نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:محمودمهرمحمدی

ناشر:انتشارات مدرسه

افزودن به سبد خرید
آموزش عمومی هنر چیستی چرایی چگونگی
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:نوربرت لینتن

ناشر:نشر نی

افزودن به سبد خرید
هنر مدرن
قیمت:

520,000تومان

نویسنده:آرتورکلمن دانتو

ناشر:چشمه

افزودن به سبد خرید
آن چه هنر است
قیمت:

37,000تومان

نویسنده:پرویزمرزبان

ناشر:علمی وفرهنگی

افزودن به سبد خرید
خلاصه تاریخ هنر
قیمت:

170,000تومان

نویسنده:رودلف آرنهایم

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1086هنر و ادراک بصری روانشناسی چشم خلاق
قیمت:

355,000تومان

نویسنده:-

ناشر:شرکت نرم افزاری لوح گسترش سینا

افزودن به سبد خرید
آموزش نرم افزار(آموزش جامع ادیوس 7edius8.2 مقدماتی متوسط پیشرفته)(CD-DVD )
قیمت:

30,000تومان

نویسنده:هارلد آزبورن - ایان چیلورز

ناشر:مارلیک

افزودن به سبد خرید
سبک هاو مکتب های هنری
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:ادواردلوسی اسمیت

ناشر:چاپ و نشر نظر

افزودن به سبد خرید
مفاهیم و رویکردها در  آخرین جنبشهای هنری قرن بیستم
قیمت:

175,000تومان

نویسنده:هلن گاردنر

ناشر:نگاه

افزودن به سبد خرید
هنر در گذر زمان
قیمت:

1,295,000تومان

نویسنده:ارنست گامبریچ

ناشر:نشر نی

افزودن به سبد خرید
تاریخ هنر
قیمت:

860,000تومان

نویسنده:خلیل مشتاق

ناشر:آزاداندیشان

افزودن به سبد خرید
1500سؤال ونکات مهم هنر چاپ
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:ادواردلوسی اسمیت

ناشر:چاپ و نشر نظر

افزودن به سبد خرید
جهانی شدن و هنر جدید ج2 ( مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبشهای هنری قرن بیستم  )
قیمت:

290,000تومان

نویسنده:نوشین دخت نفیسی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
491موزه داری
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:مهدی پرنا

ناشر:آزاده

افزودن به سبد خرید
فرهنگ و هنر وادبیات ایران و جهان نقد هنری و ادبی 1(کنکور ک ارشد)
قیمت:

11,000تومان

نویسنده:علیرضا شاه علی-علی هدیه لو

ناشر:پردازش

افزودن به سبد خرید
کارشناسی ارشد هنر پژوهش (فلسفه هنر صنایع دستی)
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:مهرنوش غضنفری_نسیم پیک آزادی

ناشر:عصرکنکاش

افزودن به سبد خرید
ارشد گروه هنر (ویژه آزمونهای گروه تجسمی1385پژوهش هنر1359)
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:کامران افشار مهاجر

ناشر:فاطمی

افزودن به سبد خرید
کارگاه صفحه آرایی(صفحه آرایی مجله و روزنامه)
قیمت:

14,000تومان

نویسنده:کاندینسکی

ناشر:اسراردانش

افزودن به سبد خرید
معنویت در هنر کاندینسکی
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:بهرام عفراوی

ناشر:دایره چهار رنگ

افزودن به سبد خرید
شیو ه های مختلف چاپ روی مواد
قیمت:

4,500تومان

نویسنده:هادی ربیعی

ناشر:فرهنگ هنر

افزودن به سبد خرید
جستارهایی در چیستی هنر اسلامی مجموعه مقالات ودرس گفتارها
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:نسیم پیک آزادی

ناشر:عصرکنکاش

افزودن به سبد خرید
246 ارشد زبان تخصصی هنر (مجموعه در سو کنکور هنر)
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:مهرنوش غضنفری

ناشر:عصرکنکاش

افزودن به سبد خرید
کارشناسی ارشد تاریخ هنر ایران وجهان به بیان تصویرمجموعه هنر
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:ساندروبکولا

ناشر:فرهنگ معاصر

افزودن به سبد خرید
هنر مدرنیسم
قیمت:

360,000تومان

نویسنده:-

ناشر:نشر نی

افزودن به سبد خرید
مبانی جامعه شناسی هنر
قیمت:

250,000تومان

نویسنده:فردریک نایت

ناشر:یساولی

افزودن به سبد خرید
هفتصد طرح تزیینی
قیمت:

7,000تومان

نویسنده:کامران افشار مهاجر

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1164گرافیک تبلیغات چاپی دررسانه ها
قیمت:

42,000تومان

نویسنده:علی ندیمی

ناشر:چهارخونه

افزودن به سبد خرید
آموزش نکته به نکته دروس کنکورگرافیک
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:لوری آدامز

ناشر:چاپ و نشر نظر

افزودن به سبد خرید
روش شناسی هنر
قیمت:

220,000تومان

نویسنده:گروه مهندسین کارآفرینان

ناشر:آزاداندیشان

افزودن به سبد خرید
20سال کنکورارشدهنرصنایع دستی
قیمت:

18,000تومان

نویسنده:ماریو بوسایلی-امبرتوشراتو

ناشر:مولی

افزودن به سبد خرید
هنر پارتی و ساسانی تاریخ هنر ایران 2
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:امیرهوشنگ آقامیری

ناشر:یساولی

افزودن به سبد خرید
معرفی وشناخت هنرهای تزئینی ایران13آموزش وکاربرد حاشیه درتذهیب
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:محمدرضا هنرور

ناشر:یساولی

افزودن به سبد خرید
باغ ایرانی10پیچش زرین گردش اسلیمی ختایی درهنرتذهیب وطراحی فرش
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:ژان دو وینیو

ناشر:مرکز

افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی هنر
قیمت:

59,800تومان

نویسنده:میرچا الیاده

ناشر:پارسه

افزودن به سبد خرید
تصاویر و نمادها
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:پیر سوانه

ناشر:نشرماهی

افزودن به سبد خرید
مبانی زیباشناسی
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:هارش پاساک

ناشر:پویانما

افزودن به سبد خرید
ساختاربسته بندی طرح وگسترده بسته بندی های مقوایی
قیمت:

55,000تومان

نویسنده:آلفردلسینگ-دنیس داتون

ناشر:موسسه تالیف آثارهنری

افزودن به سبد خرید
مجموعه مقالات مسائل هنروزیبایی شناسی معاصر4آثارجعلی وتقلبی
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:هیلده هاین

ناشر:موسسه تالیف آثارهنری

افزودن به سبد خرید
مجموعه مقالات مسائل هنروزیبایی شناسی معاصر2هنرعمومی شناسی
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:راجراسکروتن

ناشر:موسسه تالیف آثارهنری

افزودن به سبد خرید
مجموعه مقالات مسائل هنروزیبایی شناسی معاصر1عکاسی وبازنمایی
قیمت:

3,500تومان

نویسنده:گاستون باشلار

ناشر:موسسه تالیف آثارهنری

افزودن به سبد خرید
مجموعه مقالات زیبایی شناسی وفلسفه هنر4دیالکتیک برون ودرون پدیدارشناسی خیال
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:استوارت سیم

ناشر:موسسه تالیف آثارهنری

افزودن به سبد خرید
مجموعه مقالات زیبایی شناسی وفلسفه هنر7ساختارگرایی وپساساختارگرایی
قیمت:

3,500تومان

نویسنده:استوارت سیم

ناشر:موسسه تالیف آثارهنری

افزودن به سبد خرید
مجموعه مقالات زیبایی شناسی وفلسفه هنر8مارکسیسم وزیبایی شناسی
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:جرولدلوینسون

ناشر:موسسه تالیف آثارهنری

افزودن به سبد خرید
مجموعه مقالات زیبایی شناسی آکسفورد2مسال کلی زیبایی شناسی قسمت اول
قیمت:

13,500تومان

نویسنده:بریس گات-دومینگ مک آیورلوبیس

ناشر:موسسه تالیف آثارهنری

افزودن به سبد خرید
دانشنامه زیبایی شناسی
قیمت:

350,000تومان

نویسنده:اومبر تواکو

ناشر:موسسه تالیف آثارهنری

افزودن به سبد خرید
تاریخ زیبایی نظریه های زیبایی درفرهنگ غربی
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:عادل قلی زاده

ناشر:فاطمی

افزودن به سبد خرید
گرافیک طراحی تحلیلی
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:گوین امبروز-پل هریس

ناشر:چاپ و نشر نظر

افزودن به سبد خرید
فرهنگ مصورطراحی گرافیک
قیمت:

80,000تومان

نویسنده:توکا ملکی

ناشر:موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ نشر و نظر

افزودن به سبد خرید
هنر نوگرای ایران چاپ دوم
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:گوین امبروز-پل هریس

ناشر:موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ نشر و نظر

افزودن به سبد خرید
اصول پایه طراحی گرافیک
قیمت:

80,000تومان

نویسنده:گوین امبروز-پل هریس

ناشر:موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ نشر و نظر

افزودن به سبد خرید
اندیشه ی طراحانه
قیمت:

150,000تومان