نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:محمد کرام الدینی

ناشر:فاطمی

افزودن به سبد خرید
منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی رفتارشناسی المپیاد زیست شناسی
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:ری ایورت- سوزان ایکورن

ناشر:خانه زیست شناسی

افزودن به سبد خرید
زیست شناسی گیاهی ریون جلد اول ویراست هشتم 2013
قیمت:

168,000تومان

نویسنده:محمدصادق پور جعفری

ناشر:دانش پژوهان جوان

افزودن به سبد خرید
الفبای گیاه شناسی
قیمت:

27,000تومان

نویسنده:کوشا پایداری - محمد حسین پور نبی

ناشر:دانش پژوهان جوان

افزودن به سبد خرید
اصول و مبانی فیزیولوژی جلد 2 دوم
قیمت:

51,000تومان

نویسنده:کوشا پایداری - محمد حسین پور نبی

ناشر:دانش پژوهان جوان

افزودن به سبد خرید
اصول و مبانی فیزیولوژی جلد اول 1
قیمت:

51,000تومان

نویسنده:کوشا پایداری - محمد حسین پور نبی

ناشر:دانش پژوهان جوان

افزودن به سبد خرید
اصول و مبانی فیزیولوژی جلد 3 سوم
قیمت:

37,000تومان

نویسنده:علیرضا صادقی راد

ناشر:دانش پژوهان جوان

افزودن به سبد خرید
المپیاد های فیزیک ایران مرحله اول جلد اول ( دوره های اول تا چهاردهم )
قیمت:

94,000تومان

نویسنده:سیدعبادالله محمودیان-یاسراحمدی فولادی

ناشر:فاطمی

افزودن به سبد خرید
آشنایی با گراف ها ( المپیاد کامپیوتر-منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی)
قیمت:

27,000تومان

نویسنده:محسن جمالی

ناشر:فاطمی

افزودن به سبد خرید
آشنایی با جبر المپیاد ریاضی منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیاد های علمی
قیمت:

38,000تومان

نویسنده:الدرا سولومند - لیندا برگ - دیانا مارتین

ناشر:خانه زیست شناسی

افزودن به سبد خرید
بیولوژی سولومون 2 (جلد دوم)
قیمت:

27,000تومان

نویسنده:الدرا سولومن - لیندا برگ - دیانا مارتین

ناشر:خانه زیست شناسی

افزودن به سبد خرید
بیولوژی سولومون 4 (جلد چهارم)
قیمت:

26,000تومان

نویسنده:الدرا سولومن - لیندا برگ - دیانا مارتین

ناشر:خانه زیست شناسی

افزودن به سبد خرید
بیولوژی سولومن 6 (جلد ششم)
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:براک-مادیگان-مارتینکو-استال-کلارک

ناشر:خانه زیست شناسی

افزودن به سبد خرید
میکروبیولوژی براک جلد اول ( ویرایش سیزدهم 2012 )
قیمت:

545,000تومان

نویسنده:براک-مادیگان-مارتینکو-استال-کلارک

ناشر:خانه زیست شناسی

افزودن به سبد خرید
میکروبیولوژی براک (جلددوم ویرایش سیزدهم2010 )
قیمت:

470,000تومان

نویسنده:براک-مادیگان-مارتینکو-استال-کلارک

ناشر:خانه زیست شناسی

افزودن به سبد خرید
میکروبیولوژی براک جلدسوم ویرایش سیزدهم 2012مادیگان مارتینکو استال کلارک
قیمت:

180,000تومان

نویسنده:رضا شاه نظر نژادخالصی

ناشر:فاطمی

افزودن به سبد خرید
منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی ژنتیک کلاسیک المپیاد زیست شناسی
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:سید محمد سعادت آگاه

ناشر:دانش پژوهان جوان

افزودن به سبد خرید
المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله اول جلد دوم ( دوره های نهم تا شانزدهم )
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:پوریا بابوی - محمد جعفری

ناشر:الگو

افزودن به سبد خرید
الگو پاسخ نامه مباحث و مسائل المپیاد ریاضی مرحله اول جلد دوم
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:پوریا بابوی - محمد جعفری

ناشر:الگو

افزودن به سبد خرید
الگو مباحث و مسائل المپیاد ریاضی مرحله اول جلد اول
قیمت:

320,000تومان

نویسنده:علیرضا علیپور

ناشر:فاطمی

افزودن به سبد خرید
روش های ترکیبیات 1
قیمت:

290,000تومان

نویسنده:محمدجعفری

ناشر:خوشخوان

افزودن به سبد خرید
خوشخوان معادلات تابعی (برگی از درخت المپیاد ریاضی)
قیمت:

105,000تومان

نویسنده:بردلی جکسون-دمیتری تورو

ناشر:فاطمی

افزودن به سبد خرید
مبانی ترکیبیات
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:سینا رضایی زارعی - علیرضا شاولی کوه شور

ناشر:دانش پژوهان جوان

افزودن به سبد خرید
چگونه مسائل هندسه را حل کنیم
قیمت:

61,000تومان

نویسنده:ویکتوربرایانت

ناشر:دانش پژوهان جوان

افزودن به سبد خرید
جلوه هایی از ترکیبیات
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:سید محمد سعادت آگاه - رضا شاه نظر نژاد خالصی - معین قاسمی - فرزاد معروفی

ناشر:دانش پژوهان جوان

افزودن به سبد خرید
المپیاد زیست شناسی ایران مرحله دوم جلد سوم ( دوره های هفدهم تا بیست و یکم )
قیمت:

80,000تومان

نویسنده:دکتر محمد اسد الهی

ناشر:دانش پژوهان جوان

افزودن به سبد خرید
کارگاه حل مسئله المپیاد شیمی
قیمت:

73,000تومان

نویسنده:تیتو آندرسکو

ناشر:دانش پژوهان جوان

افزودن به سبد خرید
المپیاد های ریاضی کشور های مختلف 1997
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:مهدی صفا

ناشر:دانش پژوهان جوان

افزودن به سبد خرید
نردبان المپیاد ریاضی جبر مرحله اول
قیمت:

30,000تومان

نویسنده:محمد نجم زاده

ناشر:دانش پژوهان جوان

افزودن به سبد خرید
المپیاد های شیمی ایران مرحله اول جلد اول ( دوره های اول تا سیزدهم )
قیمت:

94,000تومان

نویسنده:مرتضی خلینا - سید حیدر مروج

ناشر:دانش پژوهان جوان

افزودن به سبد خرید
المپیاد های شیمی ایران مرحله اول جلد دوم ( دوره های چهاردهم تا بیست و ششم )
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:محمد زرگر پور - سعید شیری

ناشر:دانش پژوهان جوان

افزودن به سبد خرید
المپیاد های شیمی ایران مرحله دوم  جلد دوم ( دوره های نوزدهم تا بیست و هفتم )
قیمت:

49,000تومان

نویسنده:محمداحمدی

ناشر:دانش پژوهان جوان

افزودن به سبد خرید
نگاهی نو به نامساوی ها
قیمت:

14,000تومان

نویسنده:محمدجعفری

ناشر:دانش پژوهان جوان

افزودن به سبد خرید
استراتژی های جبر در المپیاد ریاضی ( نامساوی ها ) سطح پیشرفته
قیمت:

108,000تومان

نویسنده:احمد همایی

ناشر:دانش پژوهان جوان

افزودن به سبد خرید
مبانی کنترل متابولیسم
قیمت:

63,000تومان

نویسنده:مرتضی محمد آبادی

ناشر:دانش پژوهان جوان

افزودن به سبد خرید
الفبای المپیاد ریاضی
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:سینا رضایی - احسان توحیدی

ناشر:دانش پژوهان جوان

افزودن به سبد خرید
المپیاد های ریاضی نوجوانان بالکان 1997 تا 2017
قیمت:

24,000تومان

نویسنده:مرتضی عدل - محمد احمدی

ناشر:دانش پژوهان جوان

افزودن به سبد خرید
استراتژی های حل مسائل هندسه ( می خواهم المپیادی شوم )
قیمت:

69,000تومان

نویسنده:دکتر علیرضا صادقی راد - جابر رضایی میانرودی - جمشید رضایی میانرودی

ناشر:دانش پژوهان جوان

افزودن به سبد خرید
المپیاد های فیزیک ایران مرحله اول جلد دوم ( دوره های پانزدهم تا بیست و دوم )
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:علیرضا نوروز شاد

ناشر:دانش پژوهان جوان

افزودن به سبد خرید
آشنایی با اصول آزمایش های فیزیک ( به همراه آزمون های عملی و سوالات آزمایشگاهی مسابقات المپیاد کشور )
قیمت:

68,000تومان

نویسنده:کتر علی زندیه

ناشر:دانش پژوهان جوان

افزودن به سبد خرید
المپیاد های زیست شناسی کانادا جلد اول 1995 - 2004
قیمت:

51,000تومان

نویسنده:محمد مهدی آذری

ناشر:دانش پژوهان جوان

افزودن به سبد خرید
الفبای جبر در المپیاد ریاضی ( سطح مقدماتی ) می خواهم المپیادی شوم
قیمت:

59,000تومان

نویسنده:پدرام حاج اسمعیلی - امین یوسفی

ناشر:دانش پژوهان جوان

افزودن به سبد خرید
گنجینه سوالات شیمی عمومی ( برگزیده سوالات کتاب های شیمی عمومی پتروچی ، چنگ و زامدال با پاسخ تشریحی )
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:محمد نجم زاده

ناشر:دانش پژوهان جوان

افزودن به سبد خرید
المپیاد شیمی اصول ، مبانی و کاربرد های شیمی
قیمت:

67,000تومان

نویسنده:مهدی متقی پور - دکتر علیرضا صادقی راد - محمد امین آقامیری

ناشر:دانش پژوهان جوان

افزودن به سبد خرید
مسائل فیزیک عمومی ایرودف جلد دوم
قیمت:

33,000تومان

نویسنده:علیرضا صادقی راد

ناشر:دانش پژوهان جوان

افزودن به سبد خرید
الفبای نور هندسی  می خواهم المپیادی شوم
قیمت:

42,000تومان

نویسنده:علی محزون

ناشر:دانش پژوهان جوان

افزودن به سبد خرید
المپیاد های فیزیک آمریکا 2007 تا 2017
قیمت:

36,000تومان

نویسنده:محسن گلکار - حسن رخش خورشید - حسین مدهنی - امیر غفاری

ناشر:دانش پژوهان جوان

افزودن به سبد خرید
ساعت ها با المپیاد زیست شناسی ( 10 المپیاد زیست شناسی با پاسخ تشریحی )
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:مهدی متقی پور

ناشر:دانش پژوهان جوان

افزودن به سبد خرید
الفبای حرارت و سیالات ( می خواهم المپیادی شوم )
قیمت:

88,000تومان

نویسنده:تیتو آندرسکو - زومینگ فنگ

ناشر:دانش پژوهان جوان

افزودن به سبد خرید
102 مسئله ترکیبیات ( برگزیده از دوره های آموزشی المپیاد ریاضی آمریکا )
قیمت:

27,000تومان

نویسنده:رضا مرتضوی - مهدی محمدی

ناشر:دانش پژوهان جوان

افزودن به سبد خرید
آشنایی با الگوریتم ها با رویکرد خلاقانه جلد2 دوم
قیمت:

83,000تومان