مرتب سازی بر اساس :

انتشارات دانشگاه یزد

نویسنده:محمدجوادرضایی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
ABC OF SPSS FOR THE STUDENT OF APPLIED LINGUISTICS
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:علی اکبرجباری-زهراحسامی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
an overview of chomskys proposals1957-1993زبان محیط زیست چامسکی پروپوزال
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:گلنار مزدایسنا-محمدحسین بشارتی-محمدقاسم زاده

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
english for the students of electrical engineeringانگلیسی برای دانشجویان مهندسی برق
قیمت:

125,000تومان

نویسنده:علی محمد فضیلت فر - فائزه سادات میر فخرالدینی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
english for the students of tourism انگلیسی برای رشته گردشگری جهانگردی توریسم
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:گلنار مزد ایسنا - بدر السادات میرجلیلیان - علی تولایی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
English for the Undergraduate Students of islamic Law انگلیسی برای دانشجویان حقوق اسلامی
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:جمشیدابویی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
fundamental concepts in information theory and codingتئوری اطلاعات فاندامتال کانسپتس این فورمیشن تئوری اندکدینگ
قیمت:

14,000تومان

نویسنده:علیرضا جباری

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
general english for natural resource studentزبان منابع طبیعی
قیمت:

16,000تومان

نویسنده:محمدفاتحی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
higher order displacement discontinuity method in rock fracture mechanicsکتاب انگلیسی مکانیک تخصصی
قیمت:

18,500تومان

نویسنده:حمیدمظاهری تهرانی-تالسی داس نارنج-حمیدرضاخادم زاده

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
nearest and farthest points in normed spacesزبان تخصصی
قیمت:

13,500تومان

ناموجود

نویسنده:کمال امید وار

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

آب و هوا شناسی همدیدی(ویرایش جدید)

نویسنده:کمال امید وار

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آب و هوا شناسی همدیدی(ویرایش قدیم)
قیمت:

6,450تومان

ناموجود

نویسنده:کمال امید وار

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

آب وهواشناسی دینامیک

نویسنده:مهدی شریفیان و دکتر محمد جواد بصیری دهاقانی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آزمایشگاه فیزیک پلاسما و کاربردها
قیمت:

88,000تومان

نویسنده:رسول بخشی دستجردی-رحیم دلالی اصفهانی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آسیب شناسی نظریه بهره ونظام بانکداری متعارف
قیمت:

8,250تومان

نویسنده:میرسامان پیشوایی - داود شیشه بری - مرضیه کشاورز

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آشنایی با اصول و مفاهیم برنامه ریزی تصادفی
قیمت:

228,000تومان

نویسنده:محمد صالح اولیاء_داود شیشه بری

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آشنایی با مفاهیم و روشهای مدیریت کیفیت
قیمت:

18,500تومان

نویسنده:صابر الایدی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آشوب گسسته با کاربردهایی در علوم و مهندسی
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:کمال امید وار

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آلودگی هوا و شیمی جو
قیمت:

52,000تومان

نویسنده:ابراهیم سعادتی-احمدمیرزائی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آموزش سریع و کاربردی نرم افزار دیگ سایلنتdigsilent و زبان برنامه نویسی dpl آموزش مبتنی بر مثال
قیمت:

11,000تومان

نویسنده:مریم مستاجران-فیروزه کاظمی-سعیدحجازی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آموزش شبیه سازی ساختارهای الکترومغناطیسی بااستفاده ازنرم افزارcst studio suite
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:مریم کیان - بهنام کریمی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آموزش محیط زیست در برنامه درسی (راهنمای اجرایی در مدارس)
قیمت:

14,000تومان

ناموجود

نویسنده:علیرضا افشانی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

آموزش کاربردی SPSS در علوم اجتماعی و رفتاری (باCD)

نویسنده:یوسف هاتزور - گووی ما - گن هوا شی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آنالیز تغییر شکل نا پیوسته  در مکانیک سنگ کاربردی
قیمت:

210,000تومان