نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:منصور اباذری فومشی

ناشر:خط سوم

افزودن به سبد خرید
مجموعه کامل بخشنامه های ثبتی
قیمت:

665,000تومان

نویسنده:علی خالقی

ناشر:شهر دانش

افزودن به سبد خرید
آیین دادرسی کیفری (جلد اول) 1
قیمت:

160,000تومان

نویسنده:ربیعا اسکینی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
191حقوق تجارت شرکتهای تجاری (جلد اول1) ( تجارت 2 پیام نور ) ویراست 3
قیمت:

115,000تومان

نویسنده:سیدحسین صفایی-اسدالله امامی

ناشر:نشر میزان

افزودن به سبد خرید
مختصر حقوق خانواده ( مدنی 5 پیام نور )
قیمت:

250,000تومان

نویسنده:محمد نصیری

ناشر:آگه

افزودن به سبد خرید
حقوق بین الملل خصوصی (کلیات-تابعیت-اقامتگاه)
قیمت:

170,000تومان

نویسنده:دکترمهدی شهیدی

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

افزودن به سبد خرید
حقوق مدنی 6  عقود معین 1 ( مدنی 6 پیام نور )
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:فرامرزگودرزی -مهرزادکیانی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
996پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق
قیمت:

106,000تومان

نویسنده:حسن ستوده تهرانی

ناشر:دادگستر

افزودن به سبد خرید
حقوق تجارت جلد دوم 2
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:استنلی کوهن

ناشر:نشر میزان

افزودن به سبد خرید
اهریمن های مردمی و هراس های اخلاقی
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:دکتر محمدعلی اردبیلی

ناشر:نشر میزان

افزودن به سبد خرید
حقوق جزای عمومی جلد 2 دوم ویراست ششم
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:دکتر سید حسین صفایی

ناشر:نشر میزان

افزودن به سبد خرید
اشخاص و اموال (دوره مقدماتی حقوق مدنی) (جلد اول)
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:حسن ستوده تهرانی

ناشر:دادگستر

افزودن به سبد خرید
حقوق تجارت جلد اول 1
قیمت:

180,000تومان

نویسنده:ابراهیم اسماعیلی هریسی

ناشر:دادگستر

افزودن به سبد خرید
وکلای جوان بدانند1 (پیشه وکالت)
قیمت:

300,000تومان

نویسنده:ابراهیم اسماعیلی هریسی

ناشر:دادگستر

افزودن به سبد خرید
وکلای جوان بدانند 2 (حقوق مدنی)
قیمت:

430,000تومان

نویسنده:الهام یوسفیان-امیرامانی

ناشر:نشر میزان

افزودن به سبد خرید
درسنامه حقوق بین المللی عمومی
قیمت:

16,000تومان

نویسنده:سید محمد کیان

ناشر:توازن

افزودن به سبد خرید
قانون محاسبات عمومی
قیمت:

49,000تومان

نویسنده:بهمن کشاورز

ناشر:نشرکشاورز

افزودن به سبد خرید
آیین نگارش حقوقی و کلیات عملی علم حقوق
قیمت:

220,000تومان

نویسنده:منصور قرائی

ناشر:کتاب آوا

افزودن به سبد خرید
مجموعه آزمون های حقوق خصوصی (دانشگاه سراسری) (با پاسخ تشریحی)
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:ربیعا اسکینی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
261 حقوق تجارت شرکتهای تجاری (جلد دوم) 2 ( تجارت 2 پیام نور ) ویراست 3
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:حسین ساعتچی یزدی

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

افزودن به سبد خرید
قانون صدور چک
قیمت:

11,000تومان

نویسنده:دکترمهدی شهیدی

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

افزودن به سبد خرید
ارث
قیمت:

145,000تومان

نویسنده:مسعودرحمانیان

ناشر:کتاب آوا

افزودن به سبد خرید
آثار حقوقی قراردادهای پیمانکاری دولتی (آثار عام و خاص)
قیمت:

450,000تومان

نویسنده:هوشنگ شامبیاتی

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

افزودن به سبد خرید
بزهکاری اطفال و نوجوانان
قیمت:

80,000تومان

نویسنده:عبدالحسین شیروی

ناشر:نشر میزان

افزودن به سبد خرید
مقدمه علم حقوق
قیمت:

36,000تومان

نویسنده:احمدتوکلی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
مالیه عمومی برای دانشجویان علوم انسانی
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:مجتبی جعفری

ناشر:نشر میزان

افزودن به سبد خرید
مقدمه علم حقوق کیفری
قیمت:

33,000تومان

نویسنده:حمید رضا زارعی

ناشر:کتاب آوا

افزودن به سبد خرید
مختصر و نافع حقوق جزای اختصاصی
قیمت:

48,000تومان

نویسنده:سیدمحمدهاشمی

ناشر:نشر میزان

افزودن به سبد خرید
حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی
قیمت:

155,000تومان

نویسنده:جواد حبیبی تبار

ناشر:نشر میزان

افزودن به سبد خرید
گام به گام با حقوق خانواده
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:دکتر ناصر کاتوزیان

ناشر:کتابخانه گنج دانش

افزودن به سبد خرید
دوره حقوق مدنی عقود معین جلد دوم 2 (مشارکتها ، صلح)
قیمت:

220,000تومان

نویسنده:ناصرکاتوزیان

ناشر:شرکت سهامی انتشار

افزودن به سبد خرید
فلسفه حقوق جلد 3 سوم منطق حقوق
قیمت:

220,000تومان

نویسنده:دکتر ناصر کاتوزیان

ناشر:شرکت سهامی انتشار

افزودن به سبد خرید
فلسفه حقوق جلد اول (تعریف و ماهیت حقوق)
قیمت:

250,000تومان

نویسنده:دکتر ناصر کاتوزیان

ناشر:شرکت سهامی انتشار

افزودن به سبد خرید
فلسفه حقوق جلد دوم (منابع حقوق)
قیمت:

240,000تومان

نویسنده:حسن ستوده تهرانی

ناشر:دادگستر

افزودن به سبد خرید
حقوق تجارت جلد چهارم 4
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:مهدی شهیدی

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

افزودن به سبد خرید
حقوق مدنی جلد اول تشکیل قراردادها و تعهدات
قیمت:

315,000تومان

نویسنده:دکتر ناصر کاتوزیان

ناشر:کتابخانه گنج دانش

افزودن به سبد خرید
دوره مقدماتی حقوق مدنی (درسهایی از عقود معین) (1) حقوق مدنی 6
قیمت:

240,000تومان

نویسنده:مهدی شهیدی

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

افزودن به سبد خرید
حقوق مدنی جلد 5  سقوط تعهدات
قیمت:

200,000تومان

نویسنده:دکتر ناصر کاتوزیان

ناشر:کتابخانه گنج دانش

افزودن به سبد خرید
قواعد عمومی قراردادها (جلد اول) 1 (مفهوم، انعقاد و اعتبار قرارداد)
قیمت:

550,000تومان

نویسنده:دکتر ناصر کاتوزیان

ناشر:نشر میزان

افزودن به سبد خرید
اثبات و دلیل اثبات جلد دوم 2 (شهادت، اماره، سوگند و اصول عملی)
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:سید جلال الدین مدنی

ناشر:پایدار

افزودن به سبد خرید
رویه قضایی
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:دکتر علی عباس حیاتی

ناشر:نشر میزان

افزودن به سبد خرید
مقدمه علم حقوق
قیمت:

35,000تومان

نویسنده:پژوهشگاه قوه قضائیه

ناشر:قوه قضائیه

افزودن به سبد خرید
پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران ( ضرورت و کارکردها )
قیمت:

6,000تومان

نویسنده:علیرضا باریکلو

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

افزودن به سبد خرید
اشخاص وحمایت های حقوقی آنان باریکلو مجد
قیمت:

34,000تومان

نویسنده:آیت الله عباسعلی عمیدزنجانی

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

افزودن به سبد خرید
کلیات حقوق اساسی ایران
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:علی صفاری

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
کیفر شناسی تحولات مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی
قیمت:

200,000تومان

نویسنده:دکترایرج گلدوزیان

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

افزودن به سبد خرید
محشای قانون مجازات اسلامی
قیمت:

380,000تومان

نویسنده:دکترمهدی شهیدی

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

افزودن به سبد خرید
حقوق مدنی 3تعهدات
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:دکترمیرسیدحسن امامی

ناشر:اسلامیه

افزودن به سبد خرید
حقوق مدنی (جلد سوم) 3مدنی 8
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:محمودسلجوقی

ناشر:نشر میزان

افزودن به سبد خرید
بایسته های حقوق بین الملل خصوصی
قیمت:

165,000تومان

نویسنده:عبدالله شمس

ناشر:دراک

افزودن به سبد خرید
آیین دادرسی مدنی 1 پیشرفته (جلد اول)
قیمت:

315,000تومان