نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:یونس سهرابی-سعیدعلیخانی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
معادلات دیفرانسیل معمولی
قیمت:

7,350تومان

نویسنده:محمدتقی درویشی-مسعودنیکوکار

ناشر:آزاده

افزودن به سبد خرید
راهنمای حل معادلات دیفرانسیل (شامل:حل کلیه مسائل معادلات نکات و تمرینات اضافی نمونه سوالات امتحانی)
قیمت:

47,000تومان

نویسنده:مهدی ملاغلامعلی

ناشر:پردازش

افزودن به سبد خرید
سوال های کارشناسی ارشد آمار جلداول1
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:آر.ای.آدامز

ناشر:مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

افزودن به سبد خرید
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه ی تحلیلی (جلداول1)
قیمت:

200,000تومان

نویسنده:آر.ای.آدامز

ناشر:مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

افزودن به سبد خرید
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه ی تحلیلی (جلددوم2) ریاضی
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:محمدمحمدپور

ناشر:ماهان

افزودن به سبد خرید
ارشد معادلات دیفرانسیل
قیمت:

36,000تومان

نویسنده:مسعودنیکوکار

ناشر:کانون گسترش علوم پایه (کاگو)

افزودن به سبد خرید
آماروکاربردآن درمدیریت 2(حسابداری اقتصاد مدیریت صنعتی بازرگانی بیمه دولتی)112
قیمت:

55,000تومان

نویسنده:سید ابوالقاسم میرطالبی - محمدعلی دهقانی

ناشر:انتشارات تدوین

افزودن به سبد خرید
ریاضی عمومی 2 (ریاضی کاربردی)
قیمت:

125,000تومان

نویسنده:فرید(محمد)مالک قائینی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر نظریه کدگذاری
قیمت:

2,500تومان

نویسنده:محمدعلی دهقانی-مهدی فرشی

ناشر:نونهالان یزد

افزودن به سبد خرید
تشریح کامل مسائل ریاضی پیش دانشگاهی (ویژه ی دوره های کاردانی فنی و کارشناسی علوم انسانی)
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:مسعودآقاسی

ناشر:نگاه دانش

افزودن به سبد خرید
معادلات دیفرانسیل جلداول1
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:فرشاد صادقی شهرستانی-فریبرز صادقی شهرستانی

ناشر:دانش پرور

افزودن به سبد خرید
تشریح کامل مسایل آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلددوم2-ویرایش جدید)
قیمت:

35,000تومان

نویسنده:علی اصغرعنصری - علی صادقیه

ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی یزد

افزودن به سبد خرید
معادلات دیفرانسیل معمولی
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:علی محمد لطیف -محمدجمشیدیان

ناشر:علم نوین

افزودن به سبد خرید
ریاضی مهندسی
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:سیدمحمدمهدی حسینی

ناشر:نیکو روش یزد

افزودن به سبد خرید
معادلات دیفرانسیل معمولی
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:مایکل سیپسر

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر نظریه محاسبات ( جلد اول )
قیمت:

16,500تومان

نویسنده:بیژن دواز

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مبانی نظریه حلقه ها
قیمت:

3,000تومان

نویسنده:سید ابوالقاسم میرطالبی - محمدعلی دهقانی

ناشر:انتشارات تدوین

افزودن به سبد خرید
ریاضی پیش دانشگاهی ( ویژه ی دوره ی کاردانی فنی و کارشناسی علوم انسانی )
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:آ.گ.همیلتن

ناشر:دانشگاه امام رضا

افزودن به سبد خرید
منطق برای ریاضیدانان
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:ایوب مرادی-هادی یوسفی-فاروق نعمتی

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ریاضی گسسته و مبانی ترکیبات
قیمت:

165,000تومان

نویسنده:کریم منصورفر

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
روشهای پیشرفته آماری همراه با برنامه نویسی کامپیوتری
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:امیر حسین نامی

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
ارشد ریاضیات مهندسی آزمون های سراسری و آزاد 80-1400
قیمت:

295,000تومان

نویسنده:حسین نامی

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
ارشد دکتری ریاضی عمومی 1 میکرو طبقه بندی شده آزمونهای 90-98
قیمت:

360,000تومان

نویسنده:علی محمدامیرتاش-امیدوار حاتمی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
ریاضیات پایه و مقدمات آمار 649
قیمت:

19,000تومان

نویسنده:گیلبرت استرانگ

ناشر:دانشگاه فردوسی مشهد

افزودن به سبد خرید
جبرخطی و کاربرد های آن
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:محمد ر ضا مشکانی

ناشر:فاطمی

افزودن به سبد خرید
آمار واحتمال مهندسی
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:محمدتقی درویشی-مسعودنیکوکار

ناشر:کانون گسترش علوم پایه (کاگو)

افزودن به سبد خرید
درس و کنکور ارشد محاسبات عددی 507
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:عبدالرضابازرگان لاری

ناشر:آییژ

افزودن به سبد خرید
مفاهیم پایه ای آمار و احتمال
قیمت:

22,000تومان

نویسنده:قاسم بریدلقمانی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
محاسبات عددی
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:نرگس بیدآبادی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
بهینه سازی خطی
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:جورج پولیا

ناشر:فاطمی

افزودن به سبد خرید
خلاقیت ریاضی 1   فاطمی
قیمت:

125,000تومان

نویسنده:و.ک..بالاکریشنان

ناشر:فاطمی

افزودن به سبد خرید
ریاضیات گسسته مقدماتی
قیمت:

300,000تومان

نویسنده:مسعود نیکوکار - محمدتقی درویشی

ناشر:کانون گسترش علوم پایه (کاگو)

افزودن به سبد خرید
راهنمای حل محاسبات عددی 269
قیمت:

75,000تومان

نویسنده:جورج ب توماس-جوئل هاس-موریس دویر

ناشر:صفار

افزودن به سبد خرید
حل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی (راهنما ی حل مسائل تشریحی-جلداول1-قسمت اول-ویرایش12)
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:امیرنادری-حمیدرضاظهوری زنگنه

ناشر:دانشگاه صنعتی اصفهان

افزودن به سبد خرید
حساب دیفرانسیل و انتگرال یک متغیره
قیمت:

16,800تومان

نویسنده:والتر رودین

ناشر:مبتکران

افزودن به سبد خرید
آنالیز حقیقی و مختلط (ویرایش سوم)
قیمت:

28,000تومان

نویسنده:محمد رضا مهرگان

ناشر:نشرکتاب دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
پژوهش عملیاتی پیشرفته (ویراست دوم2)
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:اکبرعالم تبریز-محمدفاریابی باسمنج

ناشر:صفار

افزودن به سبد خرید
ریاضیات و کاربردآن در مدیریت حسابداری و اقتصاد ( قابل استفاده به عنوان مرجع درسی باسوال وپاسخ تشریحی)
قیمت:

19,000تومان

نویسنده:لی بین - ماکس انگلهارد

ناشر:دانشگاه فردوسی مشهد

افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر احتمال و آمار ریاضی
قیمت:

106,000تومان

نویسنده:مسعودنیکوکار -بهمن عربزاده

ناشر:آزاده

افزودن به سبد خرید
ریاضیات پایه(مدیریت حسابداری بازرگانی اقتصاد)
قیمت:

290,000تومان

نویسنده:محمد رضا مهرگان

ناشر:نشرکتاب دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
پژوهش عملیاتی(برنامه ریزی خطی و کابردهای آن) ویراست چهارم ( تحقیق در عملیات )
قیمت:

230,000تومان

نویسنده:عبدالله شیدفر

ناشر:دالفک

افزودن به سبد خرید
ریاضیات مهندسی(سری ها انتگرال ها وتبدیلات فوریه معادلات با مشتقات جزئی توابع مختلط)
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:سیدحسن قدسی پور

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
برنامه ریزی چند هدفه (مباحثی در تصمیم گیری چندمعیاره-روش های وزن دهی بعد از حل)
قیمت:

7,000تومان

نویسنده:محمد حسین پور کاظمی

ناشر:نشر نی

افزودن به سبد خرید
ریاضیات عمومی و کاربرد های آن (جلداول1)
قیمت:

260,000تومان

نویسنده:آرزو علیپور

ناشر:پیام پویا

افزودن به سبد خرید
تشریح کامل مسائل آمار در اقتصاد و بازرگانی (جلداول1)
قیمت:

3,500تومان

نویسنده:جورج اف.سیمونز

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
معادلات دیفرانسیل و کابرد آن ها
قیمت:

270,000تومان

نویسنده:ابراهیم اسرافیلیان -عبدالله شیدفر

ناشر:دالفک

افزودن به سبد خرید
ریاضی عمومی 1
قیمت:

13,000تومان

نویسنده:محمد رضا مهرگان

ناشر:نشرکتاب دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
پژوهش عملیاتی (مفاهیم،نکات درسی و حل مسائل-با استفاده از سوال های چهار گزینه ای)
قیمت:

7,900تومان

نویسنده:محمدتقی درویشی-مسعودنیکوکار

ناشر:کانون گسترش علوم پایه (کاگو)

افزودن به سبد خرید
راهنمای حل مسائل ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت1(حسابداری اقتصاد مدیریت صنعتی بازرگانی بیمه دولتی)180
قیمت:

135,000تومان