نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:حسین سروقامت

ناشر:امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
آیا ما ملت متمدنی هستیم (1001شگرد همزیستی ،همدلی وهمدردی )
قیمت:

335,000تومان

نویسنده:غلامعلی حدادعادل

ناشر:هرمس

افزودن به سبد خرید
دیروزدانش (چهارده مقاله در تاریخ علم )
قیمت:

188,000تومان

نویسنده:سید سعید میر محمد صادق

ناشر:سخن

افزودن به سبد خرید
بیاضی از مکاتیب عصر صفوی
قیمت:

350,000تومان

نویسنده:محمدعلی موحد

ناشر:نشر کارنامه

افزودن به سبد خرید
خواب آشفته نفت ( دکتر مصدق و نهضت ملی ایران ) دو جلدی
قیمت:

1,250,000تومان

نویسنده:حسن انصاري

ناشر:انتشارات علمی و فرهنگ

افزودن به سبد خرید
شریف مرتضی و جایگاه او در تاریخ الهیات اسلامی
قیمت:

235,000تومان

نویسنده:کاوه باسمنجی

ناشر:بایگانی

افزودن به سبد خرید
از مشت تا مسلسل(یک قرن با جنبش های مسلحانه جهان )
قیمت:

335,000تومان

نویسنده:حسن جوادی ،صادق سجادی ،ربکا گولد

ناشر:اگر

افزودن به سبد خرید
پدران بنیان گذار ایران جدید میرزا فتحعلی آخوندزاده( طلایه دار مدرنیسم سیاسی درایران)
قیمت:

230,000تومان

نویسنده:حانیه سادات میرمحمد

ناشر:اگر

افزودن به سبد خرید
توالت در ایران (سرگذشت اجتماعی )
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:سمانه کاظمی

ناشر:اگر

افزودن به سبد خرید
لب آرایی در ایران (سرگذشت اجتماعی )
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:زهره سروش فر

ناشر:اگر

افزودن به سبد خرید
تقویم درایران (سرگذشت اجتماعی )
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:مهدی فریور

ناشر:مروارید

افزودن به سبد خرید
زرتشت چه گفت
قیمت:

160,000تومان

نویسنده:آرش صفری

ناشر:نشر نی

افزودن به سبد خرید
پیدایش مفاهیم اسلام سیاسی در ایران معاصر
قیمت:

400,000تومان

نویسنده:رعنا دبیری

ناشر:نشر کارنامه

افزودن به سبد خرید
باید می گفتم (پنجاه سال تاریخ نقاشی از نگاه بهرام دبیری و دیگران )
قیمت:

450,000تومان

نویسنده:آلن جی .ار.اسمیت

ناشر:نشر علم

افزودن به سبد خرید
علم و جامعه (درسده های شانزدهم و هفدهم )
قیمت:

225,000تومان

نویسنده:محمدمعین

ناشر:انتشارات تهران

افزودن به سبد خرید
مزدیسنا و ادب پارسی جلد 1
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:دکتر محمد معین-مهدخت معین

ناشر:انتشارات تهران

افزودن به سبد خرید
مزدیسنا و ادب پارسی جلد 2
قیمت:

180,000تومان

نویسنده:تقی عطایی

ناشر:دوژه

افزودن به سبد خرید
زنان ترقی خواه دوران مشروطیت
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:جیمز سوزمن

ناشر:نشرمرکز

افزودن به سبد خرید
کندکاوی در تاریخ کار
قیمت:

315,000تومان

نویسنده:روچیرشارما

ناشر:پارسه

افزودن به سبد خرید
ظهور و سقوط ملت ها(نیروهای تغییر درجهان پسا بحران)
قیمت:

285,000تومان

نویسنده:مایکل اکسوورثی

ناشر:هرمس

افزودن به سبد خرید
امپراتوری عقل (روایتی از تاریخ ایران )
قیمت:

321,000تومان

نویسنده:توما پیکتی

ناشر:نشر ني

افزودن به سبد خرید
تاریخ مختصر برابری
قیمت:

190,000تومان

نویسنده:دیتارد وان ریدن

ناشر:انتشارات سخن

افزودن به سبد خرید
گزارشی درباره روابط بازرگانی ایران و کمپانی هند شرقی هلند در قرن 18م
قیمت:

290,000تومان

نویسنده:ایرج افشار،کاوه بیات، حوری بربریان

ناشر:اگر

افزودن به سبد خرید
پدران بنیان گذار ایران جدید سیدحسن تقی زاده (مشروطه خواه لیبرال )
قیمت:

260,000تومان

نویسنده:سلستینو هرس

ناشر:پارسه

افزودن به سبد خرید
نیشکرهای خونین (روایت های ناگفته انقلاب کوبا )
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:میسل روستم

ناشر:مروارید

افزودن به سبد خرید
ایران در دوره ناصر الدین شاه  (سفر نامه تحلیلی از سال های 1888-1882
قیمت:

195,000تومان

نویسنده:سعدون حماده

ناشر:امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
تاریخ شیعه در لبنان جلد اول (حکومت شیعی در لبنان )
قیمت:

450,000تومان

ناموجود

نویسنده:مایکل دارلو.باربارابری

ناشر:کتابسرای تندیس

بن سعود (جنگجوی صحرا و معمار پادشاهی عربستان )
ناموجود

نویسنده:بهروز پیروز

ناشر:فرزان روز

سه عارف بزرگ ایرانی (غزالی مولوی وحافظ )