نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:حسین نامی

ناشر:مدرسان

افزودن به سبد خرید
دکتری مجموعه سوالات مجموعه علوم سیاسی مدرسان کد2117
قیمت:

30,000تومان

نویسنده:احمدنقیب زاده

ناشر:قومس

افزودن به سبد خرید
تاریخ دیپلماسی وروابط بین الملل( از پیمان وسقانی تا به امروز)
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:حسین بشیریه

ناشر:نگاه معاصر

افزودن به سبد خرید
آموزش دانش سیاسی مبانی علم سیاست نظری وتاسیسی حسین بشیریه مجموعه دانش سیاسی1و2
قیمت:

210,000تومان

نویسنده:حسین بشیریه

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
انقلاب و بسیج سیاسی
قیمت:

43,000تومان

نویسنده:حسین بشیریه

ناشر:نگاه معاصر

افزودن به سبد خرید
گذار به دموکراسی ( دفتر نخست مباحث نظری مجموعه دانش سیاسی )
قیمت:

270,000تومان

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:اندیشه ارشد

افزودن به سبد خرید
آزمون یار روابط بین الملل
قیمت:

230,000تومان

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
دکتری دولتی مجموعه علوم سیاسی
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:حاتم قادری

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران 339
قیمت:

93,000تومان

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:اندیشه ارشد

افزودن به سبد خرید
ارشد مجموعه نکته و تست روابط بین الملل ( 4000 نکته طلایی + 1000 تست مهم )
قیمت:

155,000تومان

نویسنده:ابوالقاسم طاهری

ناشر:قومس

افزودن به سبد خرید
روش تحقیق در علوم سیاسی
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:علیرضاشیرزادی

ناشر:آگه

افزودن به سبد خرید
نوسازی ، توسعه ، جهانی شدن ( مفاهیم مکاتب نظریه ها )
قیمت:

55,000تومان

نویسنده:سید محمد موسوی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مبانی اندیشه سیاسی دراسلام
قیمت:

22,000تومان

نویسنده:عبد العلی قوام

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
روابط بین الملل نظریه هاورویکردها 984
قیمت:

61,000تومان

نویسنده:عبد الرحمن عالم

ناشر:نشر نی

افزودن به سبد خرید
بنیادهای  علم  سیاست
قیمت:

220,000تومان

نویسنده:سید داود آقایی

ناشر:سرای عدالت

افزودن به سبد خرید
هزار نکته ، هزار سوال سیاست و حکومت در منطقه ( آسیای مرکزی و قفقاز ، خاورمیانه ، اروپا و آمریکا )
قیمت:

80,000تومان

نویسنده:محمد امیر شیخ نوری

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
مسائل اقتصادی و سیاسی نفت در ایران
قیمت:

2,800تومان

نویسنده:سعید صادقی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
تئوری های انقلاب
قیمت:

22,000تومان

نویسنده:عمیدزنجانی

ناشر:پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

افزودن به سبد خرید
مبانی اندیشه سیاسی اسلام
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:احمد ساعی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
291مسائل سیاسی - اقتصادی جهان  سوم
قیمت:

105,000تومان

نویسنده:همایون الهی

ناشر:قومس

افزودن به سبد خرید
شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:مسعود مطلبی

ناشر:پردازش

افزودن به سبد خرید
مجموعه سوال های ارشدعلوم سیاسی ج6روابط بین الملل مطالعات منطقه ای
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:مسعود مطلبی

ناشر:پردازش

افزودن به سبد خرید
علوم سیاسی روابط بین الملل مطالعات منطقه ای (مجموعه سوال های کارشناسی ارشد) (جلد هفتم)
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:دکتر فرهاد قاسمی

ناشر:نشر میزان

افزودن به سبد خرید
اصول روابط بین الملل
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:کبری میر عظیمی

ناشر:انتشارات اندیشه ارشد

افزودن به سبد خرید
درسنامه جامع همراه با سوالات طبقه بندی شده موضوعی نظام های سیاسی تطبیقی
قیمت:

13,000تومان

نویسنده:کبری میر عظیمی

ناشر:انتشارات اندیشه ارشد

افزودن به سبد خرید
مجموعه آزمون های 10 سال کنکور ارشد نظام های سیاسی تطبیقی (سراسری وازاد)
قیمت:

12,500تومان

نویسنده:صادق زیبا کلام

ناشر:روزنه

افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر انقلاب اسلامی
قیمت:

160,000تومان

نویسنده:صادق زیبا کلام

ناشر:روزنه

افزودن به سبد خرید
سنت و مدرنیته ( ریشه یابی علل ناکامی اصلاحات و نوسازی سیاسی در ایران عصر قاجار )
قیمت:

195,000تومان

نویسنده:صادق زیبا کلام

ناشر:روزنه

افزودن به سبد خرید
ما چگونه ما شدیم (ریشه یابی علل عقب ماندگی در ایران)
قیمت:

360,000تومان

نویسنده:نسرین مصفا

ناشر:نشر میزان

افزودن به سبد خرید
سازمان ملل متحد و حصول همکاری های اجتماعی فرهنگی بین المللی
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:سجاد جمشیدی-مهدی صفر پور

ناشر:پردازش

افزودن به سبد خرید
مجموعه سوال های آزمون ورودی دکترای تخصصی علوم سیاسی پردازش
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:محمود سریع القلم

ناشر:فرزان روز

افزودن به سبد خرید
عقلانیت و توسعه یافتگی ایران
قیمت:

550,000تومان

نویسنده:دکتر سعید عبدالملکی

ناشر:وانیا

افزودن به سبد خرید
مبانی روان شناختی سیاست
قیمت:

170,000تومان

نویسنده:منصور طرفداری

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
درآمدی بر ساخت قدرت و حکومت در ایران از آغاز تا انقلاب مشروطیت
قیمت:

14,000تومان

نویسنده:الهام رسولی ثانی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
درآمدی برمهم ترین مسائل و مفاهیم نظامی استراتژیک معاصر
قیمت:

11,500تومان

نویسنده:بهنام خسروی-نرگس رمضانی

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
دکتری دانشگاه آزادعلوم سیاسی
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:آیت الله سیدمحمدموسوی بجنوردی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام
قیمت:

1,800تومان

نویسنده:محمدعلی تقوی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
مبانی آیین و اندیشه سیاسی دراسلام1714
قیمت:

21,000تومان

نویسنده:حسن قاضی مرادی

ناشر:اختران

افزودن به سبد خرید
استبداد در ایران
قیمت:

220,000تومان

نویسنده:هرمز داورپناه

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
218 انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم سیاسی 1
قیمت:

152,000تومان

نویسنده:حبیب الله ابوالحسن شیرازی-ارسلان قربانی-رضا سیمبر

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1477سیاست و حکومت در خاورمیانه
قیمت:

80,000تومان

نویسنده:عبدالرضا هوشنگ مهدوی

ناشر:امیرکبیرانتشارات

افزودن به سبد خرید
تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ دوم جهانی
قیمت:

299,000تومان

نویسنده:حسین توفیقی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
آشنایی با ادیان بزرگ 401
قیمت:

121,000تومان

نویسنده:داودفیرحی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
نظام سیاسی و دولت در اسلام 664
قیمت:

166,000تومان

نویسنده:داودفیرحی

ناشر:نشر نی

افزودن به سبد خرید
فقه و حکمرانی حزبی
قیمت:

420,000تومان

نویسنده:عباسعلی عمید زنجانی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
فقه سیاسی حقوق معاهدات بین المللی در اسلام
قیمت:

43,000تومان

نویسنده:مقصود فراستخواه

ناشر:گام نو

افزودن به سبد خرید
کنش گران مرزی (صد سال نخست از نسل شوشتری تا نسل فروغی )
قیمت:

380,000تومان

نویسنده:کمال پولادی

ناشر:نشرمرکز

افزودن به سبد خرید
تاریخ اندیشه سیاسی در غرب (قرن بیستم)
قیمت:

135,000تومان

نویسنده:سید عبدالعلی قوام

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
119 سیاستهای مقایسه ای
قیمت:

79,000تومان

نویسنده:سید عبدالعلی قوام

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
سیاست های مقایسه ای 119سمت
قیمت:

79,000تومان

نویسنده:علی اکبرحسنی

ناشر:دفتر نشر فرهنگ اسلامی

افزودن به سبد خرید
تاریخ تحلیلی و سیاسی اسلام  جلد اول چاپ یازدهم
قیمت:

22,500تومان