نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:غلامرضا موسوی

ناشر:حفیظ

افزودن به سبد خرید
مهندسی آب برنامه ریزی طراحی وبهره برداری ج 1موسوی حفیظ
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:مجیدمروتی-الهام صالحی

ناشر:دانشگاه آزاداسلامی اردکان

افزودن به سبد خرید
کالبد شناسی حیوانات اهلی
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:محمدجعفری-فریدون سرمدیان

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
مبانی خاک شناسی ورده بندی خاک
قیمت:

18,000تومان

نویسنده:امین علیزاده

ناشر:آستان قدس رضوی

افزودن به سبد خرید
رابطه آب وخاک وگیاه
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:سرداربنده-فتحی فر

ناشر:نوین پژوهش

افزودن به سبد خرید
کنکورجامع مهندسی تولیدات گیاهی  ک به ک نوین پژوهش
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:عزیز جنگجو

ناشر:پردازش

افزودن به سبد خرید
سوالهای ک ارشد مهندسی کشاورزی1(علوم وصنایع غذایی)پردازش
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:پارسا پژوه

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
حفاظت صنعتی چوب
قیمت:

28,000تومان

نویسنده:محمدرضا خواجه پور

ناشر:دانشگاه صنعتی اصفهان

افزودن به سبد خرید
اصول و مبانی زراعت (نگارش سوم)
قیمت:

250,000تومان

نویسنده:گیتی کریم-خسرومحمدی-جلیل خندقی-هیواکریمی دره آبی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
آزمون های شیر و فراورده های آن
قیمت:

28,000تومان

نویسنده:داود پارساپژوه

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
تکنولوژی چوب
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:طلعت حبیبی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
جانور شناسی عمومی 1
قیمت:

64,000تومان

نویسنده:سلیمی - رحیم پور

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
انگلیسی کشاورزی(2) 11
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:بهروزعزبدفتری-زاریک ملکونیان-ابراهیم جدیری سلیمی-مسعودرحیم پور-جونمازی یغمایی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
10انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی1
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:احمدقهرمان

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
گیاه شناسی پایه 2 جلدی تشریح و ریخت شناسی اندام های رویشی و عمل آنها در گروههای بزرگ جهان گیاهی
قیمت:

400,000تومان

نویسنده:مرتضی بیطرف ثانی - مهدی خجسته کی - ویدا ندافی سیچانی زهرا معزالدینی محمد ایرانمنش

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
شبیه سازی و آنالیز داده های ژنومی ( با رویکرد ژنتیک و اصلاح نژاد )
قیمت:

47,000تومان

نویسنده:حبیب الله ثابتی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
جنگلها ، درختان و درختچه های ایران
قیمت:

39,500تومان

نویسنده:ابراهیم امیری تکلدانی-محمدکاظم سیاهی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
طراحی کانال های آبیاری وسازه های وابسته
قیمت:

26,000تومان

نویسنده:محمد حسن امتحانی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
نخل پاه کوتاه درایران دانشگاه یزد
قیمت:

4,350تومان

نویسنده:سیدعلی محمدمیرمحمدی میبدی

ناشر:جهاد دانشگاهی اصفهان

افزودن به سبد خرید
روش تحقیق در علوم زیستی با تاکید بر کشاورزی
قیمت:

11,500تومان

نویسنده:فرهادتوحیدی

ناشر:واژه

افزودن به سبد خرید
راهنمای انگلیسی کشاورزی 2
قیمت:

4,000تومان

نویسنده:گورچاران سینگ

ناشر:جهاددانشگاهی مشهد

افزودن به سبد خرید
سیستماتیک گیاهی
قیمت:

4,600تومان

نویسنده:محمدعلی قربانی-داود فرسادی-حسن جهانگیری-جعفرچابک پور-پیمان فتحی

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
نرم افزار های مهندسی آب با CD
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:عبدالرحمن برزگر

ناشر:دانشگاه شهیدچمران

افزودن به سبد خرید
خاک های شور و سدیمی:شناخت و بهره وری
قیمت:

7,500تومان

نویسنده:منیژه کرمی

ناشر:دانشگاه شاهد

افزودن به سبد خرید
جانور شناسی بی مهرگان ج 1
قیمت:

59,000تومان

نویسنده:مهدی شکوهمند

ناشر:نوربخش

افزودن به سبد خرید
پرورش بلدرچین
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:علی اکبر صفری سنجابی

ناشر:دانشگاه بوعلی سینا

افزودن به سبد خرید
بیولوژی و بیوشیمی خاک
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:منصور امیدی - عمران عالیشاه - بهرام سامان فر

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
سیتو ژنتیک گیاهی
قیمت:

18,000تومان

نویسنده:هادی کریمی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
مرتع داری
قیمت:

9,500تومان

نویسنده:مسعود هاشمی

ناشر:فرهنگ جامع

افزودن به سبد خرید
کاسکو جلد9 درمان افسردگی با کاسکو کودک بالدار
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:مسعود هاشمی

ناشر:فرهنگ جامع

افزودن به سبد خرید
آموزش سخن گویی ‏نمایش ها و مهارت ها به کاسکو7
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:محمد علی ادریس-بدری آدمی

ناشر:ارکان

افزودن به سبد خرید
آزمون کارشناسی ارشد علوم دامی جلد چهارم
قیمت:

9,500تومان

نویسنده:رسول جلیلی مرندی

ناشر:جهاد دانشگاهی آذر بایجان غربی

افزودن به سبد خرید
فیزیولوژی بعد از برداشت جابه جایی ونگهداری میوه سبزی گیاهان زینتی
قیمت:

28,500تومان

نویسنده:اسکندر زند - پرویز شیمی

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
علف کشها و علفهای هرز مهم ایران
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:مسعود هاشمی

ناشر:فرهنگ جامع

افزودن به سبد خرید
مرغ عشق استرالیایی راهنمای نگهداری نژادها بیماری ها تولید مثل تغذیه
قیمت:

9,500تومان

نویسنده:یحیی ابراهیم نژاد-پژمان عطریان

ناشر:آییژ

افزودن به سبد خرید
پرورش شتر مرغ
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:محمدحسین ایران نژاد پاریزی-مهدیه تجملیان

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
بوستان ها و فضای سبز شهری
قیمت:

13,500تومان

نویسنده:ترایگوجدرم-متیوبارانسکی

ناشر:دانشگاه صنعتی اصفهان

افزودن به سبد خرید
مبانی اصلاح نژاددرآبزی پروری
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:مهدی کاظمی-منظر طالبی فر-ایمان عابدین-علی صفاریان

ناشر:آییژ

افزودن به سبد خرید
زعفران آشنایی مدیریت زراعی و تولید ترکیبات شیمیایی مصارف
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:بهروز موذن قمصری

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
ارشد طرح آزمایشهای کشاورزی مدرسان
قیمت:

20,500تومان

نویسنده:اسماعیل پیش بین

ناشر:آییژ

افزودن به سبد خرید
سبزی کاری در ویلا قدم به قدم (چرا،کی،کجا،چطور،چقدر)
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:فضائلی نژاد

ناشر:کتاب آوا

افزودن به سبد خرید
تشریح و فیزیولوژی تولید مثل دام  آوا
قیمت:

7,500تومان

نویسنده:اسماعیل پیش بین

ناشر:آییژ

افزودن به سبد خرید
پزشک گلهای خانگی(درمان 240 گیاه مریض برگی گلدار نخلی پیازی گوشتی کاکتوس سرخسی بالکنی)
قیمت:

170,000تومان

نویسنده:اقربانی

ناشر:پردازش

افزودن به سبد خرید
مجموعه سوالات ارشدعلوم دامی پرورش و تولید طیور ج4 مهندسی کشاورزی پردازش
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:جمال محمود

ناشر:پردازش

افزودن به سبد خرید
مجموعه سوالات ارشدمهندسی کشاورزی باغبانی ج3
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:علی محمدمیرمحمدی میبدی-

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
کاربرد جهش در اصلاح گیاهان زراعی
قیمت:

13,000تومان

نویسنده:رسول پایان

ناشر:آییژ

افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر تکنولوژی فرآورده های غلات
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:ادوارد جی برن سون

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
سلامت ماهیان
قیمت:

18,000تومان

نویسنده:جری ال هولچک-پایپر-هربل

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
اصول و روشهای مرتع داری
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:رضا شاطریان

ناشر:آییژ

افزودن به سبد خرید
آکواریوم
قیمت:

30,000تومان

نویسنده:کمال سادات اسیلان-ابراهیم بابائیان

ناشر:زیتون سبز

افزودن به سبد خرید
روش های تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاک
قیمت:

4,800تومان