مرتب سازی بر اساس :

نوپردازان

ناموجود

نویسنده:اوپنهایم

ناشر:نوپردازان

DISCRETE TIME SIGNAL PROCESSING ( پردازش زمان گسسته سیگنالها DSP )
ناموجود

نویسنده:جی ال مریام ال جی کریگ

ناشر:نوپردازان

engineering mechanics dynamics eighth edition دینامیک مهندسی ویرایش هشتم 8
ناموجود

نویسنده:توماس کورمن-چارلزلیزرسان-رونالدرایوست-کلیفورداستین

ناشر:نوپردازان

introduction to algorithms ویرایش سوم مقدمه ای بر الگوریتم
ناموجود

نویسنده:محمدعلی قربانی-سعیدصمدیان فرد

ناشر:نوپردازان

Mathematica در مهندسی آب
ناموجود

نویسنده:شیگلی

ناشر:نوپردازان

Mechanical Engineering Desig ( طراحی  اجزاء شیگلی   افست )
ناموجود

نویسنده:پتریا

ناشر:نوپردازان

statistical mechanics  افست
ناموجود

نویسنده:فردیناند پی بیر-ای راسل جانستون-الیوت آر ایزنبرگ

ناشر:نوپردازان

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS  STATICS(مکانیک برداری برای مهندسان)

نویسنده:سیدنی اچ اونر

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
آشنایی با متالوژی فیزیکی ویرایش دوم
قیمت:

280,000 تومان

350,000 تومان

نویسنده:محمد حسین علامت ساز - فرشته مومنی

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
آمار و احتمال مهندسی
قیمت:

104,000 تومان

130,000 تومان

ناموجود

نویسنده:فریدون رضائی-نویدیاریان

ناشر:نوپردازان

آموزش نکات کلیدی شبکه در 24 ساعت

نویسنده:فردیناند بی یر-ای.راسل جانستون

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
استاتیک  (ویرایش هشتم) بازبینی شده سیستمsi
قیمت:

96,000 تومان

120,000 تومان

ناموجود

نویسنده:جی ال مریام - ال جی کریگ

ناشر:نوپردازان

استاتیک (مکانیک مهندسی1) با تجدیدنظر کامل

نویسنده:جیمزمریام-کریگ -بولتون

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
استاتیک مریام ویرایش هشتم
قیمت:

280,000 تومان

350,000 تومان

نویسنده:دیویدپورتر-کنت ایسترلینگ-محمد وای شریف

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
استحاله های فازی در فلزات و آلیاژها
قیمت:

184,000 تومان

230,000 تومان

ناموجود

نویسنده:زونتاگ-بورگناک-ون وایلن

ناشر:نوپردازان

اصول ترمو دینامیک ویرایش ششم

نویسنده:کلاوس بورگناک-ریچاردزونتاگ

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
اصول ترمودینامیک ون وایلن  ویرایش هفتم
قیمت:

360,000 تومان

450,000 تومان

نویسنده:مارتین سیلبربرگ

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
اصول شیمی عمومی جلد 1 اول
قیمت:

216,000 تومان

270,000 تومان

نویسنده:مارتین سیلبربرگ

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
اصول شیمی عمومی جلد دوم 2
قیمت:

384,000 تومان

480,000 تومان

ناموجود

نویسنده:حمید قاسمی - شکوفه خسروی زاده

ناشر:نوپردازان

الکترودینامیک کلاسیک جکسون (ویرایش سوم-تشریح کامل مسائل)
ناموجود

نویسنده:چنگ

ناشر:نوپردازان

الکترومغناطیس  چنگ  افست
ناموجود

نویسنده:محمد ه رشید

ناشر:نوپردازان

الکترونیک قدرت( مدارها عناصر و کاربردها) ویرایش دوم

نویسنده:اینکرو پرا - لوین - برگمن - دویت

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
انتقال حرارت جلد 2 دوم ویرایش 6 ششم
قیمت:

120,000 تومان

150,000 تومان

نویسنده:اینکرو پرا - لوین - برگمن - دویت

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
انتقال حرارت جلد اول 1 ویرایش 6 ششم
قیمت:

432,000 تومان

540,000 تومان