مرتب سازی بر اساس :

انتشارات دانشگاه یزد

ناموجود

نویسنده:توتواشموج

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

تمرینات کاربردی در فوتبال ( طراحی تمرین برای آماده سازی یک تیم موفق )

نویسنده:حمیدمظاهری تهرانی-اصغر نوروزی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
توابع یک متغیره مختلط
قیمت:

9,500تومان

نویسنده:محمد باقر فخر زاد

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
توالی عملیات و زمانبندی تولید
قیمت:

105,000تومان

ناموجود

نویسنده:حسین خورشیدی-محمدجواد منتظری

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

تکاپویی در حسابان 1 خورشیدی منتظری دانشگاه یزد

نویسنده:پاتریک بلکبرن-کریستینااشتریگنیتس-یونیون کالج نیویورک

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
تکنیک های پردازش زبان طبیعی به پرولوگ
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:مهربان پارسا مهر

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی ورزش
قیمت:

5,900تومان

نویسنده:زهرانصراللهی -فخرالسادات صالحی قهفرخی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
جایگاه مکان در نظریات اقتصاد خرد
قیمت:

11,000تومان

ناموجود

نویسنده:سیدمنصورواعظ پور

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

جبرخطی و ماتریس ها

نویسنده:سعیدسعیدااردکانی-امیررضامنفرد

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
جستاری بر سرمایه فکری
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:سعید سعیدا اردکانی - اکرم شعبانی - امیر رضا کنجکاو منفرد

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
جستاری در مدیریت فروش
قیمت:

64,000تومان

نویسنده:سید محمود زنجیرچی _ شهرزاد چرخکار

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
جعبه ابزار بهبود فرایند های کسب و کار ( رویکردی کاربردی )
قیمت:

220,000تومان

ناموجود

نویسنده:احسان لشگری

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

جغرافیای سیاسی و دوئالیسم روش شناختی

نویسنده:رضامستوفی الممالکی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
جغرافیای کشورهای اسلامی
قیمت:

1,000تومان

نویسنده:محمدرضاغفاریان - حمید سودایی زاده

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
جنبه های نوین استفاده از گیاهان دارویی
قیمت:

94,000تومان

نویسنده:تئو لیون

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
جنسیت برند ( افزایش ارزش ویژه برند از طریق شخصیت برند )
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:حبیب الله ثابتی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
جنگلها ، درختان و درختچه های ایران
قیمت:

39,500تومان

نویسنده:دومینیکوکاپلییر

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
چاه پیمایی در هیدروژئولوژی
قیمت:

650تومان

نویسنده:اکبرغفوری-علی خادمی مجومرد-اکبرافشار

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
چگونگی گذارجمهوری اسلامی ایران ازنظام ریاستی به نظام پارلمانی
قیمت:

17,500تومان

نویسنده:ابراهیم اسرافیلیان -عبدالله شیدفر

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
حساب  دیفرانسیل  و انتگرال و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد اول
قیمت:

950تومان

نویسنده:محمدحسن میرحسینی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
خاطرات سعیدی فیروز آبادی
قیمت:

200,000تومان

نویسنده:علی اصغر علمداری یزدی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
خواص الیاف نخ و پارچه
قیمت:

11,000تومان

ناموجود

نویسنده:موری ان رودبارد

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

داستان تولد بانک مرکزی مستقل در آمریکا ( شواهد بر علیه فدرال رزرو )
ناموجود

نویسنده:محمد کاظم کهدویی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

در مکتب حقایق ( جشن نامه استادان )

نویسنده:منوچهرعلی نژاد

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
درآمدی بر جامعه شناسی اقتصادی
قیمت:

52,500تومان

ناموجود

نویسنده:کمال امید وار

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

درآمدی بر حفاظت خاک و آبخیزداری(ویرایش دوم)

نویسنده:منصور طرفداری

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
درآمدی بر ساخت قدرت و حکومت در ایران از آغاز تا انقلاب مشروطیت
قیمت:

14,000تومان

نویسنده:اسماعیل مصطفوی - علی خاکی صدیق

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
درآمدی بر نظام های رتبه بندی دانشگاه ها
قیمت:

105,000تومان

نویسنده:سید محسن سعیدی مدنی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
درآمدی برمردم شناسی اعتقادات دینی
قیمت:

5,700تومان

نویسنده:سید محسن سعیدی مدنی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
درآمدی برمردم شناسی اعتقادات دینی ویرایش سوم
قیمت:

80,000تومان

نویسنده:الهام رسولی ثانی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
درآمدی برمهم ترین مسائل و مفاهیم نظامی استراتژیک معاصر
قیمت:

11,500تومان

نویسنده:محمدرضااختصاصی-حامدشفیعی-لیلافزونی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
دورنمای بیابان های جهان
قیمت:

15,500تومان

ناموجود

نویسنده:کمال امید وار

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

رابطه آب و هوایی اتمسفر و اقیانوس
ناموجود

نویسنده:محمدنکوئی-محمدعلی نکوئی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

راهنمای نگارش پیشنهادنامه پژوهشی
ناموجود

نویسنده:علی سلطانی گردفرامرزی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

رباب نامه ( از سلطان ولد فرزند مولانا )
ناموجود

نویسنده:لیندا استگ-آبراهام بانک-تالیب روتن گاتر

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

روانشناسی اجتماعی کاربردی شناسایی و مدیریت مشکلات اجتماعی

نویسنده:چارلز مورین

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
روانشناسی بی خوابی
قیمت:

1,800تومان

ناموجود

نویسنده:چارلز مورین

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

روانشناسی بی خوابی دانشگاه یزد
ناموجود

نویسنده:بونی تیر دسما بلنکنشیپ

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

روانشناسی تدریس تربیت بدنی از نظریه تاکاربرد

نویسنده:جان دبلیوسنتراک

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
روانشناسی تربیتی
قیمت:

13,000تومان

ناموجود

نویسنده:فرانسواللور-کریستف آندره

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

روانشناسی شخصیت های نابهنجار دیوانگی کاملا طبیعی همراه با راهنمای عملی چگونگی رفتار با آنها

نویسنده:جاستین زوبل

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
روش پژوهش نگارش و ارائه در علوم و مهندسی کامپیوتر
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:سیدعلی محمدمیرمحمدی میبدی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
روش تحقیق در علوم زیستی ویرایش دوم
قیمت:

42,500تومان

نویسنده:عادل سپهر _محمد رضا اختصصاصی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
روش ها و مدل های ارزیابی و تهیه نقشه بیابان زایی
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:ریحانه چمنی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
روش های آزمایشگاهی در زیست شناسی
قیمت:

164,000تومان

نویسنده:کریستسن استربرگ

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
روش های تحقیق کیفی در علوم اجتماعی
قیمت:

2,100تومان

نویسنده:عبدالحمیدانصاری-حسین مجتهدزاده-کمال علمدار

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
روش های گرانی و مغناطیس در ژئوفیزیک اکتشافی
قیمت:

19,750تومان

نویسنده:امی آربل

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
روش های نقطه داخلی برنامه ریزی خطی
قیمت:

3,650تومان

نویسنده:علی محمد میرجلیلی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
روش و مبانی فقه الحدیث
قیمت:

24,000تومان

نویسنده:جلیل شاهی-حمیدبهبهانی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
روشهای پیش بینی سفرهای شهری
قیمت:

400تومان

ناموجود

نویسنده:علی محمد لطیف -محمدجمشیدیان

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

ریاضی مهندسی