مرتب سازی بر اساس :

انتشارات دانشگاه یزد

نویسنده:مصطفی نوحی _ علی میر وکیلی _ سید علیرضا صدر السادات

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
معرفی و پیاده سازی سیستم های هیبریدی برداشت انرژی ( به همراه مدل سازی به کمک شبکه عصبی )
قیمت:

228,000تومان

نویسنده:کمال امیدوار - رضا ابراهیمی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مفاهیم و فرهنگ اصطلاحات  مخاطرات محیطی
قیمت:

56,500تومان

نویسنده:حمید محمدی - میترا فربی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری و منطقه ای
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:علی اکبرجباری-حمیدغلامی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مقاله نویسی در انگلیسی developing essays in english a step by step guid to academic writing
قیمت:

8,950تومان

ناموجود

نویسنده:علی کاوه

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

مقاومت مصالح

نویسنده:احمدجمالی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مقدمات بافندگی
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:محمد توکلی زاده راوری-فرناز امین-شیوا شیردوانی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مقدمات زبان برنامه نویسی سی شارپ #c با تاکید بر مسائل علم اطلاعات و دانش شناسی
قیمت:

13,000تومان

نویسنده:کمال امید وار

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر بارور سازی ابرها
قیمت:

10,500تومان

نویسنده:پژمان رضایی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر برنامه ریزی مناطق نمونه گردشگری در ایران
قیمت:

13,000تومان

نویسنده:علی اصغر علمدار یزدی-الهام السادات میرمحمدی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر تولید صنعتی پوشاک
قیمت:

8,500تومان

نویسنده:کمال امید وار

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر حد نگاری کاداستر
قیمت:

11,500تومان

نویسنده:فیماسی کلبانر

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر حسابان تصادفی و کاربردهای آن جلد 1 اول
قیمت:

42,500تومان

نویسنده:احمد قربانی-فاطمه رضوی راد-کاظم ملک پوردهکردی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر ژئوفیزیک در باستان شناسی
قیمت:

17,000تومان

نویسنده:عباس مقبل باعرض-محمودزارعی محمودآبادی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر سیستم های صف
قیمت:

8,500تومان

نویسنده:اندرسون . سوئنی . ویلیامز - کم کوکران - فرای - اهلمن

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر علم مدیریت ( رویکردهای کمی تصمیم گیری ) جلد 1 اول
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:آر سی ورما - وی کی میتال - اس یی پوپتا

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر فیزیک هسته ای و ذرات
قیمت:

28,000تومان

نویسنده:پیتر فوکس - جف پتیفر و تونی والتام

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر مدل های زمین در زمین شناسی مهندسی
قیمت:

205,000تومان

نویسنده:مایکل سیپسر

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر نظریه محاسبات ( جلد اول )
قیمت:

16,500تومان

نویسنده:فرید(محمد)مالک قائینی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر نظریه کدگذاری
قیمت:

2,500تومان

نویسنده:غلامرضا وطن دوست - مریم شیپری - آفرین توکلی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
ملی شدن صنعت نفت سر آغاز کودتای 28 مرداد ( روز شمار و تحلیل محتوایی جراید )
قیمت:

116,000تومان

ناموجود

نویسنده:کمال امید وار

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

منابع آب ایران

نویسنده:سیدحیدرمیرفخرالدینی-عادل آذر- مسعودپورحمیدی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
منطق فازی و کاربرد آن درمدیریت
قیمت:

21,500تومان

نویسنده:مهدی کلانتر

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مواد مرکب بر پایه سرامیک ها ( فرآیندهای ساخت خواص و کاربرد )
قیمت:

29,500تومان

ناموجود

نویسنده:ارلینگ آرن ماریوس راین راسموس ریزنس فیر -رونه مارتین هولت -پر هور سرود

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

مکانیک سنگ نفت petroleum related rock mechanics
ناموجود

نویسنده:کرامت اله زیاری

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

مکتب ها نظریه ها و مدل های برنامه و برنامه ریزی منطقه ای       یزد

نویسنده:محسن عباسی هرفته

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
مکتبخانه آبادی یزد خانه رسولی ها( یادبود سی امین سال تاسیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد )
قیمت:

150,000تومان

ناموجود

نویسنده:محسن رفیعیان - فریده فلاح حسینی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

نامگذاری فضاهای عمومی شهری

نویسنده:رویادستجردی-مجیدمنتظر

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
نانو ساختارهای فلزی و معدنی در اصلاح ضد میکروبی و چندمنظوره منسوجات وپلیمرها
قیمت:

8,550تومان

نویسنده:محمد حسن امتحانی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
نخل پاه کوتاه در ایران
قیمت:

4,350تومان

نویسنده:سید محسن سعیدی مدنی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
نظام طبقات اجتماعی کاست در میان مسلمانان هند
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:سعید علیخانی-سمیه جهرمی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
نظریه گراف و کاربرد های آن
قیمت:

18,000تومان

نویسنده:دکترسید محسن سعیدی مدنی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
نظریه های انسان شناسی
قیمت:

100,000تومان

ناموجود

نویسنده:خاور جبران

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

نقش استفاده از خاک پوش در مدیریت آفت و پایداری کشاورزی

نویسنده:فائزه السادات میر فخر الدینی - سیدرضا بهادری

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
نقش راهنمایان تور و تور گردانها ( در توسعه گردشگری پایدار )
قیمت:

129,000تومان

نویسنده:محمودمرجانی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
نقشه  کشی  صنعتی 2(جلداول1) مرجانی
قیمت:

30,000تومان

ناموجود

نویسنده:احمد قربانی-حسین مجتهدزاده-الهام ساعی نیا

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

نقشه برداری معدنی به همراه مساله های کاربردی حل شده

نویسنده:محمودمرجانی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
نقشه کشی  صنعتی   مرجانی 2(جلددوم2)
قیمت:

35,000تومان

ناموجود

نویسنده:محمودمرجانی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

نقشه کشی صنعتی1مرجانی

نویسنده:محمودمرجانی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
نقشه کشی صنعتی2جلداول مرجانی
قیمت:

9,200تومان

نویسنده:محموداحمری

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
نگارش کارتوگرافی تهیه و بکارگیری مقیاس در نقشه
قیمت:

1,800تومان

نویسنده:جی سی داس

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
هارمونیک های سیستم قدرت و طراحی فیلترهای پسیو
قیمت:

620,000تومان

نویسنده:ویکتوروک

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
همراستاسازی ماشینهای صنعتی
قیمت:

148,500تومان

نویسنده:موریس هرلیهی-نیر شاویت

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
هنر برنامه نویسی چند پردازنده ای جلد اول
قیمت:

20,000تومان

ناموجود

نویسنده:جیم استرن

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

هوش مصنوعی و کاربردهای آن در بازاریابی

نویسنده:مرتضی امیدیان

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
هویت ازدیدگاه روانشناسی  یزد
قیمت:

4,750تومان

نویسنده:فرانسوالولور

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
هکتور وکشف زمان  فرآیندسپری شدن زمان عمرپیری ومواجهه انسانهابااین فرآینداجباری
قیمت:

5,550تومان

ناموجود

نویسنده:همایون کتیبه

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

هیدرولوژی آبهای زیرزمینی

نویسنده:غلامعلی مظفری

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
هیدرولوژی شهری ویرایش دوم
قیمت:

8,500تومان

نویسنده:حمیده سادات موسویان-علی محمد میرجلیلی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
وطن دوستی از دیدگاه اسلام
قیمت:

30,000تومان

نویسنده:آکیهیرو کانو - ترمو یو اوکو کورا - چیز ورو تاکاشیما - فومیتو شیراایشی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
ویژگی های و فرآیند های ژئومیکروبیولوژی تراورتن ( با تمرکز بر مناطقی در ژاپن )
قیمت:

76,000تومان