نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:محمد جواد توکلی

ناشر:پژوهشگاه حوزه ودانشگاه

افزودن به سبد خرید
مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد
قیمت:

126,000تومان

نویسنده:هاناآرنت

ناشر:روشنگران و مطالعات زنان

افزودن به سبد خرید
انقلاب مجارستان مقاوت مردمی علیه توتالیتاریسم
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:هاناآرنت

ناشر:نشر علم

افزودن به سبد خرید
درباب خشونت
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:جیمزهنسن

ناشر:شب خیز

افزودن به سبد خرید
مسائل فلسفی در مشاوره و روان درمانی (رویارویی با چهار پرسش درباره ی شناخت اثر بخشی و حقیقت )
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:قاسم پور حسن

ناشر:صراط

افزودن به سبد خرید
خداباوری و خدا ناباوری
قیمت:

180,000تومان

نویسنده:میچیو کاکو

ناشر:آذر میدخت

افزودن به سبد خرید
جهان های موازی ( جهان هولوگرافیگ  سفری به آفرینش ابعاد بالاتر و آینده کیهان )
قیمت:

258,000تومان

نویسنده:لویی آلتوسر

ناشر:بان

افزودن به سبد خرید
لنین و فلسفه
قیمت:

134,000تومان

نویسنده:حسین مصباحیان

ناشر:آگه

افزودن به سبد خرید
سیاست اخلاقی (پرسش ازنسبت سیاست و اخلاق )
قیمت:

145,000تومان

نویسنده:دکتر بهروز اتونی

ناشر:جامی

افزودن به سبد خرید
شرحی بر کهن الگوها (پدیدآورندگان شانس )
قیمت:

210,000تومان

نویسنده:پاول برونو

ناشر:طرح نو

افزودن به سبد خرید
دیدگاه کانت در باب نبوغ (خاستگاه و کارکرد نبوغ در نقد سوم )
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:لودیگ فون میزس

ناشر:پارسه

افزودن به سبد خرید
بوروکراسی
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:هنری کیسینجر و اریک اشمیت ودانیل هوتنلوچر

ناشر:پارسه

افزودن به سبد خرید
عصر هوش مصنوعی و آینده ما انسان ها
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:حسن انصاری

ناشر:اسلوب علمی

افزودن به سبد خرید
ازمیراث غلات
قیمت:

245,000تومان

نویسنده:حسن انصاری

ناشر:علمی

افزودن به سبد خرید
جستارهای درباره ادبیات کرامیه خراسان
قیمت:

255,000تومان

نویسنده:لیا اوپی

ناشر:پارسه

افزودن به سبد خرید
آزادی (یک کودک و یک کشور در پایان تاریخ )
قیمت:

185,000تومان

نویسنده:اریک نلسون

ناشر:طرح نو

افزودن به سبد خرید
الهیات لیبرالیسم (فلسفه سیاسی و عدالت خداوند)
قیمت:

220,000تومان

نویسنده:دکتر محمد رضا سر گلزایی

ناشر:نشر قطره

افزودن به سبد خرید
ناتمامیت
قیمت:

98,000تومان

نویسنده:چیس رن

ناشر:هرمس

افزودن به سبد خرید
صدق در فلسفه تحلیلی
قیمت:

148,000تومان

نویسنده:امیلی تامس

ناشر:نشر گمان

افزودن به سبد خرید
معنای سفر  (فیلسوف ها آن سوی مرز )
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:راینرزیتلمن

ناشر:نشر علم

افزودن به سبد خرید
در دفاع از کاپیتالیسم افشای اسطوره ها
قیمت:

295,000تومان

نویسنده:امیلی توماس

ناشر:نشر میلکان

افزودن به سبد خرید
معنای سفر (فلسفه وقتی از خانه دوری )
قیمت:

139,000تومان

نویسنده:کلر کارلایل

ناشر:نشر ني

افزودن به سبد خرید
راهنمای خواننده ترس ولرزکیرکگور
قیمت:

170,000تومان

نویسنده:لودویگ فون میزس

ناشر:روزنه

افزودن به سبد خرید
بوروکراسی
قیمت:

125,000تومان

نویسنده:دن زهوی

ناشر:بیدگل

افزودن به سبد خرید
الفبای پدیدار شناسی
قیمت:

230,000تومان

نویسنده:امبرتواکو

ناشر:انتشارات نگاه

افزودن به سبد خرید
نشانه شناسی و فلسفه زبان
قیمت:

235,000تومان

نویسنده:کریستوفرچابریس ودانیل سایمونز

ناشر:سایلاو

افزودن به سبد خرید
گوریل نامرئی (وراه های دیگری که شهود ما فریبمان می دهد)
قیمت:

235,000تومان

نویسنده:زکیه آزادانی

ناشر:نشر نی

افزودن به سبد خرید
آزادی و رخداد در اندیشه هایدگر
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:پرویز اجلالی ،مجتبی رفیعیان ،علی عسگری

ناشر:آگه

افزودن به سبد خرید
نظریه برنامه ریزی (دیدگاه های سنتی و جدید)
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:تامس نیگل

ناشر:نشرنو

افزودن به سبد خرید
حرف آخر
قیمت:

180,000تومان

نویسنده:تیم کرین

ناشر:نشرنو

افزودن به سبد خرید
ذهن مکانیکی
قیمت:

200,000تومان

نویسنده:کریستوفرهمیلتن

ناشر:نشرنو

افزودن به سبد خرید
میانسالی
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:آندره گرز

ناشر:نشرنو

افزودن به سبد خرید
وداع باپرولتاریا(آن سوی سوسیالیسم )
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:افلاطون

ناشر:انتشارات نگاه

افزودن به سبد خرید
جمهور
قیمت:

210,000تومان

نویسنده:هاناآرنت

ناشر:نشر اختران

افزودن به سبد خرید
میان گذشته وآینده
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:لوک پرسهاوس

ناشر:نشر نی

افزودن به سبد خرید
راهنمای خواننده جمهوری افلاطون
قیمت:

180,000تومان

نویسنده:لودویگ ویتگنشتاین

ناشر:کرگدن

افزودن به سبد خرید
درباره ی رنگ ها (فارسی آلمانی انگلیسی )
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:استاد مرتضی مطهری

ناشر:صدرا

افزودن به سبد خرید
فطری بودن دین
قیمت:

69,000تومان

نویسنده:آلن دوباتن

ناشر:کرگدن

افزودن به سبد خرید
هفت مهارت عاطفی برای خوب زیستن ( به روایت مدرسه دوباتن )
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:دیوید کندی

ناشر:نگاه معاصر

افزودن به سبد خرید
فلسفه کودکی و فلسفه برای کودکان
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:رضابهرامی

ناشر:کرگدن

افزودن به سبد خرید
فرهنگ به چه کار می آید ( به روایت مدرسه دوباتن )
قیمت:

55,000تومان

نویسنده:برنارد رجینستر

ناشر:شب خیز

افزودن به سبد خرید
خواست نیستی ( جستاری درباره ی تبار شناسی اخلاق نیچه )
قیمت:

225,000تومان

نویسنده:ابمان شفیع بیک

ناشر:نشر نی

افزودن به سبد خرید
افلاطون کریتون متن دوزبانه
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:دین برنت

ناشر:سایلاو

افزودن به سبد خرید
مغز سبک مغز (یکی از متخصصان مغز و اعصاب برایتان توضیح می دهد که واقعا در سرتان چه می گذرد)
قیمت:

199,000تومان

نویسنده:خسرو ناقد

ناشر:کرگدن

افزودن به سبد خرید
آگاهی از نادانی (درشناخت جهان اندیشگی کارل رایموندپوپر)
قیمت:

80,000تومان

نویسنده:اریک فروم

ناشر:مروارید

افزودن به سبد خرید
گریز از آزادی
قیمت:

190,000تومان

نویسنده:عبدالکریم سروش

ناشر:صراط

افزودن به سبد خرید
حکمت و معیشت ( شرح نامه امام علی به امام حسین ع دفتر نخست )
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:ریچارد پل-لیندا الدر

ناشر:اختران

افزودن به سبد خرید
آشنایی با هنر دقیق خواندن ( بر اساس مفاهیم و اصول تفکر انتقادی )
قیمت:

55,000تومان

نویسنده:کارل گوستاو یونگ

ناشر:جامی

افزودن به سبد خرید
مراقبه و آرامش درون یا روانشناسی یوگای کندالینی
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:کالین ویلسون

ناشر:جویا

افزودن به سبد خرید
سفر به ناشناخته ها ( نیروهای اسرار آمیز بشر )
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:لان اس نیز - مایکل دابلیو آستن

ناشر:ترانه

افزودن به سبد خرید
بابا و فلسفه طریقت پدری
قیمت:

55,000تومان