مرتب سازی بر اساس :

سمت

ناموجود

نویسنده:غلامرضا خاکی - میر جلال الدین کزازی

ناشر:سمت

1156نامه باستان جلد هشتم ازپادشاهی یزدگرد تا پادشاهی هرمزد

نویسنده:دکترسید ابوالقاسم فروزانی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1780سلجوقیان از آغاز تا فرجام
قیمت:

152,000 تومان

190,000 تومان

نویسنده:درک توماس

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
2561مکان سازی  (روش شناسی کاربردی در طراحی شهری )
قیمت:

129,600 تومان

162,000 تومان

ناموجود

نویسنده:ام .رابین دیماتئو

ناشر:سمت

392روانشناسی  سلامت جلد2
ناموجود

نویسنده:محمدامجد

ناشر:سمت

850 سیاست و حکومت در ایالات متحده

نویسنده:مجید رضایی دوانی و مرتضی رضایی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
اصول بیمه اسلامی 2434
قیمت:

40,000 تومان

50,000 تومان

نویسنده:منصورمومنی-علی مروتی شریف آبادی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
تحقیق در عملیات برای مدیریت دولتی1653
قیمت:

4,400 تومان

5,500 تومان

نویسنده:حسن احمدی گیوی-اسماعیل حاکمی-یدالله شکری-محمدطباطبایی اردکانی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
(16) زبان و نگارش فارسی
قیمت:

80,000 تومان

100,000 تومان

ناموجود

نویسنده:عبدالحمید رجائی

ناشر:سمت

*کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی

نویسنده:فردبرونس-سرستار-کارگیل

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1007 مبانی تغذیه ورزشی
قیمت:

85,600 تومان

107,000 تومان

ناموجود

نویسنده:مرتضی میرهاشمی

ناشر:سمت

1010گزیده ای از متون تفسیری
ناموجود

نویسنده:حمیدخدادادحسینی -شهریارعزیزی-حسین میرحسینی

ناشر:سمت

1014 کسب و تجارت الکترونیکی رویکردی مدیریتی
ناموجود

نویسنده:محمدجعفرحبیب زاده

ناشر:سمت

101حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه اموال

نویسنده:حسن میرزایی اهرنجانی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1031 زمینه های روش شناختی تئوری سازمان
قیمت:

1,280 تومان

1,600 تومان

ناموجود

نویسنده:محمدکاظم رحمان ستایش

ناشر:سمت

1035آشنایی با کتب رجالی شیعه
ناموجود

نویسنده:کیان سهیل

ناشر:سمت

1039نمونه های شعرساده
ناموجود

نویسنده:آندره دارتیگ

ناشر:سمت

104 پدیدار شناسی چیست؟

نویسنده:محمود میرطباطبایی - محمد فلاحی مقیمی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1041 انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع (ایمنی صنعتی )
قیمت:

2,800 تومان

3,500 تومان

نویسنده:مسعودآذربایجانی-مهدی موسوی اصل

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1042 درآمدی بر روان شناسی دین  ویراست دوم
قیمت:

59,200 تومان

74,000 تومان

ناموجود

نویسنده:حسین قافی سعید شریعتی

ناشر:سمت

1043اصول فقه کاربردی(جلداول1):مباحث الفاظ

نویسنده:عباس ماهیار

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1045صرف ونحوعربی1و2
قیمت:

132,800 تومان

166,000 تومان

نویسنده:منوچهر حقانی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1057 انگلیسی برای دانشجویان رشته های فنی و مهندسی
قیمت:

11,200 تومان

14,000 تومان

ناموجود

نویسنده:حیدرعلی هومن

ناشر:سمت

1063راهنمای عملی پژوهش کیفی

نویسنده:محمد رضا پاسبان

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1065حقوق شرکتهای تجاری
قیمت:

188,800 تومان

236,000 تومان