مرتب سازی بر اساس :

انتشارات دانشگاه یزد

نویسنده:سیدمحمد علی صالحی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
فیزیک قطعات نیمرسانا
قیمت:

1,100تومان

ناموجود

نویسنده:فریزر

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

فیزیک قطعات نیمه رسانا

نویسنده:جاسپر اف کک-اریک جی آر پارتلی-تیموسی آی میخائیلز-دیانا بوئو کرام

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
فیزیک ماسه بادی و گرد و غبار
قیمت:

16,000تومان

نویسنده:کی اچ جی بوسچو-اف آردی بور

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
فیزیک مغناطیس و مواد مغناطیسی
قیمت:

16,500تومان

نویسنده:دکتر محمدرضا نجاریان

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
قواعد و متون عربی
قیمت:

28,000تومان

نویسنده:رمضان بهداد

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
قواعدعربی2مباحث مربوط به اسم وحرف
قیمت:

1,800تومان

ناموجود

نویسنده:محمدرضا احمدی زند

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

گام هایی در نظریه گالوا

نویسنده:سیدمحمودالهام بخش

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
گلگشت  ادب 2
قیمت:

222,500تومان

ناموجود

نویسنده:ج ویلسون -ج ف ب هاوکز

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

لیزر اصول و کاربردها

نویسنده:مهری خاتمی-محمدمهدی حیدری

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مبانی ایمونوژنتیک
قیمت:

22,500تومان

نویسنده:مهدی فاتحی نیا

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مبانی سیستم های دینامیکی و نظریه آشوب
قیمت:

10,500تومان

نویسنده:عادل آذر-داود عندلیب اردکانی-پریسا کشاورز

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مبانی مدیریت زنجیره تامین پایدار
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:بیژن دواز

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مبانی نظریه حلقه ها
قیمت:

3,000تومان

ناموجود

نویسنده:محمدشریفی پیچون

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

مبانی نقشه خوانی

نویسنده:مهدی یزدیان دهکردی - محبوبه خلیل زاده

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ( مبتنی بر الگوریتم و فلوچارت ساخت یافته )
قیمت:

136,000تومان

نویسنده:دکتر مهدی کلانتر

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
متالورژی استخراجی فلزات نادر خاکی (هیدرو متالورژی -پیرومتالورژی -آلیاژها )
قیمت:

292,000تومان

نویسنده:گلنار مزدا ایسنا -سعیده سخنور -حسن قاسمی مقدم

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
متون انگلیسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسیenglish texts -criminal law and criminology
قیمت:

116,000تومان

نویسنده:اکبر غفوری - راضیه قاسمی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مجلس خبرگان رهبری ساختار و عملکرد
قیمت:

112,000تومان

ناموجود

نویسنده:محمد حسین آیت اللهی - امیر سعید پاک سرشت - هما سلیمی - آرمان صدیقیان

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

مجموعه سخنرانی ها و چکیده مقالات اولین همایش ملی ( معماری فضاهای دانشگاهی )

نویسنده:قاسم بریدلقمانی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
محاسبات عددی
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:کمال امید وار

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
محیط طبیعی شهر
قیمت:

156,000تومان

ناموجود

نویسنده:کمال امید وار

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

مخاطرات طبیعی

نویسنده:سید نظام الدین مکیان و دکتر مجتبی رستمی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مدل سازی پویای اقتصادی
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:زکای شن

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مدل سازی پیش بینی و کاهش خسارت سیلاب
قیمت:

320,000تومان

نویسنده:علی طالبی-شهربانوعباسی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مدل سازی فرسایش آبی با استفاده از مدل های خانواده wepp ( جلد اول: ساختار مدل )
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:علی طالبی-شهربانوعباسی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مدل سازی فرسایش آبی با استفاده از مدل های خانواده wepp (جلد دوم: اجرای مدل)
قیمت:

25,000تومان

ناموجود

نویسنده:نگار جلیلیان - سید محمود زنجیرچی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

مدل سازی و شبیه سازی عامل محور در مدیریت عملیات ( معرفی و کاربرد نرم افزار انی لاجیک )

نویسنده:مارک اسپانگ_ست هاتچینسون-ماتهوکومالی ویدیاساگار

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مدل سازی و کنترل ربات
قیمت:

23,000تومان

نویسنده:محمدرضااختصاصی-فرشیدجهانبخشی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مدل ها و ابزارهای برآورد و اندازه گیری فرسایش بادی و ریزگردها
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:محمد زارعی محمود آبادی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مدل های نوین تحلیل پوششی داده ها ( DEA )
قیمت:

46,000تومان

نویسنده:جن هواشی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مدلسازی سیستم های بلوکی به روش آنالیز تغییر شکل ناپیوسته (dda)
قیمت:

9,250تومان

نویسنده:مارسللوبندینی-جورج ساکیریس

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مدلسازی کیفی آب برای رودخانه هاوآب های جاری
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:محمد مهدی لطفی - مهدی جعفریان

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مدیریت ارتباط با تامین کنندگان ( چگونگی خلق بیشترین ارزش و فرصت ها در ارتباط با تامین کنندگان )
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:مینویر شماری

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مدیریت دانش مشتری ( افراد فرآیندها فناوری )
قیمت:

83,000تومان

نویسنده:حسین ملکی نژاد - مهدی سپهری

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مدیریت سیلاب شهری
قیمت:

132,000تومان

نویسنده:کیارش میزانیان-علیرضاکریمی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مدیریت شبکه های کامپیوتری ج1
قیمت:

13,500تومان

نویسنده:پیتر شنده الک ان دالتون میشل یو

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مدیریت عملیات در صنعت مهمان نوازی
قیمت:

285,000تومان

نویسنده:محمد علی زارع چاهوکی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مدیریت و نظارت بر پروژه های نرم افزاری مبتنی بر چابکی در فرآیند توسعه نرم افزار
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:راسل هوی - ملینا ام پرنت

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مدیریت ورزشی جلد 1 اول
قیمت:

148,000تومان

نویسنده:راسل هوی - ملینا ام پرنت

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مدیریت ورزشی جلد 2 دوم
قیمت:

154,000تومان

نویسنده:داود شیشه بری نورالدین سلیمی نادر اصغری آخا

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مدیریت کیفیت در مباحث زنجیره ی تامین
قیمت:

18,500تومان

نویسنده:علیرضا رجبی پور میبدی _ سید سینا معصومی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مدیریت کیفیت شناختی
قیمت:

152,000تومان

نویسنده:علی مروتی-سیدمحمودزنجیرچی-فائزه اسدیان اردکانی-شریف آبادی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مدیریت کیفیت و بهره وری
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:علی مروتی شریف آبادی - سینا معصومی - ام البنین عباس آبادی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مدیریت کیفیت و تعالی سازمان
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:مهدی سبک رو - فهیمه فرقانی اله آبادی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مروری بر جریان های نوین در مدیریت منابع انسانی
قیمت:

83,000تومان

نویسنده:محمد محمدالوکیل

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مروری برمطالب وتشریح مسائل نیروگاههای حرارتی
قیمت:

18,000تومان

نویسنده:دیوید بیتهام

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مشروع سازی قدرت
قیمت:

6,900تومان

نویسنده:جان کارلسون-دون دینکمایر

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مشورت مداخلات مدرسه مبنا
قیمت:

336,000تومان

نویسنده:کاظم برزگربفرویی-حسن خضری

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مشکلات رایج کودکان ونوجوانان وکلیدهای رویارویی با آن هاراهنمای عملی برای والدین
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:یونس سهرابی-سعیدعلیخانی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
معادلات دیفرانسیل معمولی
قیمت:

7,350تومان