نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

ناشر:چاپ و نشر کتاب درسی

افزودن به سبد خرید
طراحی اندام و لباس (ویژه دختران) فنی حرفه ای رشته طراحی و دوخت
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

ناشر:چاپ و نشر کتاب درسی

افزودن به سبد خرید
کارگاه نگارگری (فنی حرفه ای/هنر/صنایع دستی)
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

ناشر:چاپ و نشر کتاب درسی

افزودن به سبد خرید
کارگاه صنایع دستی (بافت)
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

ناشر:چاپ و نشر کتاب درسی

افزودن به سبد خرید
آشنایی با صنایع دستی ایران (1)
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

ناشر:چاپ و نشر کتاب درسی

افزودن به سبد خرید
کارگاه طراحی نقوش سنتی (1)
قیمت:

170,000تومان

نویسنده:سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

ناشر:چاپ و نشر کتاب درسی

افزودن به سبد خرید
طراحی و زبان بصری
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

ناشر:چاپ و نشر کتاب درسی

افزودن به سبد خرید
کارگاه صنایع دستی (چوب)
قیمت:

55,000تومان

نویسنده:سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

ناشر:چاپ و نشر کتاب درسی

افزودن به سبد خرید
آشنایی با هنر های تجسمی
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

ناشر:چاپ و نشر کتاب درسی

افزودن به سبد خرید
کارگاه صنایع دستی (فلز)
قیمت:

55,000تومان

نویسنده:--

ناشر:چاپ و نشر درسی

افزودن به سبد خرید
گویندگی اجرا و بازیگری (فنی حرفه ای)
قیمت:

100,000تومان

ناموجود

نویسنده:--

ناشر:چاپ و نشر درسی

دانش فنی پایه دهم انیمیشن
ناموجود

نویسنده:--

ناشر:چاپ و نشر درسی

طراحی شخصیت در پویا نمایی (فنی حرفه ای)
ناموجود

نویسنده:--

ناشر:چاپ و نشر درسی

طراحی فضا و صحنه در پویانمایی (فنی حرفه ای)
ناموجود

نویسنده:سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

ناشر:چاپ و نشر کتاب درسی

کارگاه صنایع دستی (سفالگری)
ناموجود

نویسنده:سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

ناشر:چاپ و نشر درسی

دانش فنی تخصصی دوازدهم انیمیشن