مرتب سازی بر اساس :

انتشارات دانشگاه یزد

نویسنده:محمدجوادرضایی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
ABC OF SPSS FOR THE STUDENT OF APPLIED LINGUISTICS
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:علی اکبرجباری-زهراحسامی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
an overview of chomskys proposals1957-1993زبان محیط زیست چامسکی پروپوزال
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:گلنار مزدایسنا-محمدحسین بشارتی-محمدقاسم زاده

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
english for the students of electrical engineeringانگلیسی برای دانشجویان مهندسی برق
قیمت:

125,000تومان

نویسنده:علی محمد فضیلت فر - فائزه سادات میر فخرالدینی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
english for the students of tourism انگلیسی برای رشته گردشگری جهانگردی توریسم
قیمت:

220,000تومان

نویسنده:گلنار مزد ایسنا - بدر السادات میرجلیلیان - علی تولایی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
English for the Undergraduate Students of islamic Law انگلیسی برای دانشجویان حقوق اسلامی
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:جمشیدابویی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
fundamental concepts in information theory and codingتئوری اطلاعات فاندامتال کانسپتس این فورمیشن تئوری اندکدینگ
قیمت:

14,000تومان

نویسنده:علیرضا جباری

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
general english for natural resource studentزبان منابع طبیعی
قیمت:

16,000تومان

نویسنده:محمدفاتحی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
higher order displacement discontinuity method in rock fracture mechanicsکتاب انگلیسی مکانیک تخصصی
قیمت:

18,500تومان

نویسنده:حمیدمظاهری تهرانی-تالسی داس نارنج-حمیدرضاخادم زاده

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
nearest and farthest points in normed spacesزبان تخصصی
قیمت:

13,500تومان

ناموجود

نویسنده:کمال امید وار

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

آب و هوا شناسی همدیدی(ویرایش جدید)

نویسنده:کمال امید وار

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آب و هوا شناسی همدیدی(ویرایش قدیم)
قیمت:

6,450تومان

نویسنده:کمال امید وار

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آب وهواشناسی دینامیک
قیمت:

13,500تومان

نویسنده:مهدی شریفیان و دکتر محمد جواد بصیری دهاقانی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آزمایشگاه فیزیک پلاسما و کاربردها
قیمت:

88,000تومان

نویسنده:رسول بخشی دستجردی-رحیم دلالی اصفهانی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آسیب شناسی نظریه بهره ونظام بانکداری متعارف
قیمت:

8,250تومان

نویسنده:میرسامان پیشوایی - داود شیشه بری - مرضیه کشاورز

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آشنایی با اصول و مفاهیم برنامه ریزی تصادفی
قیمت:

228,000تومان

نویسنده:محمد صالح اولیاء_داود شیشه بری

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آشنایی با مفاهیم و روشهای مدیریت کیفیت
قیمت:

18,500تومان

نویسنده:صابر الایدی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آشوب گسسته با کاربردهایی در علوم و مهندسی
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:کمال امید وار

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آلودگی هوا و شیمی جو
قیمت:

52,000تومان

نویسنده:ابراهیم سعادتی-احمدمیرزائی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آموزش سریع و کاربردی نرم افزار دیگ سایلنتdigsilent و زبان برنامه نویسی dpl آموزش مبتنی بر مثال
قیمت:

11,000تومان

نویسنده:مریم مستاجران-فیروزه کاظمی-سعیدحجازی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آموزش شبیه سازی ساختارهای الکترومغناطیسی بااستفاده ازنرم افزارcst studio suite
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:مریم کیان - بهنام کریمی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آموزش محیط زیست در برنامه درسی (راهنمای اجرایی در مدارس)
قیمت:

14,000تومان

ناموجود

نویسنده:علیرضا افشانی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

آموزش کاربردی SPSS در علوم اجتماعی و رفتاری (باCD)

نویسنده:یوسف هاتزور - گووی ما - گن هوا شی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آنالیز تغییر شکل نا پیوسته  در مکانیک سنگ کاربردی
قیمت:

210,000تومان

نویسنده:متیو واگنر

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آنالیز حرارتی در عمل ( جنبه های اساسی )
قیمت:

352,000تومان

نویسنده:ریچاردال بوردن-ج.داگلاس فایرز

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آنالیز عددی (جلداول )
قیمت:

1,900تومان

ناموجود

نویسنده:محمد حسن امتحانی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

آکاسیاهای بومی ایران

نویسنده:محمد کاظم کهدویی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آیینه تعلیم ( ادبیات تعلیمی منظوم ) گزیده هایی از متون منظوم پارسی
قیمت:

18,000تومان

نویسنده:محمدحسین ایران نژاد پاریزی-حسن اکبری-مصطفی خوشنویس-جوادشمس-طاهره عابدینی-محمدهادی راد-علیرضارسولی-طاهری

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
اثر طبیعی ملی سرو ابرکوه
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:مونت سرات ایستاوی - نسا وینستون

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
اجتماعات و مسکن شهری پایدار ( بررسی تطبیقی تجارب اروپایی )
قیمت:

59,000تومان

نویسنده:جلیل شاهی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
اجزاء ساختمان
قیمت:

43,000تومان

نویسنده:ویلیام و.هاینز-داگلاس س. مونتگمری

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
احتمال و آمار در مهندسی و علم مدیریت
قیمت:

16,500تومان

ناموجود

نویسنده:ویلیاو و. هاینز

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

احتمال و آمار در مهندسی و علم مدیریت جلد 1 اول

نویسنده:ویکتوروک

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
ارتعاشات ماشین های صنعتی ( اندازه گیری و تحلیل )
قیمت:

131,250تومان

ناموجود

نویسنده:ویکتوروک

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

ارتعاشات ماشین های صنعتی ج 1
ناموجود

نویسنده:منصور رفیعیان - حمیدرضا عزیزیان

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

ارتعاشات ماشین های صنعتی جلد 2 دوم

نویسنده:وی رانتا ردی - متیو کوریان

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
ارزیابی هزینه چرخه حیات برای مدیریت منابع طبیعی
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:ناصر صدرا ابرقویی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
ارگونومی  متناسب سازی کار، محیط و ماشین با انسان (آموزشی - کاربردی)
قیمت:

196,000تومان

نویسنده:موری ان-رودبارد

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
اسرار بانکداری
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:محمدموسی زاده

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
اسلام و اعتدال  یا حد وسط میان افراط و تفریط
قیمت:

1,700تومان

نویسنده:ربابه حاجیان

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
اصول ایمنی در آزمایشگاه
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:علی طالبی-سمانه پورمحمدی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
اصول بارورسازی ابرها امکان سنجی اجرا و ارزیابی
قیمت:

16,500تومان

نویسنده:محمدفرشی-مهدیه هاشمی نژاد-محسن علمبردارمیبدی-علی شکیبا-مریم بابایی-خدیجه نظری ندوشن

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
اصول برنامه نویسی کامپیوتر به زبان ++c
قیمت:

220,000تومان

نویسنده:مریم مستاجران

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
اصول و مبانی فیزیک شتاب دهنده ها
قیمت:

17,000تومان

نویسنده:غلامعلی مظفری

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
اقلیم آفات و بیماری های گیاهی
قیمت:

40,000تومان

ناموجود

نویسنده:کمال امید وار

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

اقلیم شناسی دینامیک

نویسنده:محمدقاسم زاده

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
الگوریتم پیشرفته ( مبتنی بر کتاب clrs و سر فصل وزارت علوم )
قیمت:

100,000تومان

ناموجود

نویسنده:لوران دروسی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

الگوریتم های فرا ابتکاری برای مسائل لجستیکی

نویسنده:حمید محمدی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
اندیشه های شهر سازی در آثار متفکران ایرانی و مسلمان ( از آرمان تا واقعیت )
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:دکترسید محسن سعیدی مدنی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
انسان شناسی بازی
قیمت:

10,000تومان