نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:امیرحسین زاده

ناشر:پارسه

افزودن به سبد خرید
طرح 90 % حسابداری صنعتی رشته حسابداری
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:سمانه آقاکاظم شیرازی-ماندانا بهرامی

ناشر:پردازش

افزودن به سبد خرید
حسابداری(مجموعه سوال های کارشناسی ارشد در زمینه های ریاضی زبا تخصصی حسابرسی حسابداری مالی حسابداری صنعتی)جلدششم
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:جمشید اسکندری

ناشر:کتاب فرشید

افزودن به سبد خرید
اصول حسابداری 3
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:وحید بدیعی بهنمیری

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
ارشد زبان تخصصی ویژه ی رشته حسابداری(آموزش کامل مطالب درسی نکات مهم به همراه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون 86-14000)
قیمت:

185,000تومان

نویسنده:ایرج نوروش - ساسان مهرانی - غلامرضا کرمی - محمد مرادی

ناشر:نگاه دانش

افزودن به سبد خرید
مروری جامع بر حسابداری مالی ( جلد اول 1 وجلد دوم ) بر اساس استانداردهای ایران
قیمت:

620,000تومان

نویسنده:عزیزعالی ور

ناشر:سازمان حسابرسی

افزودن به سبد خرید
حسابداری صنعتی جلد اول ( نشریه شماره 158 )
قیمت:

32,000تومان

نویسنده:رضا شباهنگ

ناشر:سازمان حسابرسی

افزودن به سبد خرید
نشریه شماره 92 سازمان حسابرسی(مدیریت مالی -جلداول1)
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:تدوین استانداردهای حسابداری

ناشر:سازمان حسابرسی

افزودن به سبد خرید
نشریه 160 سازمان حسابرسی (استانداردهای حسابداری اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی)
قیمت:

250,000تومان

نویسنده:محمد قسیم عثمانی - علی قاسم زاده

ناشر:ترمه

افزودن به سبد خرید
حسابداری صنعتی (جلداول1)
قیمت:

250,000تومان

نویسنده:یحیی حساس یگانه

ناشر:علمی وفرهنگی

افزودن به سبد خرید
مجموعه مقالات حاکمیت شرکتی
قیمت:

35,000تومان

نویسنده:داوود اقوامی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
انگلیسی برای دانشجویان رشته حسابداری 1(سمت167)
قیمت:

162,000تومان

نویسنده:سیدحسین حسینی عراقی

ناشر:دانشگاه علوم اقتصادی

افزودن به سبد خرید
حسابرسی دولتی (نظری-عملی)
قیمت:

26,000تومان

نویسنده:جعفر باباجانی

ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی

افزودن به سبد خرید
حسابداری و کنترلهای مالی دولتی
قیمت:

230,000تومان

نویسنده:ایرج نوروش - فیض الله شیرزادی

ناشر:صفار

افزودن به سبد خرید
اصول حسابداری 2
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:والتر بی.میگز-ا.ری.ویتینگتون-کرت پینی-رابرت اف.میگز

ناشر:سازمان حسابرسی

افزودن به سبد خرید
اصول حسابرسی ( جلد دوم 2 ) نشریه ی 105 سازمان حسابرسی
قیمت:

160,000تومان

نویسنده:غلامحسین دوانی

ناشر:کیومرث

افزودن به سبد خرید
حسابداری مالیاتی (همراه باپرسش وپاسخ های چهارگزینه ای ومسایل نمونه امتحانات)
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:عبدالرضا تالانه-مهدی مرادزاده فرد

ناشر:کیومرث

افزودن به سبد خرید
اصول حسابداری (جلد سوم3) برای دانشجویان حسابداری و سایر رشته های مرتبط همراه با مسئله های حل شده
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:عبدالرضا تالانه

ناشر:کیومرث

افزودن به سبد خرید
زبان تخصصی حسابداری (جلداول1-ویرایش جدید) تالانه 1
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:داوود اقوامی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1074انگلیسی برای دانشجویان رشته حسابداری2
قیمت:

116,000تومان

نویسنده:غلامرضا کرمی-محمد مرادی-زهره شهیدی-هدی اسکندری-محمد بخشی

ناشر:نگاه دانش

افزودن به سبد خرید
2000سوال چهار گزینه ای حسابداری مالی واستانداردهای حسابداری(پاسخ های تشریحی و ارائه نکات مهم هر سوال -قابل استفاده دانشج
قیمت:

125,000تومان

نویسنده:ایرج نوروش - غلامرضا کرمی - محمد مرادی - جلال وافی ثانی

ناشر:نگاه دانش

افزودن به سبد خرید
مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی (ویژه داوطلبان کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش مالی)
قیمت:

220,000تومان

نویسنده:فضل الله اکبری

ناشر:سازمان حسابرسی

افزودن به سبد خرید
نشریه ی 129سازمان حسابرسی(تجزیه وتحلیل صورتهای مالی)با تجدیدنظرکامل
قیمت:

56,000تومان

نویسنده:شهرام روزبهانی

ناشر:فرازاندیش سبز نگاه دانش

افزودن به سبد خرید
حسابداری عمومی مقدماتی درجه 4 با CD ( به انضمام مباحث رایانه و آموزش اکسل )
قیمت:

230,000تومان

نویسنده:ویدامجتهدزاده-سیدحسین علوی طبری

ناشر:مهربان نشر

افزودن به سبد خرید
اصول حسابداری (جلد اول1) ویرایش جدید
قیمت:

220,000تومان

نویسنده:داریوش محمدی

ناشر:آزاده

افزودن به سبد خرید
کنکور ارشد حسابداری مالی و صنعتی (مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای ویژه ی کنکور ارشد) مدیریت مالی
قیمت:

24,000تومان

نویسنده:سید کاظم ابراهیمی

ناشر:دانش نگار

افزودن به سبد خرید
اصول حسابداری (جلد اول1) بر اساس مصوبات شورای عالی برنامه ریزی -تدوین شده برای رشته های حسابداری اقتصاد مدیریت
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:عزیزنبوی

ناشر:نشر دیدار

افزودن به سبد خرید
اصول حسابداری (جلداول1)
قیمت:

17,000تومان

نویسنده:ایرج نوروش - ساسان مهرانی - غلامرضا کرمی - جلال وافی ثانی - محمد فرهمند - سلمان بیک بشرویه

ناشر:نگاه دانش

افزودن به سبد خرید
مروری جامع بر حسابداری صنعتی (بهای تمام شده) جلد اول1
قیمت:

300,000تومان

نویسنده:پرویزبختیاری

ناشر:سازمان مدیریت صنعتی

افزودن به سبد خرید
حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران (مدیران غیر مالی )
قیمت:

332,000تومان

نویسنده:رضا نظری

ناشر:سازمان حسابرسی

افزودن به سبد خرید
حسابداری شرکتهای سهامی(حسابداری مالی-سطح میانی 12)نشریه ی 94 سازمان حسابرسی
قیمت:

5,500تومان

نویسنده:سیدکاظم ابراهیمی-فاطمه جلالی-علی بهرامی نسب

ناشر:دانش نگار

افزودن به سبد خرید
اصول حسابداری 2 چاپ دوم با اصلاحات
قیمت:

84,000تومان

نویسنده:فرخ برزیده-مجیدشریعت پناهی

ناشر:آیلار نشروپخش

افزودن به سبد خرید
اصول حسابداری (جلد سوم 3) بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:حسن همتی

ناشر:ترمه

افزودن به سبد خرید
حسابداری مالی پیشرفته (صورتهای مالی تلفیقی -جلددوم2)
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:شهرام روزبهانی

ناشر:فرازاندیش سبز

افزودن به سبد خرید
حسابداری صنعتی (مقدماتی-درجه2) بر اساس استاندارد مهارت 10/12/2/3-1 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
قیمت:

38,000تومان

نویسنده:حبیب الله کشتکارملکی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری ( سمت 446 )
قیمت:

10,500تومان

نویسنده:شهرام روزبهانی

ناشر:فرازاندیش سبز

افزودن به سبد خرید
حسابداری حقوق و دستمزد روزبهانی
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:ابراهیمی بقا-پوربحری راهپیما-زاهدی سرشت-حسن خانی

ناشر:گسترش علوم پایه

افزودن به سبد خرید
راهنمای حل مسائل ریاضیات پیش دانشگاهی
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:موسی بزرگ اصل

ناشر:سازمان حسابرسی

افزودن به سبد خرید
نشریه 175 سازمان حسابرسی (حسابداری میانه1 -جلداول1)
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:مصطفی علیمدد-نطام الدین ملک آرایی

ناشر:سازمان حسابرسی

افزودن به سبد خرید
حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری ( نشریه ی 126سازمان حسابرسی همراه با مقررات جدید-ویرایش سوم )
قیمت:

18,000تومان

نویسنده:فضل الله اکبری

ناشر:سازمان حسابرسی

افزودن به سبد خرید
نشریه 178حسابرسی ( فرهنگ اصطلاحات حسابداری )
قیمت:

22,000تومان

نویسنده:یحیی حساس یگانه

ناشر:علمی وفرهنگی

افزودن به سبد خرید
فلسفه حسابرسی (کتاب سال جمهوری اسلامی ایران)
قیمت:

200,000تومان

نویسنده:علیرضا خانی

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
حسابرسی(کاردانی به کارشناسی خلاصه درس نکات مهم به همراه سوالات و پاسخ های تشریحی کنکورسراسری و آزاد 75-91)
قیمت:

53,000تومان

نویسنده:حسن همتی - هدی همتی

ناشر:ترمه

افزودن به سبد خرید
اصول حسابداری (جلد دوم 2)مطابق با استانداردهای حسابداری ایران
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:جمشید اسکندری

ناشر:کتاب فرشید

افزودن به سبد خرید
حسابداری میانه 2  بر اساس استانداردهای حسابداری ایران
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:عبدالرضا تالانه

ناشر:کیومرث

افزودن به سبد خرید
راهنمای زبان تخصصی حسابداری (ویرایش جدید-براساس تالانه 1 و2
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:جمشید اسکندری

ناشر:کتاب فرشید

افزودن به سبد خرید
اصول حسابداری 2
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:اسماعیل علی نیا ابراهیم محسنی

ناشر:ترمه

افزودن به سبد خرید
اصول حسابرسی 1
قیمت:

15,000تومان