نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:محمد علی همایون کاتوزیان .

ناشر:نشرمرکز

افزودن به سبد خرید
اقتصادسیاسی ایران  از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی
قیمت:

245,000تومان

نویسنده:کمال پولادی

ناشر:بیمه مرکزی ایران

افزودن به سبد خرید
تاریخ اندیشه سیاسی درغرب از سقراط تاماکیاولی
قیمت:

89,100تومان

نویسنده:کمال پولادی

ناشر:مرکز

افزودن به سبد خرید
تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسلام
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:جیمز بیوکنن گوردن تالوک

ناشر:نشر نی

افزودن به سبد خرید
محاسبه رضایت(مبانی منطقی دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی)
قیمت:

24,000تومان

نویسنده:حسین سلیمی

ناشر:گام نو

افزودن به سبد خرید
کالبدشکافی ذهنیت اصلاح گرایان2
قیمت:

14,500تومان

نویسنده:عباسعلی عمید زنجانی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
فقه سیاسی حقوق معاهدات بین المللی در اسلام
قیمت:

43,000تومان

نویسنده:حسنعلی مهران

ناشر:نشر نی

افزودن به سبد خرید
هدف ها و سیاست های بانک مرکزی ایران
قیمت:

18,000تومان

نویسنده:محمود سریع القلم

ناشر:فرزان روز

افزودن به سبد خرید
عقلانیت و توسعه یافتگی ایران
قیمت:

180,000تومان

نویسنده:عبد الرحمن عالم

ناشر:نشر نی

افزودن به سبد خرید
بنیادهای  علم  سیاست
قیمت:

86,000تومان

نویسنده:آلوین استانفورد کوهن

ناشر:قومس

افزودن به سبد خرید
تئوری های انقلاب
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:هرمز داورپناه

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
218 انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم سیاسی 1
قیمت:

152,000تومان

نویسنده:الهه کولایی-محمدحسین حافظیان

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
نقش زنان در توسعه کشورهای اسلامی
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:مختارمظفرپور

ناشر:انتشارات اندیشه ارشد

افزودن به سبد خرید
مجموعه آزمون های 10 سال کنکور ارشد جهان سوم و مسائل آن (سراسری وازاد)
قیمت:

15,500تومان

نویسنده:اسعدخضرزاده

ناشر:انتشارات اندیشه ارشد

افزودن به سبد خرید
مجموعه آزمون های 10 سال کنکور ارشد مبانی علم سیاست(سراسری وازاد)
قیمت:

13,000تومان

نویسنده:مسعود مطلبی

ناشر:پردازش

افزودن به سبد خرید
سوالات ارشد علوم سیاسی روابط بین الملل مطالعات منطقه ای ج8
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:نسرین مصفا

ناشر:نشر میزان

افزودن به سبد خرید
سازمان ملل متحد و حصول همکاری های اجتماعی فرهنگی بین المللی
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:بابک گردسرای افشاری

ناشر:انتشارات اندیشه ارشد

افزودن به سبد خرید
درسنامه جامع همراه با سوالات طبقه بندی شده موضوعی جهان سوم ومسائل آن
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:کبری میر عظیمی

ناشر:انتشارات اندیشه ارشد

افزودن به سبد خرید
مجموعه آزمون های 10 سال کنکور ارشد جامعه شناسی سیاسی (سراسری وازاد)
قیمت:

11,000تومان

نویسنده:حسین بشیریه

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
انقلاب و بسیج سیاسی
قیمت:

43,000تومان

نویسنده:کبری میر عظیمی

ناشر:انتشارات اندیشه ارشد

افزودن به سبد خرید
درسنامه جامع همراه با سوالات طبقه بندی شده موضوعی نظام های سیاسی تطبیقی
قیمت:

13,000تومان

نویسنده:کبری میر عظیمی

ناشر:انتشارات اندیشه ارشد

افزودن به سبد خرید
مجموعه آزمون های 10 سال کنکور ارشد نظام های سیاسی تطبیقی (سراسری وازاد)
قیمت:

12,500تومان

نویسنده:محمدعلی همایونکاتوزیان

ناشر:نشر نی

افزودن به سبد خرید
ایران جامعه کوتاه مدت و 3مقاله دیگر
قیمت:

48,000تومان

نویسنده:ادوارد ت.هال

ناشر:دانشگاه شهید بهشتی

افزودن به سبد خرید
زبان خاموش
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:حسن قاضی مرادی

ناشر:اختران

افزودن به سبد خرید
استبداد در ایران
قیمت:

220,000تومان

نویسنده:داریوش آشوری

ناشر:مروارید

افزودن به سبد خرید
دانشنامه سیاسی (فرهنگ اصطلاحات و مکتبهای سیاسی )
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:مسعود مطلبی

ناشر:پردازش

افزودن به سبد خرید
علوم سیاسی روابط بین الملل مطالعات منطقه ای (مجموعه سوال های کارشناسی ارشد) (جلد هفتم)
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:کمال پولادی

ناشر:مرکز

افزودن به سبد خرید
تاریخ اندیشه سیاسی در غرب  از ماکیاولی تا مارکس
قیمت:

94,300تومان

نویسنده:حاتم قادری

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران 339
قیمت:

93,000تومان

نویسنده:حسین توفیقی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
آشنایی با ادیان بزرگ 401
قیمت:

30,000تومان

نویسنده:ابوالقاسم طاهری

ناشر:قومس

افزودن به سبد خرید
روش تحقیق در علوم سیاسی
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:همایون الهی

ناشر:قومس

افزودن به سبد خرید
خلیج فارس و مسائل آن
قیمت:

75,000تومان

نویسنده:علیرضا ازغندی

ناشر:قومس

افزودن به سبد خرید
روابط خارجی ایران 1357-1320
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:همایون الهی

ناشر:قومس

افزودن به سبد خرید
شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:آیت الله سیدمحمدموسوی بجنوردی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام
قیمت:

1,800تومان

نویسنده:داودفیرحی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
نظام سیاسی و دولت در اسلام664
قیمت:

166,000تومان

نویسنده:سعید صادقی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
تئوری های انقلاب
قیمت:

22,000تومان

نویسنده:علیرضا ازغندی - جلیل روشندل

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
مسائل نظامی و استراتژیک معاصر 155
قیمت:

6,500تومان

نویسنده:داگلاس سی نورث-جان جوزف والیس-استیون بی وب-باری وینگاست

ناشر:روزنه

افزودن به سبد خرید
سیاست اقتصادومسائل توسعه درسایه خشونت
قیمت:

185,000تومان

نویسنده:سید عبدالعلی قوام

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
سیاست های مقایسه ای 119سمت
قیمت:

79,000تومان

نویسنده:احمد ساعی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
291مسائل سیاسی - اقتصادی جهان  سوم
قیمت:

105,000تومان

نویسنده:موریس دوورژه

ناشر:نشر میزان

افزودن به سبد خرید
اصول علم سیاست دو و رژه    میزان
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:صادق زیبا کلام

ناشر:روزنه

افزودن به سبد خرید
ما چگونه ما شدیم (ریشه یابی علل عقب ماندگی در ایران)
قیمت:

195,000تومان

نویسنده:حاتم قادری

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
اندیشه های سیاسی در قرن  بیستم 423
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:اندروهیوود

ناشر:قومس

افزودن به سبد خرید
مقدمه نظریه سیاسی
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:محمد امیر شیخ نوری

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مسائل اقتصادی و سیاسی نفت در ایران
قیمت:

2,800تومان

نویسنده:دکتر فرهاد قاسمی

ناشر:نشر میزان

افزودن به سبد خرید
اصول روابط بین الملل
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:استیفن آمبروز

ناشر:چاپخش

افزودن به سبد خرید
روند سلطه گری
قیمت:

21,000تومان

نویسنده:احمدنقیب زاده

ناشر:قومس

افزودن به سبد خرید
تاریخ دیپلماسی وروابط بین الملل( از پیمان وسقانی تا به امروز)
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:علیرضا ازغندی

ناشر:قومس

افزودن به سبد خرید
ارتش و سیاست
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:عبد العلی قوام

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
روابط بین الملل نظریه هاورویکردها 984
قیمت:

61,000تومان