار

افزودن به سبد خرید
حقوق قراردادها در انگلستان
قیمت:

30,000تومان

نویسنده:غلامحسین دوانی

ناشر:کیومرث

افزودن به سبد خرید
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم 1401
قیمت:

160,000تومان

نویسنده:اعظم مهدوی پور

ناشر:نشر میزان

افزودن به سبد خرید
سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصادی
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:احمد علی هاشمی ابراهیم تقی زاده

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

افزودن به سبد خرید
حقوق اموال و مالکیت (حقوق مدنی 2 پیام نور )
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:عباس بشیری-جلال میرکاظمی-میثم یوسفی-علی یوسفی-سعیدخمسه-بهنام زمانی کیا-قاسم بشیری

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
راهنمای مراجعین به دیوان عدالت اداری ( شهرداری - تامین اجتماعی - مالیات - عوارض - کار و کارگری - تعزیرات - اعتراض ... )
قیمت:

600,000تومان

نویسنده:علیرضا راشدی اشرفی

ناشر:چاپ ونشر بازرگانی

افزودن به سبد خرید
حقوق تجارت کاربردی
قیمت:

160,000تومان

نویسنده:جواد ارتیشدار

ناشر:ارشد

افزودن به سبد خرید
تمرکز طراح حقوق تجارت
قیمت:

75,000تومان

نویسنده:آزیتا قربانی رحیم

ناشر:ارشد

افزودن به سبد خرید
تمرکز طراح اصول فقه
قیمت:

39,000تومان

نویسنده:جهانگیر منصور

ناشر:نشر دوران

افزودن به سبد خرید
قوانین ومقررات مربوطه به رفاه و تامین اجتماعی 1400
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:محمد رضا پاسبان

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1065حقوق شرکتهای تجاری
قیمت:

236,000تومان

نویسنده:جعفر اخترنیا

ناشر:کتاب آوا

افزودن به سبد خرید
راهنمای نگارش جزایی (دعاوی ویژه کلاه برداری )
قیمت:

350,000تومان

نویسنده:جهانگیر منصور

ناشر:نشر دیدار

افزودن به سبد خرید
قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری
قیمت:

220,000تومان

نویسنده:جهانگیر منصور

ناشر:نشر دیدار

افزودن به سبد خرید
قوانین و مقررات مربوط به وصیت و وارث
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:جهانگیر منصور

ناشر:نشر دیدار

افزودن به سبد خرید
قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق
قیمت:

75,000تومان

نویسنده:جهانگیر منصور

ناشر:نشر دیدار

افزودن به سبد خرید
قوانین و مقررات ثبتی 1403
قیمت:

190,000تومان

نویسنده:جهانگیر منصور

ناشر:نشر دیدار

افزودن به سبد خرید
قوانین خدمت وظیفه عمومی نظام وظیفه - معافیت ها
قیمت:

4,800تومان

نویسنده:جهانگیر منصور

ناشر:نشر دیدار

افزودن به سبد خرید
قانون اساسی - قانون مدنی همراه با قانون مسولیت مدنی
قیمت:

125,000تومان

نویسنده:غلامرضا شهری

ناشر:علامه جهاددانشگاهی

افزودن به سبد خرید
حقوق ثبت اسناد و املاک
قیمت:

251,000تومان

نویسنده:سیدرضاموسوی

ناشر:هزاررنگ

افزودن به سبد خرید
قانون مدیریت خدمات کشوری به همراه آیین نامه های اجرایی
قیمت:

129,000تومان

نویسنده:ابوالفضل قاضی (شریعت پناهی )

ناشر:نشر میزان

افزودن به سبد خرید
بایسته های حقوق اساسی
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:دکتر رضا موسی زاده

ناشر:نشر میزان

افزودن به سبد خرید
بایسته های حقوق بین الملل عمومی
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:دکتر محمد آشوری

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
آیین دادرسی کیفری 175آشوری (1)کلیات دعوای عمومی خصوصی
قیمت:

105,000تومان